Translation of "Verhoging" in Spanish

0.002 sec.

Examples of using "Verhoging" in a sentence and their spanish translations:

- Heb je koorts?
- Heb je verhoging?

¿Tienes fiebre?

We hebben 'n verhoging gebouwd zodat 't boven de sneeuw ligt.

Hicimos una plataforma aquí para aislar la nieve.

India heeft een aantal pluspunten voor een verhoging van de opbrengst.

India tiene algo de alza en términos de aumento potencial de cosechas.

Behalve van een verstopte neus, heb ik ook last van verhoging.

Además de la nariz atascada también tengo fiebre.