Translation of "Duur" in Japanese

0.018 sec.

Examples of using "Duur" in a sentence and their japanese translations:

Te duur!

高すぎる!

- Dat is te duur!
- Dat is te duur.

- 値段が高すぎる!
- それは高すぎます。
- それは高すぎる!
- それは高過ぎる。
- 高すぎる!

Gerechtigheid is duur.

裁判はお金がかかる。

Dat is te duur.

高すぎる!

Dat is te duur!

値段が高すぎる!

Een piano is duur.

ピアノは高いです。

Het was niet duur.

それは高くなかった。

Dat is zeer duur!

それはとても高い!

Frambozen zijn heel duur.

ラズベリーって、すごく値が張るんだよ。

De piano is duur.

そのピアノは高い。

Dat is heel duur.

それはとても高い。

Het is niet duur.

それは高くない。

Dit horloge is duur.

この時計は高い。

Dit woordenboek is duur.

この辞書は高い。

Het is erg duur.

それはとても高い!

Wauw! Piano's zijn duur.

ピアノってなんて高いんだろう!

- Dat is te duur!
- Het is te duur.
- Het kost te veel.

- 値段が高すぎる!
- 値段が高すぎです。
- それは高すぎます。
- 高すぎる!

Omdat medicijnen te duur waren.

あまりにも薬が高かったからです

En dat is erg duur.

しかも それはとても高価です

Dit restaurant is te duur.

このレストランは高すぎる。

Dat restaurant is te duur.

このレストランは高すぎる。

Hoe duur is de toegangsprijs?

入場料はいくらですか?

De reis was heel duur.

その旅行はとても金がかかった。

In Japan wonen is duur.

- 日本で暮らすのは高くつく。
- 日本での暮らしは高くつく。

De stropdas is te duur.

そのネクタイは高すぎる。

Hij heeft een heel duur horloge.

彼はとても高価な腕時計を持っている。

Aardbeien zijn in de winter duur.

- イチゴは冬は高値だ。
- 冬のイチゴは高いんだ。

Waarom kocht je zo'n duur woordenboek?

どうしてそんなに高い辞書を買いましたか。

Waarom kocht je dat duur woordenboek?

どうして、そんな高い辞書買ったの?

Wat ze kocht was heel duur.

彼女が買ったものはとても高価だった。

Die donskussen ziet er duur uit.

その羽毛まくらが高そうです。

Het probleem is dat het te duur is.

困ったことにそれは高すぎる。

Duur eten kan gebrek aan slaap niet compenseren.

高い食事も睡眠不足の埋め合わせにはなりません。

Het is erg duur de laatste mode te volgen.

最新の流行を追うのは大変お金がかかる。

Het was niet zo duur als ik had verwacht.

思ったより安くあがった。

Een piano is duur, maar een auto is duurder.

ピアノは高いですが自動車はもっと高いです。

Het probleem is, dat zonne-energie te duur is.

問題は、太陽光エネルギーはお金がかかりすぎることです。

- Die gitaar is zo duur dat ik hem niet kan kopen.
- Die gitaar is zo duur dat ik ze niet kan kopen.

あのギターは高価で、私には買えない。

Elk polshorloge is goed, als het maar niet duur is.

安くさえあればどんな時計でもかまいません。

Dat is zowel gevaarlijk om te maken als duur in onderhoud.

配備するのは危険ですし 維持するには多くのお金がかかります

Ik wist niet dat het levensonderhoud zo duur was in Australië.

オーストラリアの物価がそんなに高いなんて知らなかった。

- Ik kan het mij niet veroorloven om in zo'n duur restaurant te eten.
- Ik kan het mij niet veroorloven in zo een duur restaurant te eten.

私にはこんな高級レストランで食事をする余裕はない。

Steeds wanneer ik iets vind dat me bevalt, is het te duur.

欲しいものがみつかると、決まって高いものだ。

Als die gitaar niet zo duur zou zijn, kon ik haar kopen.

あのギターがあんなに高くなかったら、買えるのに。

Ik kan het mij niet veroorloven om in zo'n duur restaurant te eten.

私にはこんな高級レストランで食事をする余裕はない。

- Ik zou het kopen, maar het kost te veel.
- Ik zou het kopen, maar het is te duur.

そんな高くなかったら、買うのに。