Translation of "Buurt" in Japanese

0.029 sec.

Examples of using "Buurt" in a sentence and their japanese translations:

Woont in mijn buurt.

うちから12駅以内に住んでる人 でした

Blijf uit de buurt.

離れてて。

- Woon je in de buurt?
- Woon je hier in de buurt?

- この近くにお住まいなんですか?
- この辺に住んでるの?

- Tom woont in de buurt.
- Tom woont hier in de buurt.

トムはこの近くに住んでる。

- Woont hij in de buurt?
- Woont hij hier in de buurt?

彼はこの近くに住んでいるの?

- Ik ben opgegroeid in deze buurt.
- Ik groeide op in deze buurt.
- Ik ben in deze buurt opgegroeid.

私はこの近くで育ちました。

Woont hij in de buurt?

彼はこの近くに住んでいるの?

Is Tom in de buurt?

トムは近くにいる?

- Is er een benzinestation in de buurt?
- Is er een tankstation in de buurt?

この辺にガソリンスタンドはありますか。

Hij woont niet in mijn buurt.

彼は私の近所には住んでいません。

Woont u hier in de buurt?

この近くにお住まいなんですか?

Woon je hier in de buurt?

この近くにお住まいなんですか?

Ik woon hier in de buurt.

私はこの近所に住んでいる。

Tom woont hier in de buurt.

トムはこの近くに住んでる。

Ga hier in de buurt zitten.

近くに座りなさい。

Hij kwam in mijn buurt wonen.

彼が近所に越してきた。

Er is een vrouwtje in de buurt.

‎メスが来た

Is er een golfbaan in de buurt?

この近くにゴルフコースがありますか。

Mijn auto is in de buurt geparkeerd.

私の車はここから遠くないところに止めてある。

Is er een geldautomaat in de buurt?

- この近辺にATMはありますか?
- この辺りにATMはありますか?
- この近くにATMはありますか?

Ik kan niet in zo'n buurt wonen.

私はこんな近所で住めません。

Er is een bloemenwinkel in de buurt.

近くに花屋があります。

De familie Smith woont in mijn buurt.

スミスさんの家族は、私の近くに住んでいる。

Niemand kwam bij hem in de buurt.

誰も彼には近寄らなかった。

Is hier in de buurt een apotheek?

この近くに薬局はありますか?

Maar met zo veel moeders in de buurt...

‎しかし周りに母親が多く‎―

Hij woont in de buurt van de school.

彼は学校の近くに住んでいる。

Er zijn hier geen huizen in de buurt.

この辺りには人家がない。

Ik ben in de buurt van het station.

私は駅の近くにいます。

We wonen in de buurt van de school.

私たちは学校の近くに住んでいる。

Is er hier een McDonald's in de buurt?

近くにマクドナルドは?

Houd het medicijn uit de buurt van kinderen.

薬を子供たちの手の届かないところに置きなさい。

Is er hier een postkantoor in de buurt?

この近くに郵便局はありますか。

Of mensen in de buurt die hulp nodig hebben?

コミュニティー内の、助けを必要とする人々もです

Mijn oom woont in de buurt van de school.

おじは学校の近くに住んでいる。

Zijn beschrijving kwam in de buurt van de waarheid.

彼の話はほぼ真相に近かった。

We wonen in de buurt van een grote bibliotheek.

- 私たちは大きな図書館の近くに住んでいます。
- 僕らは大きな図書館のそばに住んでいる。

- Blijf weg.
- Blijf uit de buurt.
- Blijf hier weg.

- 近づくな!
- どいてろ。

Een ziekenhuis in de buurt heeft de antistoffen hard nodig,

病院が抗毒液を 必要としている

- Onze leraar woont vlakbij.
- Onze leraar woont in de buurt.

先生はすぐ近くに住んでいます。

- Mijn appartement is in de buurt.
- Mijn appartement is dichtbij.

- 僕の家この近くなんだ。
- 私のアパートはこの近くにあります。

Niet één van mijn klasgenoten woont hier in de buurt.

私の級友は誰もこの近くに住んでいない。

Kom ons eens bezoeken wanneer je in de buurt bent.

- 近くへおいでのときはお立ち寄りください。
- 近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。

Is er een bank in de buurt van het station?

- 駅の近くに銀行はありますか。
- 駅の近くに銀行がありますか。

Er zijn hier heel veel goede restaurants in de buurt.

この近くには素敵なレストランがたくさんある。

- Ik woon in deze wijk.
- Ik woon in deze buurt.

私はこの近所に住んでいる。

...wonen mensen steeds dichter in de buurt van de wilde natuur...

人口が13億人を超えた今 人間社会は自然の領域を侵し

Als je echt in de buurt wilt komen... ...van zo'n omgeving...

‎この海のような大自然に ‎溶け込むには

Ze leidt uiteindelijk naar mensen. Laten we in de buurt blijven.

人間につながるよ よし 川をたどろう

Het betekent 'blijf uit mijn buurt'... ...en dat doen we ook.

“離(はな)れろ”ってな そうすべきだ

Zo hoorden ook andere scholen in de buurt van Cairns erover

その結果 ケアンズ近辺の他の学校にも広まり

- Ze wonen vlakbij.
- Ze wonen in de buurt.
- Ze wonen dichtbij.

彼らは近くに住んでいる。

Laat niemand de kamer binnengaan of in de buurt ervan komen.

誰もこの部屋へ入れたり近づけたりしてはいけません。

Ik wou dat ik bij jou in de buurt kon wonen.

君の家の近くに住めたらいいのに。

Het zwembad wordt gemeenschappelijk gebruikt door alle kinderen in de buurt.

その水泳プールは近所の子供達みんなが共同で使っている。

Ze zei hem uit de buurt te blijven van slechte vrienden.

- 彼女は彼に悪友に近づかないように言った。
- 彼女は彼に悪友に近づかないようにと言った。

...die wachten tot er een zalm te dicht in de buurt zwemt.

‎サケが近づくと感知して ‎すかさず襲う

Er is nog een ander geval van cholera in de buurt geweest.

近所でまたもう1人のコレラ患者が出た。

Hij doet alsof hij enthousiast is wanneer zijn baas in de buurt is.

彼は上司がそばに居る時は熱心な振りをする。

- Houd u ver van slechte vrienden.
- Blijf uit de buurt van slechte vrienden.

悪友仲間とつきあうな。

...en flaconnetjes antistoffen te redden... ...die naar een ziekenhuis in de buurt werden vervoerd.

近くの病院へ輸送中だった― 抗毒液のビンも発見した

En dan gaan we verder. We moeten in de buurt van het Embarradorp zijn.

よし 進もう もうエンベラ村は近い

- Ik wil wat winkelen in de buurt.
- Ik wil hier een paar dingen kopen.

私はこのあたりで少し買い物をしたい。

Dat soort dingen moet je niet zeggen als er kinderen in de buurt zijn.

子供のいる所でそんなことを言うものではない。

Ik hoor dat er in de buurt van het station een lekkere banketbakker is geopend.

駅の近くにおいしいケーキ屋さんができたらしいよ。

Wilt u alstublieft een kamer in de buurt van de internationale luchthaven in Toronto reserveren?

トロント国際空港に近い部屋をとっていただけませんか。

- Is er een jeugdherberg hier in de omgeving?
- Is er hier een jeugdherberg in de buurt?

この辺りにユースホステルはありますか?

Terwijl de Grande Armée dieper Rusland binnendrong, was Ney altijd in de buurt van de actie - leidende

大陸軍がロシアの奥深くまで進んだとき、ネイは常に行動の近くにいました–

De heerser van Taxila, in de buurt van het moderne Islamabad, had een alliantie met Alexander gevormd.

現在のイスラマバード付近にあるタクシラの王が アレクサンドロスと同盟を結ぶ

In een briljante onafhankelijke campagne hield hij de Oostenrijkers vast in de buurt van Nice, en joeg ze vervolgens

見事な独立キャンペーンで、彼はオーストリア人をニースの近くに拘束し、

Tom houdt er niet van in de buurt van kinderen te zijn. Hij is er altijd bang voor dat hij door een van die kinderen een verkoudheid zal oplopen.

トムは子どもの近くにいるのを好まない。というのは、そのうちの一人から風邪をうつされることをいつも恐れているからだ。