Translation of "Tegen" in Finnish

0.030 sec.

Examples of using "Tegen" in a sentence and their finnish translations:

...tegen die bendes...

jengejä vastaan.

Hou ze tegen.

- Pysäytä heidät.
- Pysäyttäkää heidät.
- Pysäytä ne.
- Pysäyttäkää ne.

- Spreekt ge tegen mij?
- Heb je het tegen mij?

- Puhutko sinä minulle?
- Puhutko minulle?
- Puhutteko te minulle?
- Puhutteko minulle?

- Je liegt altijd tegen me.
- U liegt altijd tegen me.
- Jullie liegen altijd tegen me.

Aina sinä valehtelet minulle.

- Zeg "Dag" tegen uw vrienden.
- Zeg hallo tegen je vrienden.

- Kerro ystävillesi terveisiä.
- Kerro terveisiä ystävillesi.

En verrijzen tegen tegenspoed,

ja nousten vastoinkäymisiä vastaan,

Hij loog tegen me.

Hän valehteli minulle.

Zeg nee tegen drugs.

- Sano ei huumeille.
- Sano ei lääkkeille.

Hou hem niet tegen.

Älä pysäytä häntä.

We zijn tegen oorlog.

Me vastustamme sotaa.

Ik loog tegen je.

Valehtelin sinulle.

Katholieken zijn tegen geboortecontrole.

Katoliset vastustavat ehkäisyä.

Iedereen is tegen mij.

Kaikki ovat minua vastaan.

Ze liegen tegen ons.

He valehtelevat meille.

Oostenrijk speelde tegen Australië.

Itävalta pelasi Australiaa vastaan.

Tom loog tegen je.

- Tom valehteli sinulle.
- Tom on valehdellut sinulle.

Zeg het tegen niemand.

Älä kerro tätä kenellekään.

- De auto crashte tegen de muur.
- De auto reed tegen de muur.
- De auto botste tegen de muur.

Auto törmäsi seinään.

Gevonden. Maar tegen een prijs.

Naaras löytyi. Mutta sillä oli hintansa.

Ik kan er niet tegen.

En voi sietää sitä.

Hij heeft tegen mij gelogen.

Hän valehteli minulle.

Ik ben tegen het huwelijk.

Vastustan tätä avioliittoa.

Hij leunde tegen een muur.

- Hän nojasi seinää vasten.
- Hän nojasi muuria vasten.

- Stop haar!
- Hou haar tegen!

Pysäyttäkää hänet!

Laat me tegen Tom spreken.

Anna minun puhua Tomin kanssa.

Tom loog tegen de politieagenten.

Tomi valehteli kytille.

- Hou hem tegen!
- Stop hem!

- Pysäytä hänet!
- Pysäyttäkää hänet!

Ik vocht tegen de slaap.

Yritin olla nukahtamatta.

Tegen wie had je het?

- Kenelle sinä puhuit?
- Kenen kanssa sinä puhuit?

- Je moet ophouden tegen jezelf te liegen.
- U moet ophouden tegen uzelf te liegen.

Sinun täytyy lopettaa itsellesi valehtelu.

Tegen middernacht voelt iedereen de kou.

Keskiyöhön mennessä kaikilla on kylmä.

...en hij zei tegen het volk:

Hän sanoi ihmisille:

Soms zeurt ze erover tegen me,

Välillä hän nalkuttaa siitä minulle,

Ik kwam een dakloze man tegen

Tapasin kodittoman miehen

Ben je voor of tegen abortus?

Kannatatko vai vastustatko sinä abortteja?

Mag ik het tegen Tom zeggen?

- Voinko kertoa Tomille?
- Voinko puhua tästä Tomille?

Misschien kom je Tom daar tegen.

Saatat nähdä Tomin siellä.

Ik kwam een oude vrouw tegen.

Tapasin vanhan naisen.

Ik kan er niet meer tegen!

En voi sitä sietää enää!

- Kijk me aan als ik tegen je praat.
- Kijk me aan als ik tegen je praat!

Katso minua, kun puhun sinulle!

...om de wrijving tegen te gaan. Oké.

hankaamisen välttämiseksi. Okei.

Met de tijd verstrooid tegen de muur.

jotka siroavat seinää vasten ajan kuluessa.

Alle kansen zijn tegen de zeeschildpadjes gekeerd.

Todennäköisyydet ovat jokaista vastakuoriutunutta vastaan.

Tegen de jonge militanten zeg ik altijd...

Sanon aina nuorille militanteille,

Ben je vóór of tegen het voorstel?

Oletko ehdotuksen puolesta vai sitä vastaan?

Ik kwam je broer tegen op straat.

Törmäsin veljeesi kadulla.

Hij kwam op straat een vriend tegen.

Hän otti vastaan erään ystävän tiellä.

We kwamen elkaar tegen aan de luchthaven.

Tapasimme sattumalta lentokentällä.

De voordelen wegen op tegen de kosten.

Hyödyt painavat menoja enemmän.

Condooms bieden bescherming tegen seksueel overdraagbare ziekten.

Kondomit antavat suojan sukupuolitauteja vastaan.

- Hou die auto tegen!
- Stop de auto!

Pysäytä auto.

Ik zal het niet tegen Tom zeggen.

En kerro Tomille.

Tegen hoeveel mensen heb je het gezegd?

- Kuinka monelle ihmiselle olet kertonut?
- Kuinka monelle ihmiselle puhuit siitä?

Zijn jullie voor of tegen zijn idee?

Oletko hänen ideansa puolesta vai vastaan?

Ken heeft tegen mij gewonnen met schaken.

- Ken voitti minut shakissa.
- Ken löi minut shakissa.
- Ken hakkasi minut shakissa.

Ze begon tegen de hond te praten.

Hän alkoi puhumaan koiralle.

Niet tegen hem praten terwijl hij rijdt.

Älä puhu hänelle, kun hän ajaa.

Ik kan niet meer tegen deze pijn.

En kestä tätä kipua enää.

Ik kwam dit rustige, schijnbaar abstracte schilderij tegen

Löysin sattumalta tämän hiljaisen, abstraktilta vaikuttavan maalauksen,

Ik hoef de armen niet tegen te houden.

Se ei pidä kiinni lonkeroilla ollakseen valmis vetäytymään.

...maar niet van alle kanten tegen het weer.

Se ei kuitenkaan suojaa täydellisesti säältä.

Wat biedt de beste bescherming tegen de elementen?

Kumpi tarjoaa paremman suojan?

De duisternis is haar enige bescherming tegen roofdieren.

Vain pimeys suojaa sitä saalistajilta.

Het onderwijs in deze wereld valt me tegen.

Olen pettynyt tämän maailman koulutukseen.

Tom kwam Mary tegen op weg naar school.

Tom tapasi Maryn matkallaan kouluun.

Zeg niet tegen Tom dat ik hier ben.

Älä kerro Tomille, että olen täällä.

Ik heb het al tegen mijn ouders gezegd.

Puhuin siitä jo vanhemmilleni.

Denk je dat Tom tegen ons gelogen heeft?

Oletko sitä mieltä, että Tom valehteli meille?

We zouden tegen donderdag de uitslag moeten weten.

- Minun pitäisi tietää tulos torstaihin mennessä.
- Tuloksen saanemme selville torstaihin mennessä.

- Spreek hierover met niemand.
- Zeg het tegen niemand.

Älä kerro tätä kenellekään.

...onze partners in het gevecht tegen de Frente-partij.

ja kumppaneillemme Frente-puolueen taistelussa.

Met een gemodificeerde ledemaat slaat hij tegen het oppervlaktewater.

Se hakkaa vedenpintaa muuntuneella jalallaan.

Wat ben je van plan tegen Tom te zeggen?

Mitä aiot kertoa Tomille?

- Het is bijna zes uur.
- Het loopt tegen zessen.

Kello on melkein kuusi.

Niet lang daarna kwamen we elkaar weer toevallig tegen.

- Ei kestänyt kauankaan kun kohtasimme sattumalta uudelleen.
- Ei kestänyt kauaa ennen kuin sattumalta kohtasimme jälleen.

Ik kwam Tom tegen toen ik naar school ging.

Tapasin Tomin matkalla kouluun.

Laten we tegen de stroom in proberen te zwemmen.

- Yrittäkäämme uida virtaa vastaan.
- Yrittäkäämme uida vastavirtaan.
- Yritetään uida vastavirtaan.

Dat was een slechte beslissing. Nooit tegen de natuur vechten.

Tämä oli huono valinta. Älä taistele luontoa vastaan.

Ik vecht tegen de tijd... ...het getij en helse wortels.

Taistelen aikaa, vuorovettä ja pirullisia juuria vastaan.

Hij kan je echt redden. Voor schuilplaatsen en tegen lawines.

Se on elintärkeä väline kaivamiseen sekä lumivyöryjä varten.

VERTELLER: En we kijken ook anders tegen de wereld aan.

KERTOJA: Meidän kokemuksemme maailmasta on myös muuttunut.

Tom en Maria beweren dat ze nooit tegen elkaar liegen.

Tomi ja Mari väittävät, että he eivät koskaan valehtele toisilleen.

Tom wenste dat hij iemand had om tegen te praten.

Tom toivoi että hänellä olisi joku jolle puhua.

De publieke opinie is scherp opgesplitst in voor en tegen.

Yleisö on jakautunut tiukasti tukijoihin ja vastustajiin.

Slechte sanitaire praktijken maakten Europa machteloos tegen de zwarte dood.

- Eurooppa oli avuton mustan surman edessä heikon sanitaation takia.
- Eurooppa oli avuton mustan surman edessä heikon sanitaation vuoksi.