Translation of "Winkelen" in Hungarian

0.007 sec.

Examples of using "Winkelen" in a sentence and their hungarian translations:

Universiteit, winkelen, muziek.

[Egyetem, vásárlás, zene.]

Ik moet gaan winkelen.

El kell mennem vásárolni.

Maria moet gaan winkelen.

Máriának vásárolnia kell.

Ze ging ergens anders winkelen.

Máshová ment eladni.

Moeder is aan het winkelen.

Anya elment butikolni.

- Ik haat winkelen.
- Ik haat shoppen.

Ki nem állhatom a bevásárlást.

- Ze is gaan shoppen.
- Ze is gaan winkelen.

Bevásárolni ment.

Ik ga minstens een keer per week winkelen.

Legalább egyszer egy héten elmegyek vásárolni.

- Ik moet gaan winkelen.
- Ik moet boodschappen gaan doen.

Muszáj mennem bevásárolni.

Maria en Natalia gaan winkelen. Ze willen iets kopen voor zichzelf.

Maria és Natalia vásárolni mennek. Vesznek valamit maguknak.