Translation of "Volstaat" in Spanish

0.005 sec.

Examples of using "Volstaat" in a sentence and their spanish translations:

Dat volstaat.

- Es suficiente con eso.
- Eso valdrá.
- Con eso vale.
- Eso me vale.
- Eso me sirve.

- Dat is genoeg.
- Dat volstaat.

- Ya basta.
- Es suficiente.

Voor kunst en voor liefde volstaat intuïtie.

En el arte, como en el amor, el instinto es suficiente.

- Dit is voldoende.
- Dit is genoeg.
- Dit volstaat.

- Esto valdrá.
- Con éste vale.
- Esto me basta.

- Zo is het wel genoeg.
- Zo is het genoeg.
- Dat volstaat.

- Eso bastará.
- Con eso bastará.
- Será suficiente.
- Eso vale.
- Con eso tengo.

- Stop!
- Hou op!
- Dat is genoeg.
- Dat volstaat.
- Hou daarmee op!
- Hou ermee op!
- Halt!
- Ophouden!

- ¡Ya párale!
- ¡Detente!

Het volstaat niet een idee te hebben en het uit te voeren, het resultaat moet ook nog goed werken.

No basta con tener una idea y realizarla, el resultado tiene que funcionar bien también.

Op die dag in 1887 verscheen in Warschau een brochure van Ludwik Lejzer Zamenhof over een "Internationale Taal". Het was bescheiden van omvang, het motto mikte hoog: "Opdat een taal internationaal zou zijn, volstaat het niet ze zo te noemen". Als auteursnaam stond aangeduid "Doctor Esperanto".

En este día en 1887 apareció en Varsovia un folleto de Ludwik Lejzer Zamenhof sobre el "lenguaje internacional". Su tamaño era modesto, su lema era ambicioso: "Para que una lengua sea internacional, no basta con llamarla como tal". El nombre del autor fue mencionado como "Dr. Esperanto".