Translation of "Vertrekken" in Japanese

0.015 sec.

Examples of using "Vertrekken" in a sentence and their japanese translations:

Je mag vertrekken.

行ってもよろしい。

We vertrekken overmorgen.

私たちは明後日に出発する。

Ik moet onmiddellijk vertrekken.

- すぐに行かなければなりません。
- すぐに行かなきゃいけないんだ。

We vertrekken morgenochtend vroeg.

- 私達は明日の朝早く出発します。
- 私たちは明日の朝早くに出発します。

We moeten vroeg vertrekken.

私たちは早めに出発しなければなりません。

We gaan morgen vertrekken.

- 私たちはあす出発するつもりです。
- 私たちは明日出発するつもりです。

We vertrekken morgen namiddag.

私たちは明日の午後出発します。

Laten we morgenochtend vertrekken.

あすの朝出発しよう。

Ga je morgen vertrekken?

明日出発する予定なの?

Hun vliegtuig zal spoedig vertrekken.

彼らの飛行機はまもなく飛び立つ。

Je moet nu niet vertrekken.

すぐ出発してはいけない。

Niemand mag vertrekken zonder toestemming.

誰も許可なしで出てはいけない。

We hadden vroeger moeten vertrekken.

もっと早く出発するべきだった。

Ze gaan vertrekken naar New York.

彼らはニューヨークへ向け出発した。

Het is tijd om te vertrekken.

お暇する時間です。

Ik ben klaar om te vertrekken.

出発の準備はできあがっています。

Takuya zei me direct te vertrekken.

タクヤは私にすぐ出発するように言いました。

We zijn klaar om te vertrekken.

いつでも出かけられます。

- Je moet gaan.
- Je moet vertrekken.

君が行くのだ。

- Zeg hen mij te bellen voordat ze vertrekken.
- Laat ze me bellen voordat ze vertrekken.

彼らが出発する前に私に電話するよう彼らに伝えてください。

Hij eiste dat we direct zouden vertrekken.

- 彼は私達にすぐ出かけられるように要求した。
- 彼は私たちにすぐ出発するように要求した。

Waarvandaan vertrekken de bussen naar het vliegveld?

エアポートバスはどこから出ていますか。

Nu is het onmogelijk om te vertrekken.

今出かけるのは無理だ。

We vertrekken zodra het stopt met regenen.

私たちは雨が止み次第出発します。

De regen weerhield me om te vertrekken.

雨のため私は行けなかった。

Wanneer ben je klaar om te vertrekken?

いつ出かける準備ができますか。

Het vliegtuig zal over één uur vertrekken.

飛行機はあと一時間で離陸する。

Zeg hen mij te bellen voordat ze vertrekken.

彼らが出発する前に私に電話するよう彼らに伝えてください。

Laat ons vertrekken van zodra hij terug is.

彼が帰って来たらすぐに出発しましょう。

De trein stond op het punt te vertrekken.

列車は出発しようとしていた。

- Ik ben klaar om te vertrekken.
- We zijn klaar om te vertrekken.
- We kunnen gaan wanneer je maar wilt.

いつでも出かけられます。

Normaal gesproken vertrekken otterpups als hun moeders opnieuw bevallen.

‎通常 カワウソの子供は ‎親離れして生きる

Door een storm is het vliegtuig niet kunnen vertrekken.

嵐のために飛行機は離陸できなかった。

Hij staat op het punt naar Londen te vertrekken.

- 彼はまさにロンドンへ出発しようとしている。
- 彼はロンドンへ出発するところだ。

In geval dat het regent, zal ik niet vertrekken.

- 雨の場合私は行かない。
- 雨が降ったら、行かないわ。

Het is al elf uur. Ik moet nu vertrekken.

もう11時です。おいとましなくてはいけません。

We zijn het allemaal eens dat we vroeg moeten vertrekken.

私たちは早く出発する事に意見が一致している。

Ik hoop dat het weer opklaart voordat we moeten vertrekken.

我々が出発しなければならぬときの前に晴れてくれることを願う。

Ik verkoos te vertrekken in plaats van achter te blijven.

私は後に残るより出発することにした。

- We verlaten Japan morgen vroeg.
- We vertrekken morgenochtend uit Japan.

明日の朝、私たちは日本を発ちます。

Waarom vertrekken als je het beste territorium van de stad hebt?

‎最高の縄張りを ‎共有しているのだ

Maar ze trotseren elke nacht hetzelfde gevaar... ...tot de haaien vertrekken.

‎だがサメが居座る限り ‎毎晩 危険な状態は続く

Ik ben van plan om volgende week naar Europa te vertrekken.

来週ヨーロッパに発つ予定です。

- Het is tijd om weg te gaan.
- Het is tijd om te vertrekken.

出かける時間よ。

- We verlaten Japan morgenvoormiddag.
- We verlaten Japan morgen vroeg.
- We vertrekken morgenochtend uit Japan.

明日の朝、私たちは日本を発ちます。

- Het houdt juist op met regenen, laat ons dus vertrekken.
- Het is net opgehouden met regenen, dus laten we gaan.
- Het stopte net met regenen, dus laten we gaan.

雨がちょうど止んだ、出発しよう。