Translation of "Gelijk" in Japanese

0.010 sec.

Examples of using "Gelijk" in a sentence and their japanese translations:

- Je hebt gelijk.
- Jullie hebben gelijk.
- U hebt gelijk.

おっしゃる通りです。

- Je hebt gelijk.
- U hebt gelijk.

- あなたは正しい。
- おっしゃる通りです。

- Misschien hebt ge gelijk.
- Misschien heb je gelijk.
- Misschien heb je wel gelijk.

- 多分君が正しいのだろう。
- あなたの言う通りかもね。

- Waarschijnlijk heeft Tom gelijk.
- Tom heeft waarschijnlijk gelijk.

トムは多分正しい。

- Natuurlijk, hij heeft gelijk.
- Natuurlijk heeft hij gelijk.

もちろん彼は絶対に正しい。

- Misschien hebt ge gelijk.
- Misschien heb je gelijk.

- あなたの言う通りかもね。
- あなたは正しいかも知れません。

- Je hebt helemaal gelijk.
- Je hebt volkomen gelijk.

- 全くあなたのおっしゃる通りです。
- 全くおっしゃる通りです。

- Misschien heeft Tom gelijk.
- Tom heeft misschien gelijk.

トムが正しいのかもしれない。

Heeft Bob gelijk?

- ボブは正しいですか。
- ボブの言うことは合っているでしょうか。
- ボブは正しいんだろうか?

Heeft hij gelijk?

彼は正しいですか。

Heb ik gelijk?

私、正しい?

Je hebt gelijk.

あなたは正しい。

Tom heeft gelijk.

トムの言うとおりだ。

Heeft Tom gelijk?

トムが正しいの?

- Misschien heb je gelijk.
- Misschien heb je wel gelijk.

あなたの言う通りかもね。

Alle mensen zijn gelijk.

- 人間は全て平等である。
- 全ての人間は平等である。

Misschien heeft hij gelijk.

- 多分君が正しいのだろう。
- 君の言うことは正しいかもしれない。
- あなたは正しいかも知れません。

U heeft helemaal gelijk.

まったく君の言うとおりだ。

Hij heeft helemaal gelijk.

彼の言うことは全く正しい。

Misschien heb je gelijk.

- 多分君が正しいのだろう。
- あなたの言う通りかもね。
- あなたは正しいかも知れません。

Heb ik niet gelijk?

おれの言うとおりではないか。

Misschien heeft Tom gelijk.

トムが正しいのかもしれない。

Grote geesten denken gelijk.

賢人は皆同じように考えるものだ。

Je hebt helemaal gelijk.

- 全く君が言うとおりだ。
- 全くですね。
- あなたのいう通りですよ。

Zijn moeder had gelijk.

- 彼の母親が言ったことはうそではありませんでした。
- 彼の母親は正しかった。

- Je hebt helemaal gelijk.
- Je hebt volkomen gelijk.
- Ge hebt helemaal gelijk.
- Je slaat de spijker op z'n kop.

全くおっしゃる通りです。

Verslaafd aan ons gelijk halen.

正しくいようとやっきになったり

En mijn zus had gelijk.

そして姉の言うとおりでした

Alle studenten stonden gelijk recht.

学生は皆一斉に立ち上がった。

Volgens mij heeft hij gelijk.

- 彼が正しいというのは私の意見です。
- 私の意見としては、彼は正しいと思います。

Uiteindelijk had hij toch gelijk.

彼は結局正しかった。

Misschien heb je wel gelijk.

あなたは正しいかも知れません。

Hij heeft een beetje gelijk.

彼の意見はある程度正しい。

De klant heeft altijd gelijk.

客の言うことはいつも正しい。

Ik vermoed dat je gelijk hebt.

君が正しいと思うよ。

Ik denk dat Tom gelijk heeft.

トムが正しいと信じています。

Ze stellen religie gelijk aan kerkgang.

彼らは宗教イコール教会に行くことだと考えている。

Twee keer ongelijk maakt geen gelijk.

他人が悪い事をしているからといって自分もそうしてよいということにはならない。

Ik weet dat je gelijk hebt.

あなたが正しいのはわかっています。

Voor God zijn alle mensen gelijk.

すべての人は神の前では平等である。

Voor een keer heb ik gelijk.

今度こそは私が正しい。

Ik denk dat hij gelijk heeft.

- 彼は正しいと私は思います。
- 彼は正しいと思う。
- 私は彼が正しいと思います。

Vanuit dit gezichtspunt, heb je gelijk.

この見地からすると、君の言うことは正しい。

Daarover zou je gelijk kunnen hebben.

あなたの言う通りかもしれません。

- Voor God zijn alle mensen gelijk.
- In de ogen van God zijn alle mensen gelijk.

すべての人は神の前では平等である。

- Het is duidelijk dat hij gelijk heeft.
- Ik hoef niet te zeggen dat hij gelijk heeft.
- We hoeven niet te zeggen dat hij gelijk heeft.
- Het is nodeloos te zeggen dat hij gelijk heeft.

言うまでもなく彼が正しい。

De geboorte- en sterftecijfers waren bijna gelijk.

出生率と死亡率は、ほぼ等しかった。

Honderd cent is gelijk aan een dollar.

- 100セントは1ドルになる。
- 百セントは一ドルになります。

Ik denk bijna dat je gelijk hebt.

- どうやらおっしゃるとおりだと思います。
- あなたは正しいと思うような気もします。

Ze denkt dat ze altijd gelijk heeft.

彼女はいつも自分が正しいと思っている。

Ik vind niet dat hij gelijk heeft.

- 私は彼が正しいとは思いません。
- 彼が正しいとは私は思わない。

Een dollar is gelijk aan honderd dollarcent.

1ドルは100セントに等しい。

Ik ben overtuigd dat ik gelijk heb.

私は自分が正しいと確信している。

We zijn allen gelijk voor de wet.

すべての人は法の前に平等です。

Vijf plus drie is gelijk aan acht.

3に5を加えると8になる。

Wie wint de prijs? Dieren zijn niet gelijk.

王座に就くのは? 生物は平等ではありません

Bij de evenaar zijn dag en nacht gelijk.

‎赤道では 昼と夜は同じ長さ

- De klant heeft altijd gelijk.
- Klant is koning.

客の言うことはいつも正しい。

Ik durf te zeggen dat hij gelijk heeft.

多分彼の言うとおりだろう。

In de ogen van God zijn alle mensen gelijk.

神の目には人はすべて平等である。

Ik denk dat je best gelijk zou kunnen hebben.

- あなたの言うことは正しいかもしれない。
- 合ってると思うよ、たぶん。

gelijk aan dat van iemand 10 jaar ouder dan hen.

10歳年上の男性と同程度です

Of hij nu komt of niet, het resultaat blijft gelijk.

彼が来ようが来まいが結果は同じだろう。

Ergens hebt ge gelijk, maar ik heb nog mijn twijfels.

ある意味では君は正しいが、まだ疑問が残る。

- Ik had gelijk.
- Ik heb het goed geraden.
- Ik gokte goed.

思った通りだ。

Alle dieren zijn gelijk, maar sommige dieren zijn gelijker dan andere.

すべての動物は平等である。しかしある動物は他の動物よりさらに平等である。