Translation of "Vos" in Hungarian

0.084 sec.

Examples of using "Vos" in a sentence and their hungarian translations:

¡Vos ganaste!

- Maga nyert!
- Ön nyert!

Vos también.

Te is.

Vos saliste.

Elmentél.

Moriría por vos.

Értetek haltam meg.

Vos sabés cómo.

Tudod a módját.

Estamos con vos.

- Veled vagyunk.
- Melletted vagyunk.

¿Vos le creés?

- Valóban bízol benne?
- Megbízol benne tényleg?

Laburo para vos.

Neked dolgozom.

Necesito hablar con vos.

Beszélnem kell veled.

¿Vos lo conocés personalmente?

Ismered őt személyesen?

Lo hice por vos.

Érted tettem.

Estoy feliz por vos.

Örülök neked.

Vos no sos viejo.

- Nem vagy öreg.
- Nem vagy idős.

Traje algo para vos.

Hoztam neked valamit.

Esperaba más de vos.

Jobbat vártam volna tőled.

Vos conocés mi opinión.

Ismered a véleményem.

No creo en vos.

Nem hiszek benned.

Vos la conocés, creo.

Szerintem ismered őt.

Vos sabés por qué.

Te tudod, miért.

¡Estoy loco por vos!

Megőrülök érted!

¿Puedo contar con vos?

Számíthatok rád?

- No estoy hablando con vos.
- No te estoy hablando a vos.

Nem hozzád beszélek.

Soy más grande que vos.

Nagyobb vagyok, mint ti.

¿Vos estás loco o qué?

Megőrültél, vagy mi van?

No quiero nada de vos.

Semmit nem akarok tőled.

- ¿Eres estadounidense?
- ¿Vos sos estadounidense?

- Amerikai vagy?
- Amerikaiak vagytok?
- Ön amerikai?

Me siento igual que vos.

Ugyanúgy érzek, mint te.

Vos sos un buen periodista.

Jó újságíró vagy.

Tengo algo especial para vos.

Van nálam valami különleges számotokra.

Yo no soy como vos.

- Nem vagyok olyan, mint te.
- Én nem vagyok olyan, mint te.

No haría eso sin vos.

Nélküled azt nem csinálom.

Vos no das órdenes aquí.

Te csak ne parancsolgass itt!

Tom dejó esto para vos.

Tom nektek hagyta ezt.

Vos tenés que venir conmigo.

- Velem kell jönnie.
- Velem kell jönniük.

- Sobreviviste.
- Tú sobreviviste.
- Vos sobreviviste.

Túlélted.

- ¿Has escrito tú este libro?
- ¿Vos escribiste este libro?
- ¿Escribiste vos este libro?

- Te írtad a könyvet?
- Ezt a könyvet te írtad?

¿Qué significa el dinero para vos?

Mit jelent önnek a pénz?

Tom me habló mucho de vos.

Tom sokat mesélt nekem rólad.

Yo solo quiero estar con vos.

Én egyszerűen csak veled akarok lenni.

¿Quién sos vos para hablarme así?

Ki vagy te, hogy így beszélsz velem?

El pescado es bueno para vos.

A hal jót tesz neked.

Sé algo que vos no sabés.

- Tudok valamit, amit te nem.
- Olyat tudok, amit te nem.

Tom es mucho mejor que vos.

- Tom sokkal jobb, mint te.
- Tom sokkal jobb nálad.

Claro, yo voy allá con vos.

- Természetesen odamegyek veled.
- Természetesen odamegyek önnel.
- Természetesen odamegyek veletek.
- Természetesen odamegyek önökkel.

Todo lo que quiero sos vos.

Én csak téged akarlak.

Soy brasilero. ¿Vos también lo sos?

Én brazil vagyok. Te is?

Ella es la chica perfecta para vos.

- Ő a tökéletes lány számodra.
- Ő neked a tökéletes lány.

Llamó una tal María preguntando por vos.

Valami Mária telefonált és utánad érdeklődött.

Tom, soy yo. ¿Puedo hablar con vos?

Tamás, én vagyok az. Beszélhetek veled?

- ¿Podemos contar con vos?
- ¿Podemos contar contigo?

Számíthatunk rád?

Tom y yo justo estábamos hablando de vos.

Tommal éppen rólad beszéltünk.

Vos sos hipócrita y ese es el problema.

Kétszínű vagy, és ez a probléma.

- ¿Tomás gusta de vos?
- ¿Tomás gusta de ti?

Tamás szeret téged?

- Vos sos religioso, ¿verdad?
- Usted es religioso, ¿verdad?

Vallásos vagy, ugye?

No quiero a otro. Te quiero a vos.

Nem mást szeretek. Téged szeretlek.

Ella no habla inglés tan fluido como vos.

Ő nem beszél olyan folyékonyan angolul, mint te.

Quería hablar con vos porque necesito tu ayuda.

Szeretnék beszélni veled, mert szükségem van a segítségedre.

Estoy ocupado ahora y no puedo jugar con vos.

Most el vagyok foglalva és nem tudok játszani veled.

¿Vos le prestaste algo de dinero a mi hermano?

Kölcsönzött ön pénzt a fivéremnek?

- ¿Vos la conocés?
- ¿La conocéis?
- ¿La conoce?
- ¿La conocen?

Ismeri őt?

- Me estoy enamorando de ti.
- Me estoy enamorando de vos.

- Szerelmes vagyok beléd.
- Beléd vagyok zúgva.

- ¿Tú hablas con tus gatos?
- ¿Vos hablás con tus gatos?

Beszélsz a macskáidhoz?

- De cualquier manera, vos perdés.
- De cualquier manera, tú pierdes.

Így is, úgy is veszítesz.

- Vos no sabés la verdad.
- Tú no sabes la verdad.

Nem tudod, hogy mi az igazság.

- Soy más grande que vos.
- Soy más grande que tú.

Magasabb vagyok nálad.

- No puedo vivir sin ti.
- No puedo vivir sin vos.

- Nem tudok élni nélküled.
- Nem tudok nélküled élni.
- Nélküled nem tudok élni!

- ¿Ganaste?
- ¿Tú ganaste?
- ¿Vos ganaste?
- ¿Ganó?
- ¿Usted ganó?
- ¿Ganasteis?
- ¿Vosotros ganasteis?
- ¿Ganaron?
- ¿Ustedes ganaron?
- ¿Ganaron ustedes?
- ¿Ganasteis vosotros?
- ¿Ganaste tú?
- ¿Ganaste vos?
- ¿Ganó usted?

Nyertél?

- Soy tan fuerte como tú.
- Yo soy tan fuerte como vos.

Ugyanolyan erős vagyok, mint te.

- ¿Ves la rosa?
- ¿Estás viendo la rosa?
- ¿Vos ves la rosa?

Látod a rózsát?

- Esto es un regalo para ti.
- Este regalo es para vos.

Ez egy ajándék neked.

- Casi es tan alta como tú.
- Es casi tan alta como vos.

Ő majdnem olyan nagy, mint te.

"Me saqué un nueve en la prueba de química. ¿Y vos? " "Lo mismo."

- Kilencest kaptam a kémia tesztemre. És te? - Ugyanazt.

- ¿Qué estás buscando?
- ¿Qué buscás?
- ¿Qué buscás vos?
- ¿Qué buscas?
- ¿Qué busca usted?

- Mit keres?
- Mit kerestek?

- Vos sos el amigo de Tom, ¿verdad?
- Eres el amigo de Tom ¿verdad?

Tom barátja vagy, ugye?

- Bebo los vientos por ti.
- Estoy loco por ti.
- ¡Estoy loco por vos!

- Én megőrülök érted.
- Megőrülök érted.

- Me gusta hablar con vos.
- Me gusta hablar con usted.
- Me gusta platicar contigo.

Szeretek veled beszélgetni.

- No puedo imaginar mi vida sin ti.
- No puedo imaginar mi vida sin vos.

Nem tudom elképzelni az életemet nélküled.

- Ella es la chica perfecta para vos.
- Ella es la chica perfecta para ti.

- Ő a tökéletes lány számodra.
- Ő neked a tökéletes lány.

- Sobreviviste.
- Tú sobreviviste.
- Sobrevivió.
- Vos sobreviviste.
- Usted sobrevivió.
- Sobrevivisteis.
- Vosotros sobrevivisteis.
- Sobrevivieron.
- Ustedes sobrevivieron.

Túlélted.

- Él está loco por vos.
- Él está loco por ti.
- Está loco por ti.

Bolondul utánad.

- ¿Quién es el hombre que hablaba contigo?
- ¿Quién es el hombre que hablaba con vos?
- ¿Quién es el hombre que estaba hablando con vos?
- ¿Quién es el hombre que estaba hablando contigo?

Ki az a férfi, aki veled beszélt?

- ¿La conoces a ella?
- ¿Vos la conocés?
- ¿La conoces?
- ¿La conocéis?
- ¿La conoce?
- ¿La conocen?

Ismered őt?

- Tengo una sorpresa para ti.
- Tengo una sorpresa para vos.
- Tengo una sorpresa para ustedes.

- Van egy meglepetésem a számodra.
- Van egy meglepetésem neked.

- Nikolai Aleksejevitsj, tengo que hablar seriamente contigo.
- Nikolai Aleksejevitsj, tengo que hablar seriamente con vos.

Nyikoláj Alekszejevics, komolyan beszélnem kell veled.

- Tengo un regalo para vos.
- Tengo un regalo para ti.
- Tengo un regalo para ustedes.

Van számodra egy ajándékom.

- Vos sos la persona más importante en mi vida.
- Eres la persona más importante en mi vida.

- Te vagy a legfontosabb személy az életemben.
- Te vagy a legfontosabb az életemben.

- No me importa un carajo lo que vos pensás.
- Lo que pienses tú me importa una mierda.

Le se szarom, amit te gondolsz.

- Tú primero.
- Usted primero.
- Tú primera.
- Vos primero.
- Ustedes primero.
- Vosotros primero.
- Vosotras primero.
- Vaya usted primero.

Te mész elsőként.

- Vos y yo somos ambos estudiantes de esta escuela.
- Tu y yo somos ambos estudiantes de esta escuela.

- Te és én is egyazon iskolába járunk.
- Te is meg én is egy iskolába járunk.
- Te és én, mindketten ennek az iskolának vagyunk a tanulói.
- Te és én, mindketten ennek az iskolának vagyunk a diákjai.

- Tú no eres un cobarde.
- Vos no sos un cobarde.
- No sos un cobarde.
- No eres un cobarde.

Nem vagy egy gyáva alak.

- Él es más fuerte que tú.
- Él es más fuerte que vos.
- Él es más fuerte que ustedes.

Erősebb nálad.

- Prometiste.
- Tú prometiste.
- Vos prometiste.
- Prometió.
- Usted prometió.
- Prometisteis.
- Vosotros prometisteis.
- Prometieron.
- Ustedes prometieron.
- Lo prometiste.
- Lo prometió.
- Lo prometisteis.
- Lo prometieron.

Megígérted.

- Vos sabés que odio las reuniones.
- Sabés que odio las reuniones.
- Sabes que odio las reuniones.
- Tú sabes que odio las reuniones.

Tudod, hogy utálok az értekezleteket.

- Tomás no es tan inteligente como usted.
- Tomás no es tan inteligente como vos.
- Tomás no es tan inteligente como tú.
- Tomás no es tan inteligente como ustedes.

Tom nem olyan intelligens, mint te.

- Eres mi enemigo.
- Tú eres mi enemigo.
- Eres mi enemiga.
- Tú eres mi enemiga.
- Usted es mi enemigo.
- Usted es mi enemiga.
- Es mi enemigo.
- Es mi enemiga.
- Son mis enemigos.
- Son mis enemigas.
- Ustedes son mis enemigos.
- Ustedes son mis enemigas.
- Sos mi enemigo.
- Sos mi enemiga.
- Vos sos mi enemigo.
- Vos sos mi enemiga.
- Sois mis enemigos.
- Sois mis enemigas.
- Vosotros sois mis enemigos.
- Vosotras sois mis enemigas.

- Az ellenségem vagy.
- Ti vagytok az ellenségeim.