Translation of "Werken" in Chinese

0.013 sec.

Examples of using "Werken" in a sentence and their chinese translations:

Blijf werken.

繼續工作!

- Ik bleef werken.
- Ik ben blijven werken.

我繼續工作。

Mannen moeten werken.

男人应该工作。

Wij werken samen.

我们一起工作。

Zij werken samen.

他们在一起工作。

Ze bleef werken.

- 她不停地工作。
- 她继续工作。

Het zal niet werken.

它不会奏效。

Ga door met werken.

繼續工作!

Tom kan niet werken.

汤姆不能工作了。

Het plan zal werken.

這計畫會成功。

Een mens moet werken.

男人应该工作。

- Chris zal morgen niet kunnen werken.
- Chris kan morgen niet werken.

Chris明天没法工作。

- Honderden mensen werken in die fabriek.
- In deze fabriek werken honderden mensen.

数百个人在这家工厂上班。

- Hij heeft het niet nodig te werken.
- Hij hoeft niet te werken.

他不需要工作。

Die machines werken nu niet.

这些机器目前不运转。

Wij werken in een fabriek.

我们在一个工厂工作。

Ze ging door met werken.

她继续工作。

Ze wil in het ziekenhuis werken.

她想在醫院裏工作。

Honderden mensen werken in die fabriek.

数百个人在这家工厂上班。

- Nu is de tijd om samen te werken.
- De tijd is gekomen om samen te werken.

現在是我們團結合作的時候了!

Ze lieten ons de hele dag werken.

他們讓我們工作了一整天。

Ik wil onder deze omstandigheden niet werken.

我不想在这些条件下工作。

- Ik werk.
- Ik ben aan het werken.

我工作.

Betekend het dat ze nu kunnen werken

禁令大概意味着她们现在可以

- Je moet hard werken als je succes wilt hebben.
- Je moet hard werken als je erin wilt slagen.

如果你想成功,就一定要努力工作。

Ik denk niet dat je plan zal werken.

我不认为你的计划能实现。

Tante Joko is te zwak om te werken.

洋子阿姨的身體太虛弱了而無法工作。

- Waarom werk je?
- Waarom werkt u?
- Waarom werken jullie?

你为什么工作?

Op een manier dat werken vroeger veel moeilijker was

自己开车上下班了

Wetenschappers werken hard om een ​​einde te maken aan aids.

科学家们正努力终结艾滋病。

Je kunt je droom waarheid maken door hard te werken.

你努力工作的話,就可以實現你的夢想。

- Jij zult hard moeten werken, als jij voor het examen wilt slagen.
- U zult hard moeten werken, als u wilt slagen voor het examen.

如果你想考試合格的話,就要努力溫習了。

Het is altijd een genoegen geweest om met je te werken.

跟你共事总是很愉快。

Ik neem nog liever ontslag dan onder hem te gaan werken.

与其让我在他手下干,我宁愿辞职。

Ik ben het gewend om de hele nacht door te werken.

我習慣整夜工作。

Je hebt een hoge concentratie alcohol nodig om dat te laten werken.

你需要高浓度的酒精才有效。

Het is moeilijk om samen te werken met mensen die niet willen.

跟不情願的人很難一起工作。

- Er wordt in Taiwan hard gewerkt.
- De mensen in Taiwan werken hard.

在台灣人們工作很努力。

Maar 20% van vrouwen werken vergeleken met 80% van de Saudische mannen

与80%的沙特男性相比 只有20%的女性工作

Zou u geïnteresseerd zijn in een project waaraan u met plezier zou werken?

你對你樂意做的方案有興趣嗎?

Journalisten aarzelen niet zich in de privésfeer van de mensen binnen te werken.

记者没有犹豫地去干涉了人们的私生活。

Dit is Noor Shabib, she was the first Saudische vrouw om te werken

这是Noor Shabib 她是第一位工作的沙特女性

- Gisteren ben ik gewoon niet naar mijn werk gegaaan.
- Ik wilde gewoon niet gaan werken gisteren.

昨天我只是不想去工作。

- Waarom werk jij hier?
- Waarom werk je hier?
- Waarom werkt u hier?
- Waarom werken jullie hier?

你為什麼在這兒工作?

- Ik werk liever dan dat ik niks doe.
- Ik hou meer van werken dan van niksen.

我寧願工作也不願閒著。

Het zou me te veel tijd kosten om je uit te leggen waarom dat niet gaat werken.

给你解释这为什么行不通要花很多时间。

- Met onwillige honden is het slecht hazen vangen.
- Het is moeilijk om samen te werken met mensen die niet willen.

跟不情願的人很難一起工作。