Translation of "Vertrekken" in Russian

0.040 sec.

Examples of using "Vertrekken" in a sentence and their russian translations:

- Jullie mogen vertrekken.
- Zij mogen vertrekken.

Можете идти.

Jullie mogen vertrekken.

Можете идти.

We vertrekken nu.

- Мы сейчас уезжаем.
- Мы сейчас уходим.

Ik zal vertrekken.

Я уеду.

Ik zou vertrekken.

- Я бы уехал.
- Я бы ушёл.

Morgen vertrekken we.

- Мы уезжаем завтра.
- Мы завтра уезжаем.

We vertrekken morgenochtend vroeg.

- Мы уезжаем завтра рано утром.
- Мы уходим завтра рано утром.

We moeten vroeg vertrekken.

- Мы должны уйти рано.
- Мы должны рано уйти.

We vertrekken zonder hem.

Мы путешествуем без него.

We gaan morgen vertrekken.

Мы собираемся уехать завтра.

We vertrekken morgen namiddag.

- Мы уезжаем завтра днём​​.
- Мы уезжаем завтра после полудня​​.
- Мы уезжаем завтра после обеда.

Hij kan morgen vertrekken.

Он может уехать завтра.

Ik moet onmiddellijk vertrekken.

- Мне надо немедленно уходить.
- Мне надо немедленно уезжать.
- Мне надо немедленно уйти.
- Мне надо немедленно уехать.

Tom kan morgen vertrekken.

Том может уйти завтра.

We zouden graag vertrekken.

- Мы хотели бы уйти.
- Мы хотели бы уехать.

Laten we morgenochtend vertrekken.

Давай уедем завтра утром.

Ga je morgen vertrekken?

- Ты завтра уезжаешь?
- Вы завтра уезжаете?

Ik zal overmorgen vertrekken.

Я послезавтра уезжаю.

Moet je vandaag vertrekken?

- Тебе сегодня нужно уехать?
- Вам сегодня нужно уехать?
- Тебе сегодня нужно уезжать?
- Вам сегодня нужно уезжать?

De trein zal binnenkort vertrekken.

Поезд скоро отправится.

Niemand mag vertrekken zonder toestemming.

- Никому не уходить без разрешения!
- Никто не должен уходить без разрешения.
- Никому нельзя уходить самовольно.

Jullie kunnen nog niet vertrekken.

Вам пока нельзя уходить.

We vertrekken over vijf minuten.

- Мы уходим через пять минут.
- Мы через пять минут уходим.
- Мы уезжаем через пять минут.
- Мы через пять минут уезжаем.
- Через пять минут мы уходим.
- Через пять минут мы уезжаем.

Mag ik vandaag vroeg vertrekken?

- Могу ли я уйти сегодня пораньше?
- Можно я сегодня пораньше уйду?

Een trein zal binnenkort vertrekken.

Поезд скоро отправляется.

Hun vliegtuig zal spoedig vertrekken.

Их самолёт скоро улетит.

Het is tijd om te vertrekken.

- Пора идти.
- Пора ехать.

Ik ben klaar om te vertrekken.

- Я готов идти.
- Я готова идти.

- We moeten vertrekken.
- We moeten gaan.

- Мы должны уйти.
- Мы должны уехать.

Het is tijd dat we vertrekken.

- Нам пора уходить.
- Нам пора уезжать.

Moet ik op staande voet vertrekken?

- Мне прямо сейчас уходить?
- Мне прямо сейчас уезжать?
- Я должен ехать немедленно?

- We gaan morgen.
- Morgen vertrekken we.

- Мы уезжаем завтра.
- Мы завтра уезжаем.

- Je moet gaan.
- Je moet vertrekken.

Ты должен уйти.

Zeg hem dat hij moet vertrekken.

- Скажи ему, чтобы он ушёл.
- Скажи ему, чтобы ушёл.
- Скажи ему, пусть уйдёт.
- Скажите ему, чтобы он ушёл.
- Скажите ему, чтобы ушёл.
- Скажите ему, пусть уйдёт.
- Скажи ему, чтобы уходил.
- Скажите ему, чтобы уходил.
- Скажи ему, пусть уходит.
- Скажите ему, пусть уходит.

We zijn klaar om te vertrekken.

Мы готовы уйти.

- Zeg hen mij te bellen voordat ze vertrekken.
- Laat ze me bellen voordat ze vertrekken.

- Скажи им, чтобы позвонили мне перед отъездом.
- Скажите им, чтобы позвонили мне перед отъездом.

Waarvandaan vertrekken de bussen naar het vliegveld?

Откуда отъезжают автобусы до аэропорта?

Nu is het onmogelijk om te vertrekken.

Выйти наружу сейчас невозможно.

Ik kan niet wachten om te vertrekken.

- Мне не терпится уйти.
- Мне не терпится уехать.

Wanneer ben je klaar om te vertrekken?

Когда ты будешь готова идти?

Neem mij niet kwalijk, ik moet vertrekken.

- Извините, я должен уйти.
- Извините, пожалуйста, мне надо идти.
- Извини, пожалуйста, мне надо идти.

- We zullen spoedig vertrekken!
- We gaan zo!

- Мы скоро идём!
- Мы скоро пойдём!

We vertrekken zodra het stopt met regenen.

Мы поедем, как только дождь перестанет.

De regen weerhield me om te vertrekken.

Дождь помешал мне пойти.

Hij besloot naar het buitenland te vertrekken.

Он решил уехать за границу.

- Ik wil graag weg.
- Ik wil graag vertrekken.
- Ik wil graag weggaan.
- Ik zou graag willen vertrekken.

- Я хотел бы уйти.
- Я хотел бы уехать.

- Ik heb je geen toestemming gegeven om te vertrekken.
- Ik heb u geen toestemming gegeven om te vertrekken.

Я не разрешал тебе уходить.

- We vertrekken zonder hem.
- We gaan zonder hem.

- Мы уедем без него.
- Мы уйдём без него.
- Мы отправимся без него.

Laat ons vertrekken van zodra hij terug is.

Давайте уйдём, как только он придёт обратно.

Ik geef je het bevel onmiddellijk te vertrekken!

- Я вам приказываю немедленно уйти.
- Я приказываю вам немедленно уйти.
- Я приказываю тебе немедленно уйти.

- Wanneer moet je weg?
- Wanneer moet je vertrekken?

- Когда тебе надо уйти?
- Когда тебе надо уехать?
- Когда вам надо уехать?
- Когда тебе надо уходить?
- Когда тебе надо уезжать?
- Когда вам надо уходить?
- Когда вам надо уезжать?
- Когда тебе уезжать?
- Когда вам уезжать?
- Когда тебе уходить?
- Когда вам уходить?

- Ik wou niet weggaan.
- Ik wou niet vertrekken.

- Мне не хотелось уходить.
- Мне не хотелось уезжать.

- Wil je vandaag vertrekken?
- Willen jullie vandaag gaan?

- Ты хочешь уехать сегодня?
- Вы хотите уехать сегодня?

Normaal gesproken vertrekken otterpups als hun moeders opnieuw bevallen.

Обычно, когда самка снова рожает, первое поколение ее покидает.

Ik denk dat het tijd is om te vertrekken.

Думаю, пора уходить.

Tom zei tegen me dat ik gelijk moest vertrekken.

- Том сказал мне немедленно уходить.
- Том велел мне немедленно уходить.
- Том сказал мне, чтобы я немедленно уходил.

In geval dat het regent, zal ik niet vertrekken.

Если будет дождь, я не пойду.

We zijn het erover eens dat we vroeg moeten vertrekken.

Мы сходимся на том, что должны рано выехать.

We zijn het allemaal eens dat we vroeg moeten vertrekken.

Мы все согласны, что нам следует уйти рано.

- We verlaten Japan morgen vroeg.
- We vertrekken morgenochtend uit Japan.

Мы покидаем Японию завтра утром.

Waarom vertrekken als je het beste territorium van de stad hebt?

Зачем уходить, когда ты в лучшей части города?

Maar ze trotseren elke nacht hetzelfde gevaar... ...tot de haaien vertrekken.

Но они сталкиваются с этой опасностью каждую ночь... ...пока не уйдут акулы.

Ik denk dat het tijd is voor mij om te vertrekken.

- Думаю, мне пора идти.
- Думаю, мне пора уходить.
- Думаю, мне пора ехать.

Ik ben van plan om volgende week naar Europa te vertrekken.

- Я планирую поехать в Европу на следующей неделе.
- Я планирую на следующей неделе поехать в Европу.

- We zijn klaar om te gaan.
- We zijn klaar om te vertrekken.

Мы готовы идти.

De telefoon ging juist toen zij op het punt stond te vertrekken.

Телефон зазвонил как раз в тот момент, когда она собиралась выходить.

Het zou zo goed zijn als ik nu op reis kon vertrekken!

Сколь здорово бы было, если бы я сейчас мог отправиться в путешествие.

- Het is tijd om weg te gaan.
- Het is tijd om te vertrekken.

- Пора идти.
- Пора ехать.

- Ik ga.
- Ik ben van plan te gaan.
- Ik sta op het punt te vertrekken.

- Я пойду.
- Я собираюсь идти.
- Я собираюсь пойти.

- Wanneer ben je klaar om te vertrekken?
- Wanneer zult ge klaar zijn om weg te gaan?

- Когда ты будешь готова идти?
- Когда ты будешь готов к выходу?

- Ik denk dat ik ervandoor moet.
- Ik denk dat het tijd is voor mij om te vertrekken.

- Кажется, мне нужно идти.
- Кажется, мне надо уйти.

- Ik denk dat ik beter kan gaan.
- Ik denk dat het tijd is voor mij om te vertrekken.

Думаю, мне пора идти.

- Ik moet ervandoor, maar ik kom later terug.
- Ik moet nu vertrekken, maar later kom ik terug.
- Ik moet nu weg, maar ik kom later terug.

Сейчас я должен уйти, но я вернусь.

- Het houdt juist op met regenen, laat ons dus vertrekken.
- Het is net opgehouden met regenen, dus laten we gaan.
- Het stopte net met regenen, dus laten we gaan.

Дождь только что прекратился, так что пойдём.