Translation of "Buurt" in Polish

0.017 sec.

Examples of using "Buurt" in a sentence and their polish translations:

- Kent u deze buurt?
- Kennen jullie deze buurt?
- Ken je deze buurt?

Znasz tą okolicę?

Blijf uit de buurt.

Nie zbliżać się.

- Tom woont in de buurt.
- Tom woont hier in de buurt.

Tom mieszka niedaleko stąd.

- We wonen allen in dezelfde buurt.
- We wonen allemaal in dezelfde buurt.

Wszyscy mieszkamy w sąsiedztwie.

Niets komt daarbij in de buurt.

To nie może się z tym równać.

Zijn er bioscopen in de buurt?

Czy w pobliżu są kina?

Ik woon hier in de buurt.

Mieszkam niedaleko.

Ga hier in de buurt zitten.

Usiądź tu w pobliżu.

Hij woont niet in mijn buurt.

Nie mieszka w mojej okolicy.

Hij kwam in mijn buurt wonen.

Przeprowadził się w moje sąsiedztwo.

Er is een vrouwtje in de buurt.

W pobliżu jest samica.

Is er een telefoon in de buurt?

Czy jest w pobliżu telefon?

Is hier in de buurt een apotheek?

Czy w pobliżu jest apteka?

Maar met zo veel moeders in de buurt...

Ale w pobliżu jest tyle opiekuńczych matek

Dit is het eerste project in de buurt.

To pierwszy projekt w tej dzielnicy.

Ik ben in de buurt van het station.

Jestem w pobliżu dworca.

Is er hier een McDonald's in de buurt?

Czy jest tutaj gdzieś McDonald's?

Zijn beschrijving kwam in de buurt van de waarheid.

Jego opis był bliski prawdy.

In de buurt van onze school is een bushalte.

W pobliżu naszej szkoły jest przystanek autobusowy.

- Blijf weg.
- Blijf uit de buurt.
- Blijf hier weg.

Trzymaj się z daleka.

We wonen in de buurt van een grote bibliotheek.

Mieszkamy blisko dużej biblioteki.

Mijn oom woont in de buurt van de school.

Mój wuj mieszka w pobliżu szkoły.

Een ziekenhuis in de buurt heeft de antistoffen hard nodig,

Pobliski szpital rozpaczliwie potrzebuje surowicy,

- Onze leraar woont vlakbij.
- Onze leraar woont in de buurt.

Nauczyciel mieszka tu niedaleko.

- Mijn appartement is in de buurt.
- Mijn appartement is dichtbij.

Moje mieszkanie jest niedaleko.

- Ik woon in deze wijk.
- Ik woon in deze buurt.

Mieszkam w sąsiedztwie.

Niet één van mijn klasgenoten woont hier in de buurt.

Żaden z moich kolegów szkolnych nie mieszka tu w okolicy.

...wonen mensen steeds dichter in de buurt van de wilde natuur...

Ludzie wkradają się na dzikie tereny,

Als je echt in de buurt wilt komen... ...van zo'n omgeving...

Jeśli chcesz zbliżyć się… do takiego środowiska,

Ze leidt uiteindelijk naar mensen. Laten we in de buurt blijven.

W końcu doprowadzi cię do ludzi. Pozostańmy blisko niej.

Het betekent 'blijf uit mijn buurt'... ...en dat doen we ook.

i mówi: „Trzymaj się ode mnie z daleka”. I to właśnie zrobimy.

Ze zeggen dat hier in de buurt een schat begraven ligt.

Mówią, że w tej okolicy jest zakopany skarb.

...die wachten tot er een zalm te dicht in de buurt zwemt.

Czekają, by pochwycić łososia, który za bardzo się zbliży.

...en flaconnetjes antistoffen te redden... ...die naar een ziekenhuis in de buurt werden vervoerd.

i odzyskania fiolek życiodajnej surowicy, która była transportowana do pobliskiego szpitala.

En dan gaan we verder. We moeten in de buurt van het Embarradorp zijn.

a potem idziemy dalej. Powinniśmy być już blisko wioski Embarra.

Dat soort dingen moet je niet zeggen als er kinderen in de buurt zijn.

Nie powinieneś mówić takich rzeczy gdy dzieci są w pobliżu.

Hoewel, geen van deze landen komen in de buurt van Nederland, ook wel bekend als Holland.

Jednak żaden z tych krajów nie jest bliski do NIDERLANDÓW, znanego również jako HOLANDIA.