Translation of "Thuis" in Russian

0.021 sec.

Examples of using "Thuis" in a sentence and their russian translations:

Thuis!

Я в домике!

- Ben je thuis?
- Bent u thuis?
- Zijn jullie thuis?

- Ты дома?
- Вы дома?

- Ben je thuis?
- Zijn jullie thuis?

- Ты дома?
- Вы дома?

Welkom thuis.

Добро пожаловать домой.

Niemand thuis?

Никого нет дома?

Handen thuis.

- Руки прочь.
- Руки убрал!

Blijf thuis.

- Оставайтесь дома.
- Оставайся дома.

Iemand thuis?

- Есть кто дома?
- Дома есть кто-нибудь?

- Er was niemand thuis.
- Niemand was thuis.

Дома никого не было.

- Ik ben thuis.
- Ik ben weer thuis.

Я дома.

- Zult ge thuis blijven?
- Blijf je thuis?

- Ты останешься дома?
- Вы останетесь дома?

- Is je moeder thuis?
- Is je mama thuis?
- Is jouw moeder thuis?

Твоя мать дома?

- Waarom ben je thuis?
- Waarom bent u thuis?
- Waarom zijn jullie thuis?

- Почему ты дома?
- Почему Вы дома?

- Waart ge gisteren thuis?
- Was je gisteren thuis?

Ты вчера был дома?

- Waarom bent u thuis?
- Waarom zijn jullie thuis?

- Почему вы дома?
- Почему Вы дома?

- Haar moeder was thuis.
- Zijn moeder was thuis.

- Его мать была дома.
- Её мать была дома.
- Её мама была дома.
- Его мама была дома.

Opvoeding begint thuis.

- Образование начинается дома.
- Воспитание начинается в семье.
- Воспитание начинается дома.

David is thuis.

Дэвид дома.

Hij is thuis.

Он дома.

Ik ben thuis.

Я дома.

Ik was thuis.

- Я был дома.
- Я была дома.

We zijn thuis.

Мы дома.

Hij was thuis.

Он был дома.

Is hij thuis?

Он дома?

Welkom thuis, broertje!

Добро пожаловать домой, братишка!

Niemand was thuis.

- Никого не было дома.
- Дома никого не было.

Het is thuis.

- Она дома.
- Он дома.
- Оно дома.

Ze is thuis.

Она дома.

Hij bleef thuis.

Он оставался дома.

- Thuis!
- Naar huis!

Домой!

Tom is thuis.

Том в доме.

Ben je thuis?

Ты дома?

Ik blijf thuis.

Я остаюсь дома.

Blijf je thuis?

- Ты останешься дома?
- Ты остаёшься дома?

Wie is thuis?

Кто дома?

Je kwam thuis.

- Вы пришли домой.
- Ты пришёл домой.

Hendrik is thuis.

Хендрик у себя.

- Ben je thuis voor Kerstmis?
- Bent u thuis voor Kerstmis?
- Zijn jullie thuis voor Kerstmis?

Ты будешь дома на Рождество?

- Ben je nog steeds thuis?
- Bent u nog steeds thuis?
- Zijn jullie nog steeds thuis?

- Ты всё ещё дома?
- Вы всё ещё дома?
- Ты ещё дома?
- Вы ещё дома?

- Ze wacht thuis op je.
- Ze wacht thuis op u.
- Ze wacht thuis op jullie.

Она ждёт тебя дома.

- Doe alsof je thuis bent!
- Doe alsof u thuis bent!
- Doe alsof jullie thuis zijn!

- Чувствуйте себя как дома!
- Будь как дома!
- Чувствуй себя как дома!
- Будьте как дома!

- Doe maar alsof ge thuis zijt.
- Voel u thuis bij mij.
- Doe alsof je thuis bent.

- Пожалуйста, чувствуйте себя как дома.
- Будь как дома.

- Oost, west, thuis best.
- Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens.
- Oost west, thuis best.

В гостях хорошо, а дома лучше.

- Op dat ogenblik was ik thuis.
- Ik was toen thuis.

- Я был тогда дома.
- Я тогда был дома.

- Ik zal 's morgens thuis zijn.
- Morgen ben ik thuis.

Я буду завтра дома.

- Gisteravond was ik thuis.
- De afgelopen nacht was ik thuis.

Вчера вечером я был дома.

- Eet gij 's morgens thuis?
- Eet jij 's morgens thuis?

- Ты завтракаешь дома?
- Ты дома завтракаешь?

thuis of ergens anders,

дома или на людях,

Was je gisteren thuis?

- Ты вчера был дома?
- Ты вчера была дома?
- Вы вчера были дома?

Blijft ge thuis vanavond?

Ты останешься дома сегодня вечером?

Ik kom van thuis.

Я из дома.

Ik blijf vandaag thuis.

Я останусь сегодня дома.

Was Ken gisteren thuis?

Кен был вчера дома?

Ik ben vandaag thuis.

Сегодня я дома.

Thuis blijven is saai.

Сидеть дома скучно.

Tom is niet thuis.

Тома нет дома.