Translation of "Igual" in Polish

0.026 sec.

Examples of using "Igual" in a sentence and their polish translations:

Me da igual.

Jest mi to obojętne.

Me visto igual que todos, hablo igual que todos,

bo ubieram się i mówię jak inni,

Eso me es igual.

To dla mnie to bez różnicy.

Y al igual que TRAPPIST,

Tak samo jak TRAPPIST,

Al principio, todo parecía igual.

Na początku wszystko wygląda tak samo.

Es un largo trecho igual.

To wciąż daleko stąd.

Niños y adultos por igual,

dzieciaki, dorośli,

Sí, yo igual pienso eso.

Tak, też tak myślę.

Me da igual la fama.

Nie dbam o sławę.

Me siento igual que vos.

Czuję się tak samo jak ty.

Sea cual sea es igual.

To jedno i to samo.

- Me da igual.
- A mí me da igual.
- A mí me da lo mismo.

Wszystko mi jedno.

Es igual de alto que yo.

Jest w moim wieku.

Tu problema es igual al mío.

Twój problem jest taki jak mój.

Al igual que en el universo visible.

w widzialnym wszechświecie.

Lo que importa, igual, es nunca rendirnos.

Ale ważne jest to, że nigdy się nie poddajemy.

Afectaba a todo el mundo por igual.

Narkotyki dotykały wszystkich tak samo.

Cuando crezca quiero ser igual a ti.

- Kiedy dorosnę, chcę być taka jak ty.
- Kiedy dorosnę, chcę być taki jak ty.

Yo quería que ser igual que tú.

Chciałem być taki jak Ty.

Uno más dos es igual a tres.

Jeden plus dwa to trzy.

Cinco más tres es igual a ocho.

Pięć plus trzy równa się osiem.

Él se ve igual a su hermano.

Wygląda dokładnie jak jego brat.

Los murciélagos son mamíferos, igual que nosotros.

Nietoperze są ssakami, tak jak my.

Tom y Jim son igual de altos.

Tom i Jim są tego samego wzrostu.

Da igual si te gusta o no.

To, czy ci się to podoba czy nie, nie ma znaczenia.

Diez menos dos es igual a ocho.

Dziesięć odjąć dwa daje osiem.

Las dos montañas son de igual altura.

Te dwie góry są jednakowej wysokości.

Un dólar es igual a cien centavos.

Jeden dolar to sto centów.

Su petición era igual a una orden.

Jego prośby równały się rozkazowi.

Él tiene sus defectos, pero me gusta igual.

On ma swoje wady, ale lubię go i tak.

Tony habla inglés igual de bien que tú.

- Toni mówi po angielsku tak samo dobrze jak ty.
- Toni mówi po angielsku tak samo dobrze jak wy.

Ken es casi igual de alto que Bill.

Ken jest podobnego wzrostu co Bill.

Tom habla inglés igual de bien que vosotros.

Tom mówi po angielsku tak samo dobrze jak wy.

Ella pudo resolver el problema, igual que yo.

Ona może rozwiązać ten problem, ja zresztą też.

Él no es alto, al igual que yo.

On jest niewysoki, podobnie jak ja.

Él habla español igual de bien que francés.

On mówi po hiszpańsku tak dobrze jak po francusku.

Igual estás pensando: "¿De verdad me va a ayudar?"

Pewnie zastanawiasz się, jak ci to niby pomoże.

El señor Wright habla japonés igual que un japonés.

Pan Wright mówi po japońsku zupełnie jak Japończyk.

Me da igual lo que hagas con tu dinero.

Nie obchodzi mnie, co robisz ze swoimi pieniędzmi.

Me da igual si te vas o te quedas.

Wszystko mi jedno, czy wyjdziesz, czy zostaniesz.

Con o sin tu consentimiento, igual voy a hacerlo.

Z albo bez twojej zgody, koniecznie zrobię to.

Una guitarra eléctrica no suena igual a una acústica.

Gitara elektryczna nie brzmi tak samo jak gitara akustyczna.

Una guitarra eléctrica no suena igual que una acústica.

Gitara elektryczna nie brzmi tak samo jak gitara akustyczna.

Al igual que cuando eramos niños y rompíamos el lápiz

Gdy jako dzieci złamaliśmy ołówek,

Y reflejan el cielo de Londres, que nunca es igual.

i odbijają londyńskie niebo, które nigdy nie jest takie samo.

Da igual. Puede que viaje 400 metros para encontrar pareja.

To nie wszystko. Potrafi przebyć 400 metrów, by znaleźć partnerkę.

Da igual. Nunca se sabe quién acecha en las sombras.

Bardzo przydatne. Nigdy nie wiadomo, co czyha w ciemnościach.

Se que, da igual lo que diga, tengo un problema,

Cokolwiek powiem, będzie źle.

Da igual la excusa que me ponga, no puedo perdonarle.

Nie ma znaczenia jak będzie się usprawiedliwiać, nie wybaczę mu.

O, igual, conoce la medicina que puedes tomar antes o después.

Albo słyszał o lekach, które można wziąć przed lub po stosunku?

Y tienen un contacto frecuente, tu amigo se pone ceporro igual.

i jesteście często w kontakcie, wasz znajomy też się zaokrągli.

- Soy tan alto como Tom.
- Soy igual de alto que Tom.

Jestem równie wysoki jak Tom.

- Cinco más tres es ocho.
- Cinco más tres es igual a ocho.

Pięć plus trzy równa się osiem.

- Tu problema es parecido al mío.
- Tu problema es igual al mío.

Twój problem jest taki jak mój.

- Uno más dos es igual a tres.
- Uno más dos es tres.

Jeden plus dwa to trzy.

- Son tan fuertes como nosotros.
- Ellos son igual de fuertes que nosotros.

Są równie silni jak my.

Ella es muy buena al tenis, y yo más o menos igual.

Ona dobrze gra w tenisa, ale ja gram nie gorzej.

Hechos de queratina, igual que la fibra del pelo humano y las uñas,

Zbudowane są z keratyny, tak jak ludzkie włosy i paznokcie,

"Colorea la forma que es igual a la primera forma en cada fila".

"Pokoloruj kształt, który jest taki sam jak pierwszy w każdym rzędzie".

Tom tiene una barba, igual que su padre, sus abuelos y sus hermanos.

Tom ma brodę, tak jak jego ojciec, dziadek i bracia.

- No me interesa lo que él haga.
- Me da igual lo que él haga.

Nie obchodzi mnie co on robi.

- Él es idéntico a su hermano mayor.
- Él se ve igual a su hermano.

Wygląda dokładnie jak jego brat.

- Igual eso no es tan importante.
- De todas formas, eso no es tan importante.

To jednak nie jest tak ważne.

No era igual la característica de otros compañeros. Eso lo fue proyectando como un orador

To go wyróżniało spośród towarzyszy. Stopniowo uczyniło z niego mówcę,

- Él es tan buen golfista como vos.
- Él es un buen golfista, igual que tú.

On tak jak ty jest dobrym graczem w golfa.

Venecia tuvo que hacer concesiones importantes, y al igual que Génova, se había agotado por la guerra.

Wenecja ucierpiała wskutek zniszczeń wojennych i była zmuszona do licznych ustępstw.

Señor presidente, buenos días. ¿Cómo se siente en sus últimos minutos como presidente? Me siento igual que todos los días.

Dzień dobry, panie prezydencie. Jak pan się czuje w ostatnich minutach kadencji? Tak, jak każdego innego dnia.

- No me importa si él viene o no.
- Me da igual que venga o no.
- Me da lo mismo si él viene o no.

Wszystko mi jedno, czy przyjdzie, czy nie.

[Mujica] Dame otro kilo de carne picada, igual nunca me va a sobrar, y dos "chacareritos". La perra me sale más cara que un chancho.

Poproszę jeszcze kilo mielonej wołowiny. Tego nigdy za dużo. Ten pies kosztuje mnie więcej niż świnia.

- Los hombres y mujeres pioneros tuvieron una vida ardua, y también sus niños.
- Los colonizadores y colonizadoras tuvieron una vida difícil, y de igual manera sus hijos.

Pierwotni ludzie mieli ciężkie życie, podobnie jak ich dzieci.

Solo porque la gente nazca físicamente en este mundo, no significa que entiendan todo acerca de él, de igual forma que solo porque alguien haya muerto, no significa que entienda todo acerca del mundo astral.

Człowiek nie rozumie wszystkiego na tym świecie, tylko dlatego że urodził się i posiada ciało, więc nie będzie rozumiał w sferze duchowej, tylko dlatego że umarł.