Translation of "Dus" in Finnish

0.045 sec.

Examples of using "Dus" in a sentence and their finnish translations:

Dus?

- Mitä sitten?
- Entä sitten?
- Niin?

- Dus?
- En?

Entä sitten?

Dus beweeg niet.

Ei pidä hievahtaakaan.

Dus, goed werk.

Hyvää työtä.

Heel besmettelijk dus

Erittäin tarttuva.

- Ik denk, dus ik ben.
- Ik denk, dus ik besta.

Ajattelen, siis olen.

Dus, wat eten we?

Mitä meidän pitäisi syödä?

Dus je kiest darmwier?

Valitsit merilevän.

Dus we gaan rennen?

Pakenemme siis.

dus we moeten opschieten.

joten meidän pitää kiirehtiä.

- Dus?
- En?
- Nou en?

Ja entä sitten?

Dus wat wordt het?

No, mitä siitä tulee?

Oké, dus je wilt speervissen.

Haluat siis kokeilla keihäskalastusta.

Dus we moeten voorzichtig zijn.

Pitää edetä varovasti.

Dus je wil onderweg gaan?

Lähdemme siis liikkeelle.

Dus moet je vindingrijk worden.

Siksi on oltava kekseliäs.

Dus je wilt berkenbast gebruiken?

Haluat siis käyttää koivun tuohta.

Dus, wat wordt het? Oké.

Mitä tehdään? Okei.

Dus je wilt abseilen? Oké.

Haluat laskeutua alas köydellä. Selvä.

Waar is dus het westen?

Missä suunnassa on länsi?

Dus toen die stormen binnenkwamen...

Kun isot myrskyt iskivät,

Onderwijs is dus erg belangrijk.

Siksi koulutus on erittäin tärkeä asia.

Ik denk, dus ik ben.

Ajattelen, siis olen.

Dus we doen of de grot...

Joko menemme luolaan -

Dus ofwel we doen de grot...

Joko menemme luolaan -

Dus dit is nog een aanwijzing.

Tämä on toinen merkki.

Dus dat is nog een aanwijzing.

Tämä on toinen merkki.

Dus deze reis wordt niet gemakkelijk.

Matkasta ei siis tule helppo.

...dus onderkoeling is geen bedreiging meer.

joten hypotermia ei ole enää uhka.

Dus je wilt naar de oase?

Haluat siis mennä keitaalle.

Dus onthoud: kleine schorpioenen zijn gevaarlijk.

Pienet skorpionit ovat vaarallisia siis.

Dus hebben koralen een intrigerende verdediging.

Niinpä koralleilla on kiehtova puolustuskeino.

Ik leef dus met anderhalve long.

Elän puolentoista keuhkon kanssa.

Dus het zijn dodelijke kleine octopusroofdieren.

Ne ovat kuolettavia mustekalanmetsästäjiä.

Dus miljoenen jaren lang moest ze...

Miljoonien vuosien aikana sen piti -

...dus ik begon aan iets nieuws.

joten aloitin uuden vaiheen -

Dus wilt abseilen... ...hiervanaf de kloof in?

Haluat siis laskeutua tästä alas kuiluun.

Dus, welk signaal moeten we nu maken?

Kumman merkin teemme nyt?

Oké, dus je wilt de kliffen beklimmen.

Haluat siis kiivetä ylös kalliota.

Oké, dus je kiest voor de gaspeldoorn.

Valitsit kukat.

Dus we dalen af de grot in?

Laskeudumme siis luolaan.

Dus we gaan vechten? Daar gaan we.

Taistelemme siis. Antaa palaa.

Dus kook de zeeslakken, als je kan.

Siksi ne pitää keittää, jos mahdollista.

Goed werk zo ver. Dus hou vol.

Olet saanut meidät hienosti tänne asti. Jatka samaa rataa.

dus wil je er nog eentje vangen?

Haluatko yrittää ottaa vielä yhden olion kiinni?

En dus is dit mijn noord-zuidlijn.

Ja tämä on pohjoinen-etelä-linja.

Dus je wilt dat ik rechts ga?

Haluat, että menemme oikealle.

En niemand heeft er dus immuniteit voor.

Kenelläkään ei ole luontaista vastustuskykyä sitä vastaan.

Dus we gaan hoog zitten... ...uit het water.

Pitää siis päästä korkealle ja pois vedestä.

Dus dit houdt me van het koude ijs...

Tämä suojaa minua kylmältä jäältä.

Dus we stampen hier een stuk uit. SOS.

Tamppaamme tähän ison alueen, SOS.

Dus pak je afstandsbediening en neem 'n beslissing.

Ota kaukosäädin käteen - ja tee päätös.

Dus je wilt dat ik me warm ren?

Haluat siis, että lämmittelen juoksemalla.

Dus moeten we voorzichtig zijn bij het omleggen.

Käännetään ne varovasti.

...dus ze kunnen gevaar maar moeilijk zien aankomen.

joten niiden on vaikea nähdä lähestyvää vaaraa.

Oké, dus je wilt dat ik ga abseilen?

Valitsit siis laskeutumisen.

Dus je denkt dat het westen daar is...

Mielestäsi länsi on tuolla -

Dus je wilt richting het wrak blijven lopen?

Haluat siis jatkaa kohti hylkyä.

Dus geef niet op, we zijn er bijna.

Älä anna periksi, olemme melkein siellä.

...dus hij was verbaasd dat mensen hem zo slecht behandelden... ...en op hem schoten, dus hij rende niet meteen weg.

joten se varmaan ihmetteli, miksi sitä kohdeltiin huonosti - ja ammuttiin, ja sitä rataa, joten se ei heti paennut.

Ons camerasysteem kan het dus eigenlijk niet direct zien.

Eli kamerasysteemimme ei voi nähdä sitä suoraan.

Dus als je waterbron vindt... ...vind je ook voedsel.

Veden luota löytyy usein syötävää ruokaa.

Dus je wilt dat ik in de boom kampeer?

Haluat siis leiriytyä puussa.

Dus pak je afstandsbediening en neem een snelle beslissing.

Ota kaukosäädin ja tee päätös nopeasti.

Dus pak je gamecontroller en maak een snelle beslissing.

Ota peliohjain ja tee päätös nopeasti.

De beer eet dus een hoop nootjes... ...veel fruit...

Tämä karhu on syönyt paljon pähkinöitä ja hedelmiä,

Dus we gaan een andere weg naar beneden zoeken.

On löydettävä toinen keino laskeutua.

Dus we moeten gewoon een beetje voorzichtig zijn. Oké.

On oltava varovainen.

Dus welke snack denk je... ...geeft ons een boost?

Mikä välipala antaa meille energiaa?

Dus je wilt springen? Het is ver naar beneden.

Haluat siis hypätä. Alas on pitkä matka.

Dit gaat een hoop mensen helpen. Dus, goed werk.

Tämä auttaa useita ihmisiä. Hyvää työtä.

Dus je wilt dat ik de mijngang in ga?

Haluat siis mennä kaivoskuiluun.

Dus we gaan terug, halen water en proberen dat.

Palaamme hakemaan vettä ja yritämme sitä.

Dus je wilt op schorpioenenjacht met het uv-licht.

Haluat siis saalistaa skorpioneja UV-valolla.

Dus we moeten zo veel mogelijk giftige dieren vangen.

Meidän pitää löytää ja saalistaa mahdollisimman monta myrkyllistä eläintä.

Dus je denkt deze kant op, richting de keien.

Mielestäsi länsi on tuollapäin lohkareiden suunnassa.

Dus ze valt af en verliest enorm veel kracht.

Sen paino laskee, ja se menettää valtavasti voimia.

Ik heb geen werk dus ik kan nooit sparen.

Minulla ei ole töitä, joten en voi ikinä säästää rahaa.

- Ik was erg moe, dus ik ben vroeg naar bed gegaan.
- Ik was heel moe, dus ik ging vroeg naar bed.

Olin tosi väsynyt, joten menin aikaisin nukkumaan.

Vergeet niet, dit is een reddingsmissie. Dus tijd is cruciaal.

On tärkeää muistaa, että pelastusoperaatiossa nopeus on valttia.

Dus je wilt systematisch zoeken? Spannend, want het is wetenschappelijk.

Valitsit systemaattisen tavan. Se on tieteellinen strategia,

Dus je kiest ervoor me de knopjes te laten eten?

Haluat siis, että syön nuppuja.

Dus je kiest ervoor mij de knopjes te laten eten?

Haluat siis, että syön nuppuja.

Dit is een moeilijke beslissing dus maak een slimme keus.

Tämä on vaikea päätös. Päätä fiksusti.

Dus het duurt niet lang om mijn lichaamstemperatuur te herstellen.

joten ruumiinlämpötilani palautuu ennalleen nopeasti.

Dus ik kan dit eten, of... ...even graven, hier beneden.

Voisin syödä sen - tai kaivaa maata.

Dus je wilt berkenbast gebruiken? Oké, laten we het proberen.

Haluat siis käyttää koivuntuohta. Yritetään.

Ik krijg het koud, dus laten we geen tijd verspillen.

Tuntuu kylmemmältä. Ei hukata aikaa.