Translation of "Werkt" in Turkish

0.027 sec.

Examples of using "Werkt" in a sentence and their turkish translations:

- Ze werkt hard.
- Zij werkt hard.

O çok çalışır.

- Hoe werkt het?
- Hoe werkt dat?

Nasıl çalışıyor?

Niet werkt.

işe yaramıyor.

Werkt het?

İşe yarıyor mu?

Hypnose werkt.

Hipnotizma işe yarar.

Tom werkt.

Tom çalışıyor.

Werkt Tom?

Tom çalışıyor mu?

Het werkt!

Tamam!

Papa werkt.

Babam çalışıyor.

Werkt hij?

Onun bir işi var mı?

- Tom werkt dichtbij.
- Tom werkt in de buurt.

Tom yakında çalışıyor.

Kijk, het werkt.

Şuna bakın! İşe yaradı.

En het werkt.

Konu şu ki işe yarıyor.

John werkt hard.

John sıkı çalışır.

Wie werkt vanavond?

Bu gece kim çalışıyor?

Waar werkt hij?

- O nerede çalışır?
- O nerede çalışıyor?

Werkt u hier?

Burada mı çalışıyorsun?

Hoe werkt internet?

İnternet nasıl çalışır?

Het werkt echt.

Bu gerçekten çalışıyor.

Werkt deze klok?

Bu saat çalışıyor mu?

Tom werkt veel.

Tom çalışkan.

Tom werkt altijd.

Tom her zaman çalışıyor.

Tom werkt alleen.

Tom yalnız çalışır.

Tom werkt hard.

Tom çok çalışır.

Toms strategie werkt.

Tom'un stratejisi işe yarıyor.

Hij werkt zelden.

O neredeyse hiç çalışmaz.

Werkt Mary hier?

Mary burada mı çalışıyor?

Zij werkt alleen.

Yalnız çalışır.

Je werkt hard.

Çok çalışıyorsun.

Werkt die klok?

O saat işliyor mu?

Dat werkt niet!

O işe yaramaz.

Hij werkt nauwelijks.

O, neredeyse hiç çalışmaz.

Hij werkt veel.

O çok çalışır.

Ze werkt langzaam.

O yavaşça çalışır.

- Mary werkt in een supermarkt.
- Mary werkt bij een supermarkt.

Mary bir süpermarkette çalışıyor.

- Hij werkt in een pandjeshuis.
- Hij werkt in een lommerd.

O bir rehinci dükkanında çalışır.

Wel naar behoren werkt.

istendiği gibi çalışıp çalışmadığı.

En het werkt niet.

ve bu işe yaramıyor.

Dit werkt vrij goed.

Pekâlâ. Bu gayet iyi oldu.

Dat werkt hier ook.

Burada da aynı şey işe yarayacak.

Maar het werkt tenminste.

Ama en azından işe yarıyor.

Dit werkt best goed.

Gayet iyi bir şekilde işe yarıyor.

Werkt Tom voor Mary?

Tom, Mary için mi çalışıyor?

Tom werkt graag alleen.

Tom işleri kendi başına yapmayı sever.

Voor wie werkt hij?

- O, kim için çalışır?
- Kimin için çalışıyor?
- Kime çalışıyor?

Werkt Tom hier nog?

Tom hala burada çalışıyor mu?

Waar werkt Tom nu?

Tom şimdi nerede çalışıyor?

Hij werkt altijd hard.

O her zaman çok çalışıyor.

Je werkt in Milaan.

Milano'da çalışıyorsunuz.

Waarom werkt Tom thuis?

Tom niye evde çalışıyor?

Hier werkt mijn vader.

Babam burada çalışıyor.

Het oude systeem werkt.

Eski sistem çalışır.

Dit medicijn werkt goed.

Bu ilaç iyi işe yarıyor.

Uh... Hoe werkt dat?

Oh...Bu nasıl çalışıyor?

Tom werkt niet meer.

Tom artık çalışmıyor.

Voor wie werkt u?

Kim için çalışıyorsunuz?

Zij werkt op school.

O, okulda çalışıyor.

Hoe werkt een rekenmachine?

Bir hesap makinesi nasıl çalışır?

Toms strategie werkt niet.

Tom'un stratejisi işe yaramıyor.

Werkt u daar ook?

Sen de orada mı çalışıyorsun?

De server werkt niet.

Sunucu, devre dışıdır.

Hij werkt op zondag.

O, pazar günleri çalışır.

Gij werkt hier niet.

Burada çalışmazsın.

Zij werkt in België.

O Belçika'da çalışıyor.

Hij werkt als vertaler.

O bir çevirmen olarak çalışmaktadır.

Tom werkt in Boston.

Tom Boston'da çalışıyor.

Deze machine werkt niet.

Bu makine çalışmayacak.

Hoe werkt deze camera?

Bu kamera nasıl çalışır?

Tom werkt te veel.

Tom çok çalışır.

Tom werkt met ons.

Tom bizimle çalışıyor.

De klok werkt niet.

Saat çalışmıyor.

Het toetsenbord werkt niet.

Klavye çalışmıyor.

Je werkt te hard.

Siz çok çalışıyorsunuz.

De tv werkt niet.

Televizyon çalışmıyor.

Ze werkt erg hard.

O çok sıkı çalışıyor.

Hij werkt 's nachts.

O geceleri çalışır.

Mijn gsm werkt niet.

Cep telefonum çalışmıyor.

Hij werkt als apotheker.

O, bir eczacı olarak ruhsatlıdır.

Hij werkt voor haar.

Adam kadın için çalışıyor.

Hij werkt bij Tatoeba.

Tatoeba'da çalışıyor.

Tom werkt in Australië.

Tom Avustralya'da çalışıyor.

Werkt Tom in Boston?

Tom Boston'da çalışıyor mu?

Het werkt misschien niet.

- Olmayabilir.
- İşe yaramayabilir.

- Mijn mama werkt in een fabriek.
- Mijn moeder werkt in een fabriek.

Annem bir fabrikada çalışıyor.

- Hoe snel werkt Tom toch!
- Je moet zien hoe snel Tom werkt!

Tom ne kadar hızlı çalışıyor!

Het werkt iedere keer, niet?

Her seferinde işe yarıyor, değil mi?

En volgens mij werkt thuiszorg.

ve bana göre evde bakım iyi işliyor.