Translation of "Een" in Spanish

0.017 sec.

Examples of using "Een" in a sentence and their spanish translations:

- Een ogenblikje.
- Een moment!
- Momentje!
- Een minuut.

- Sólo un minuto.
- Un minuto.

een man, een vrouw,

un hombre o una mujer,

- Een regenboog is een natuurlijk fenomeen.
- Een regenboog is een natuurfenomeen.

El arcoíris es un fenómeno natural.

Een roos is een bloem, en een duif is een vogel.

La rosa es una flor y la paloma es un ave.

Een taal is een dialect met een leger en een vloot.

- Un idioma es un dialecto con ejercito y marina.
- Un idioma es un dialecto con armada y flota.
- Una lengua es un dialecto con un ejército y una marina.

Een tijdschrift is een deel van een informatiesysteem, en een informatiesysteem is een deel van een algemene strategie.

Una revista es una parte de un sistema informativo, y un sistema informativo es una parte de una estrategia general.

Een mix tussen een antiloop... ...en een geit.

Es como una cruza entre un antílope y una cabra,

Een vijand van een vijand is een vriend.

El enemigo de tu enemigo es tu amigo.

- Wat een lul!
- Wat een eikel!
- Wat een klootzak!
- Wat een rotzak!
- Wat een lastpak!

- ¡Qué culero!
- ¡Qué gilipollas!
- ¡Qué trasto!
- ¡Menudo capullo!
- ¡Qué pendejo!

In een een-op-een strijd tegen een mens wint hij zeker.

En una competencia uno a uno con un humano, no hay comparación.

- Wacht eventjes.
- Wacht een beetje.
- Wacht een minuut.
- Een moment!
- Een minuut.

- Espera un minuto.
- Bancame un minuto.
- Espere usted un minuto.

- Een draak is een schepsel van fantasie.
- Een draak is een fantasiedier.

Los dragones son animales ficticios.

een slaapgroep en een slaaptekortgroep.

los de un grupo durmieron, los del otro no.

Een Goudlokjesmaan rond een Goudlokjesplaneet --

Una Luna de "habitabilidad" alrededor de un planeta "habitable"...

een mannelijke en een vrouwelijke.

el macho y la hembra.

Een jongen of een meisje?

¿Es niño o niña?

Een leeuw is een dier.

- El león es un animal.
- Un león es un animal.

Een overwinning is een overwinning!

¡Una victoria es una victoria!

Een gans is een watervogel.

- Un ganso es un ave de agua.
- Un ganso es un ave acuática.

Een rups wordt een vlinder.

La oruga se convierte en mariposa.

Een dolfijn is een zoogdier.

Un delfín es un mamífero.

Een vluchtelingenkamp is een nachtmerrie.

El campo de refugiados es una pesadilla.

Je hebt een emmer, een dweil of een pomp.

Tienen un balde, una fregona o un desatascador.

Ik zag een wolf, een vos en een konijn.

Vi a un lobo, a un zorro y a una conejo.

Een vriend van een vriend is ook een vriend.

El amigo de un amigo es también un amigo.

- Wat een lul!
- Wat een eikel!
- Wat een klootzak!

- ¡Qué pendejo!
- ¡Qué imbécil!

Er zijn 3 slaapkamers, een keuken, een eetkamer, een salon en een badkamer.

Hay tres dormitorios, una cocina, un comedor, un salón, y un cuarto de baño.

- Ben je een man of een spin?
- Bent u een man of een spin?

¿Eres un hombre o una araña?

- Ik heb een foto van een luchthaven.
- Ik heb een foto van een vliegveld.

Tengo una foto de un aeropuerto.

Of een restaurant op een boot met een schitterend uitzicht.

o un restaurante en un bote con una hermosa vista.

- Mijn moeder is een vrouw.
- Een moeder is een vrouw.

Mi madre es una mujer.

- Wacht een beetje.
- Wacht eens even.
- Een moment!
- Een minuut.

¡Momento!

Ik wil een blauwe, een rode en een zwarte potlood.

Quiero un lápiz azul, uno rojo y uno negro.

Probeer een hond, een kat of een haan te krijgen.

Trata de obtener un perro, un gato, o un gallo.

Een rechte lijn is een speciaal geval van een kromme.

Una línea recta es un caso particular de una curva.

En nog een, en nog een...

Y luego más y más y más...

Zoals een sleutel in een slot.

como una llave en una cerradura.

...een gewone burger en een boer...

un ciudadano de a pie, un peón de campo,

Hier een mannetje en een vrouwtje.

Aquí ven a un macho y una hembra.

Een pulsar is een enorme stralingsbron.

y que emite radiación.

Een rockconcert is een goed voorbeeld.

Un buen ejemplo es un concierto de rock.

Een mens is een denkend riet.

El hombre es una caña pensante.

- Bel een ziekenwagen.
- Bel een ambulance.

- Llama a una ambulancia.
- Llama una ambulancia.
- Llamen a una ambulancia.

Een vos is een wild dier.

El zorro es un animal salvaje.

- Een cola, alsjeblieft.
- Een cola, alstublieft.

Una Coca-Cola por favor.

Een wolk is een massa damp.

Una nube es una masa de vapor.

Een computer is een ingewikkelde machine.

Un ordenador es un aparato complejo.

- Wat een ramp!
- Wat een catastrofe!

¡Qué catástrofe!

Een hond is een intelligent dier.

El perro es un animal inteligente.

Een baby heeft een gevoelige huid.

Un bebé tiene la piel sensible.

Een olifant heeft een lange neus.

- Un elefante tiene una nariz larga.
- El elefante tiene una trompa larga.

- Een hond rent.
- Een hond loopt.

- Un perro corre.
- Una perra corre.

Een kat slaapt op een stoel.

Un gato duerme sobre una silla.

Een vlinder is een volwassen rups.

Una mariposa es una oruga adulta.

- Wat een wonder!
- Wat een mirakel!

¡Qué milagro!

Een broer is als een schouder.

Un hermano es como un hombro.

- Wat een loser!
- Wat een verliezer!

¡Qué perdedor!

Een dwaas is dikwijls een profeet.

Un loco es a menudo un profeta.

Een majoor staat boven een kapitein.

Un mayor está por encima de un capitán.

- Wat een puinhoop!
- Wat een rotzooi!

- ¡Qué desastre!
- ¡Qué mugre!
- ¡Qué confusión!

- Wat een klootzak!
- Wat een rotzak!

- ¡Qué culero!
- ¡Qué gilipollas!
- ¡Qué capullo!

Een androïde is een soort robot.

Un androide es un tipo de robot.

- Een ogenblikje, alstublieft.
- Een ogenblik, alstublieft.

Espera un momento, por favor.

Een regenboog is een natuurlijk fenomeen.

El arcoíris es un fenómeno natural.

Een hinde is een vrouwelijk hert.

La cierva es la hembra del ciervo.

- Wat een eikel!
- Wat een klootzak!

- ¡Qué trasto!
- ¡Qué patán!