Translation of "Doen" in Russian

0.009 sec.

Examples of using "Doen" in a sentence and their russian translations:

Niet doen!

Не делай этого!

- Wat gaan wij doen?
- Wat zullen we doen?

- Что будем делать?
- Что мы будем делать?
- Что мы сделаем?

- Wat gaan ze doen?
- Wat zullen ze doen?

Что они сделают?

We doen het.

Пойдем!

Wat doen we?

Итак, что же нам делать?

Anderen doen mee.

Сородичи присоединяются.

Wat doen omroepers?

- Что делают дикторы?
- Чем занимаются дикторы?

Niet doen, Sam!

Сэм, нет!

Ga iets doen.

- Иди, сделай что-нибудь.
- Пойди займись чем-нибудь.
- Пойдите займитесь чем-нибудь.
- Пойдите сделайте что-нибудь.

Jullie doen moeilijk.

Ты придираешься.

- Wat doen we?
- Wat zijn we aan het doen?

Что мы делаем?

Heb je alles kunnen doen, wat je wilde doen?

- Смог ли ты сделать всё, что хотел сделать?
- Удалось ли тебе сделать всё, что ты хотел сделать?
- Смог ли ты сделать всё, чего хотел достичь?

- Wat gaan jullie doen?
- Wat gaan jullie vanmiddag doen?

Что вы будете делать сегодня вечером?

- Je had het kunnen doen.
- U had het kunnen doen.
- Jullie had het kunnen doen.

Ты мог бы сделать это.

- Wat gaat u vanavond doen?
- Wat gaan jullie vanavond doen?
- Wat ga je vanavond doen?

- Что Вы делаете сегодня вечером?
- Что будете делать сегодня вечером?

- Wil je dat echt doen?
- Wil je dit echt doen?
- Wilt u dit werkelijk doen?

- Ты действительно хочешь это сделать?
- Вы действительно хотите это сделать?

- Iedereen kan dat doen.
- Om het even wie kan dat doen.
- Dat kan iedereen doen.
- Dat kan om het even wie doen.

- Это любой может сделать.
- Это кто угодно может сделать.
- Любой человек может это сделать.
- Это может сделать кто угодно.

- Er is veel te doen.
- Er is veel te doen!
- Er is veel werk te doen.

- Много дел.
- Дел много.
- Дел по горло.
- Дел полно.

- Waarom moet ik dat doen?
- Waarom moet ik dit doen?

Почему я должен это сделать?

- Doe wat ge moet doen.
- Doe wat je moet doen.

Делай то, что должен.

- Wat wil je hiermee doen?
- Wat wilt u hiermee doen?

- Что ты хочешь с этим сделать?
- Что ты хочешь с этим делать?

- Er is veel te doen.
- Er is veel te doen!

Дел полно.

- En, wat doen we nu?
- En wat gaan we doen?

- И что мы делаем сейчас?
- А что теперь будем делать?

- Zou je het kunnen doen?
- Zou jij het kunnen doen?

- Ты мог бы это сделать?
- Ты могла бы это сделать?
- Вы могли бы это сделать?

- Ik wil dat niet doen.
- Ik wil 't niet doen.

Я не хочу этого делать.

- Ik zal niets doms doen.
- Ik zal niets stoms doen.

Я не наделаю глупостей.

- Ik heb veel te doen.
- Ik heb veel dingen te doen.
- Mij staat nog veel te doen.
- Ik moet een hoop werk doen.

У меня много дел.

- Dat mag niet.
- Dat mag je niet doen.
- Dat kan je niet doen.
- Dat kunnen jullie niet doen.
- Dat mogen jullie niet doen.

- Ты не можешь этого сделать.
- Ты не можешь это сделать.
- Ты не можешь так поступить!

Wat kunnen we doen?

Что же мы можем сделать?

Ik wou iets doen,

Мне хотелось что-то сделать,

Wat ik kon doen.

«Что бы я могла делать?»,

Wat moeten we doen?

Итак, что будем делать?

Wat ga ik doen?

Что мне делать?

Wat gaan we doen?

Что же нам делать?

Die doen we af.

Давайте снимем ее.

"Wat ik kan doen?

«Что я могу сделать?

Die ongeveer hetzelfde doen.

которые делают что-то более-менее похожее.

Als we dat doen,

И если мы сделаем это,

Ik moet iets doen.

- Мне надо кое-что сделать.
- Я должен что-то сделать.

Wat wil je doen?

- Что ты хочешь делать?
- Что ты собираешься делать?
- Что Вы собираетесь делать?

Iedereen kan dat doen.

- Это кто угодно может сделать.
- Любой человек может это сделать.
- Это может сделать кто угодно.

Ik zal het doen.

Я сделаю это.

Mijn voeten doen pijn.

У меня ноги болят.

Mijn gewrichten doen pijn.

У меня болят суставы.

Wat doen mijn grootouders?

- Что делают мои бабушка и дедушка?
- Что делают мои бабушки и дедушки?
- Что делают мои дедушка и бабушка?
- Что делают мои дедушки и бабушки?

Wat doen die mensen?

Что делают эти люди?

Wat gaan jullie doen?

Что вы сделаете?

Gij moet dat doen.

- Ты должен это сделать.
- Ты должен сделать это.
- Тебе придётся это сделать.
- Вы должны это сделать.

Ga je het doen?

- Ты это сделаешь?
- Вы сделаете это?
- Сделаешь?
- Сделаете?

Wat moet ik doen?

- Что надо делать?
- Что надо сделать?

Wat kan ik doen?

Что я могу сделать?

Wat doen we nu?

Что будем делать дальше?

Waarom doen zij dat?

- Почему они так поступают?
- Зачем они это делают?

Kan hij het doen?

- Он может сделать это?
- Он может это сделать?

Wat zullen we doen?

Что будем делать?

Laat hem dat doen.

Пусть он это сделает.

Iemand moet het doen.

- Кто-то должен это сделать.
- Кто-то должен сделать это.

Mijn schouders doen pijn.

У меня плечи болят.

Wil jij dit doen?

- Хотите это сделать?
- Хочешь это сделать?

Ik wil niets doen.

- Я ничего не хочу делать.
- Я не хочу ничего делать.

Iedereen moet dit doen.

Это всем нужно делать.

Hoe doen we dat?

И как же мы это сделаем?

Ik moest iets doen.

Я должен был что-то сделать.

Wat doen we hier?

Что мы здесь делаем?

Mijn ogen doen pijn!

- У меня болят глаза.
- У меня глаза болят!

Hoe doen ze dat?

Это как они так?

Ik moet inkopen doen.

Мне надо за покупками.

Wat gaan wij doen?

Что мы будем делать?

Ze doen nooit iets.

Они никогда ничего не делают.

Ze ging inkopen doen.

Она пошла по магазинам.

Wat ga je doen?

- Что ты будешь делать?
- Что будешь делать?

We moeten iets doen.

Давайте что-нибудь сделаем!

Mijn ogen doen pijn.

- У меня глаза болят.
- У меня болят глаза.

Laten we dit doen.

Сделаем это.

Dat kunnen wij doen.

Это мы можем сделать сами.

We doen geen kwaad.

Мы не делаем ничего плохого.

Ga je huiswerk doen.

- Иди делай уроки.
- Идите делайте уроки.

Ik ga het doen.

- Я собираюсь сделать это.
- Я собираюсь это сделать.