Translation of "Lijk" in Finnish

0.007 sec.

Examples of using "Lijk" in a sentence and their finnish translations:

- Over m'n lijk!
- Over mijn lijk!

Kuolleen ruumiini yli!

Geen lijk.

Ei ruumista.

Het lijk is nog niet boven water gekomen.

Ruumis ei ole vielä noussut pintaan.