Translation of "Naartoe" in Japanese

0.006 sec.

Examples of using "Naartoe" in a sentence and their japanese translations:

- Waar ga je heen?
- Waar gaat ge naartoe?
- Waar gaan jullie naartoe?
- Waar gaat u naartoe?

- あなたは何処へ向かっているのですか。
- どちらへ行かれますか?

Waar gaan jullie naartoe?

- どちらへお出かけですか。
- どこに行くところですか。

Waar wilt ge naartoe?

- どこへ行きたいの?
- どこに行きたいの?

Waar ging Tom naartoe?

トムはどこに行ったの?

- Waar ga je heen?
- Waar gaat ge naartoe?
- Waar ga je naartoe?

- どこに行きますか?
- どこに行くの?
- あなたはどこに行くのですか?
- どこ行くの?
- どこへ行くの?

Ze gingen er allemaal naartoe.

彼らはみなそこへいった。

Waar gaan we nu naartoe?

今度はどこに行こう?

Moet ik er echt naartoe?

- 私がそこに出向く必要がありますか。
- 私がそこに行く必要がありますか。

Waar zullen we naartoe gaan?

どこに行きましょう?

Zondag ga ik nergens naartoe.

私は日曜日にはどこへも行きません。

Ik ging daar eergisteren naartoe.

おとといそこへ行きました。

Tom gaat daar morgen naartoe.

トムは明日そこへ行くでしょう。

Hij ging er persoonlijk naartoe.

- 彼は自らそこへ出かけた。
- 彼が直接そこに行った。

- Waar ga je heen?
- Waar gaat ge naartoe?
- Waar gaan jullie naartoe?
- Waar ga je naartoe?
- Waar gaat u heen?

- どこに行きますか?
- どちらに行くのですか。
- どちらが先に行くのですか。
- どこに行きますか。
- どことどこへ行く予定ですか。
- どこに行くの?
- あなたはどこに行くのですか?
- どこへ行くの。
- どこへ行きますか。
- どこ行くの?
- どちらへ行かれますか?

Moet je er iedere dag naartoe?

君は毎日そこへいかなくてはならないのですか。

Ga je deze zomer ergens naartoe?

この夏どこかへ出かけますか。

Niemand weet waar Bill naartoe is.

- ビルがどこへ行ってしまったのか誰も知らない。
- ビルがどこに行ってしまったかだれも知らない。

Ze vroeg waar ik naartoe ging.

- 彼女は私にどこに行くのですか、と尋ねた。
- 彼女は私に、どこへ行くのですか、と尋ねた。
- 彼女はわたしにどこへ行こうとしているのか尋ねた。

Ze is daar gisteren naartoe gegaan.

彼女は昨日そこへ行った。

Hij gaat daar elke dag naartoe.

彼は毎日そこへ行く。

Je moet er onmiddellijk naartoe gaan.

あなたがすぐそこへ行くことが必要だ。

- Waar ga je heen?
- Waar gaan jullie naartoe?
- Waar ga je naartoe?
- Waar gaat u naartoe?
- Waar gaat u heen?
- Waar gaan jullie heen?

- どこに行きますか?
- どちらに行くのですか。
- どちらが先に行くのですか。
- どこに行きますか。
- どことどこへ行く予定ですか。
- どこ行くの?
- どこへ行くの?

Weet jij waar hij naartoe is gegaan?

彼がどこへ行ったかあなたは知っていますか。

Ik ga daar in uw plaats naartoe.

私があなたの代わりにそこに行きましょう。

Ik wil ergens naartoe gaan in Europa.

- 私はヨーロッパのどこかに行きたい。
- ヨーロッパのどこかに行ってみたいんだ。

- Waar je ook naartoe gaat, vergeet me niet te schrijven.
- Waar u ook naartoe gaat, vergeet me niet te schrijven.
- Waar jullie ook naartoe gaan, vergeet me niet te schrijven.
- Ongeacht waar je naartoe gaat, vergeet me niet te schrijven.
- Ongeacht waar u naartoe gaat, vergeet me niet te schrijven.
- Ongeacht waar jullie naartoe gaan, vergeet me niet te schrijven.

君がどこへ行っても、必ず僕に手紙を書いてくれ。

- Waar ga je heen?
- Waar gaat ge naartoe?

どこ行くの?

- Waar ging je heen?
- Waar ging je naartoe?

あなたはどこに行くところでしたか。

- Waar wilt ge naartoe?
- Waar wil je heen?

どこに行きたいですか。

- Waar ga je heen?
- Waar ga je naartoe?

どこに行きますか?

- Waar gaan ze heen?
- Waar gaan ze naartoe?

どこ行くの?

Ga er niet naartoe als je geen zin hebt.

行きたくないのなら、行くな。

Ik zal je volgen, waar je ook naartoe gaat.

私はどこへでも、あなたに行くところへ付いて行きます。

Is er een plek waar je naartoe wilt gaan?

どっか行きたいとこある?

Is er een plek waar je graag naartoe wilt?

どっか行きたいところある?

- Naar waar gaat deze trein?
- Waar gaat deze trein naartoe?

この列車はどこ行きですか。

Om te weten wat ermee gebeurt als het daar naartoe gaat.

そこで炭素が どうなるか知るために

Alvorens ergens naartoe te gaan zouden we wat geld moeten wisselen.

どこか行く前に、いくらかお金を両替しないとね。

Ik zal hem vragen waar hij vorige zondag naartoe gegaan is.

私は彼がこの前の日曜日にどこへ行ったのかたずねてみます。

- Ik ben er gisteren naartoe gegaan.
- Ik ging daar gisteren heen.

昨日そこへ行ったよ。

Is het postkantoor vanaf hier dichtbij genoeg om naartoe te lopen?

郵便局はここから歩いて行ける距離ですか?

Zijn moeder zal er niet mee akkoord gaan dat hij daar alleen naartoe gaat.

彼のお母さんは彼が一人でそこへ行くことには賛成しないだろう。

- Ik wil niet teruggaan.
- Ik wil daar niet terug naartoe.
- Ik wil niet meer terug.

帰りたくない。

- Jij beslist of we daarheen gaan of niet.
- Jij beslist of we er wel of niet naartoe gaan.

私たちがそこへ行くかどうかを決めるのは君の責任だ。

- Hij heeft voor zichzelf beslist dat hij daar alleen heen zou gaan.
- Hij heeft beslist om daar alleen heen te gaan.
- Hij besloot om daar alleen heen te gaan.
- Hij heeft voor zichzelf beslist dat hij daar alleen naartoe zou gaan.
- Hij heeft beslist om daar alleen naartoe te gaan.

- 彼は1人でそこに行くことを決心した。
- 彼は1人でそこへ行くことを決心した。

- Jij beslist of we daarheen gaan of niet.
- Jij bepaalt of we wel of niet daarheen gaan.
- Jij beslist of we er wel of niet naartoe gaan.

私たちがそこへ行くかどうかを決めるのは君の責任だ。