Translation of "Wel" in Hungarian

0.009 sec.

Examples of using "Wel" in a sentence and their hungarian translations:

Natuurlijk wel!

Természetesen igen!

Misschien wel.

- Lehetséges.
- Meglehet.
- Megvan az esélye.

Wel wel! Hoe hebt ge dat gedaan?

Istenem, hogy csináltad ezt?

- Bedankt!
- Dank u wel!
- Dank je wel!

Köszönöm!

Dank jullie wel.

Köszönjük.

Dank je wel.

Köszönöm.

Mag dat wel?

Meg tudod ezt csinálni?

Het zal wel.

- Tökmindegy!
- Bármelyik.

We overleven wel.

Túl fogjuk élni.

- Goedenacht.
- Slaap wel.

Jó éjszakát!

Ik betaal wel.

Én fizetek.

Het gebeurt wel.

Néha előfordul.

Zie je wel?

Látod?

- Het komt wel goed.
- Het komt wel goed met ons.

Rendben leszünk.

- Dank je wel voor gisteren.
- Dank u wel voor gisteren.

Köszönet a tegnapért.

- Bedankt!
- Dank u wel!
- Dank je wel!
- Dank u.
- Bedankt.

Köszönöm!

- Bedankt!
- Dank u wel!
- Dank je wel!
- Dank je!
- Dankjewel!

Köszönöm!

wel naar behoren werkt.

a szándéknak megfelelően működik-e?

Ik snap het wel.

És akkor megértettem.

Maar wel door aanraking.

de ki tudja tapintani.

Dank u wel, dokter.

- Nagyon szépen köszönöm, doktor úr.
- Nagyon szépen köszönöm, tanár úr.
- Nagyon szépen köszönöm, mester.

Je lijkt wel gek.

- Biztos, megőrültél.
- Biztosan elment az eszed.

Is dat wel goed?

Ez rendben van?

Tom wacht wel even.

Tom várni fog.

- Goedenacht.
- Slaap wel.
- Goedenacht!

- Jó éjszakát!
- Jó éjt!

Het overkomt iedereen wel.

Mindenkivel megesik.

Dat besef ik wel.

Felfogom.

Tom overleeft het wel.

Tom túléli.

Ik neem dit wel.

Ezt elviszem.

Dat gebeurt wel eens.

Az ilyesmi megesik.

Ik denk van wel.

- Magam is ezen a véleményen vagyok.
- Én is így vélem.

Heeft dit wel zin?

- Ennek van értelme?
- Ez jelent valamit?
- Van értelme?

Ik ga wel alleen.

- Egyedül megyek oda.
- Egyedül megyek.

Ik geloof het wel!

Meghiszem én azt!

- Luistert gij eigenlijk wel naar mij?
- Luister je eigenlijk wel naar mij?

- Egyáltalán hallgatsz engem?
- Hallgatsz te engem egyáltalán?

- Bedankt!
- Dank u wel!
- Dank je wel!
- Dank u.
- Dank je!
- Dankjewel!

- Köszönöm!
- Kösz!

Maar wel bepaalde narratieve structuren.

hanem konkrét narratív szerkezeteket.

Want hierin slaagt het wel:

A legfőbb erőssége abban rejlik,

En wel honderd jaar worden.

És akár száz évig élhet.

Maar andere merken het wel.

De mások megérzik.

Heel goed, dank je wel.

Nagyon jól, köszönöm.

Het viel eigenlijk wel mee.

Tulajdonképpen nem volt olyan rossz.

Ze moeten wel gelukkig zijn.

Boldognak kell lenniük.

Uiteindelijk komt Tom hier wel.

Tom előbb vagy utóbb ide fog érni.

Je moet wel honger hebben.

- Ki lehetsz éhezve.
- Meg lehetsz éhezve.
- Éhes lehetsz.
- Egész biztos, éhes vagy.
- Éhes vagy biztosan.

Ik stoor toch niet, wel?

- Nem zavarlak, ugye?
- Nem zavarok, mi?
- Nem zavarok, he?

Het kan wel even duren.

Ez eltarthat egy kis ideig.

Wel, zijt ge vrij vanavond?

Tehát, ráérsz ma este?

Mijn zus mag Tom wel.

- A nővérem Tomit szereti.
- A húgon szereti Tomit.

Ik zal er wel zijn.

Majd megyek.

- Bedankt!
- Dank u wel!
- Dank je wel!
- Dank u.
- Ik dank u.
- Dankjewel!

Köszönöm!

Maar je snapt het idee wel.

De szerintem értik a lényegét.

Althans, tot ik het wel kon.

Végül csak rájöttem.

Waarover moet het dan wel gaan?

akkor miről is kellene?

Maar ze hebben wel een risico.

De bizonyos kockázattal járnak.

Je kent dit gevoel vast wel.

Szerintem mindenki ismeri ezt az érzést.

Het lijkt wel een andere planeet.

Mintha egy másik bolygón lennél.

Weten jullie wel wat jullie vragen?

Tudod te, hogy mit kérdezel?

Dat meisje lijkt wel een jongen.

- Ez a lány egy fiúra hasonlít.
- Az a kislány fiúsnak tűnik.
- Ennek a lánynak olyan fiús a külseje.

- Om het even.
- Het zal wel.

- Tökmindegy!
- Mindegy!

Het beste paard struikelt wel eens.

- Nem mind szent, aki templomba ment.
- A jámbor emberek között sem hiányoznak a vétkesek.

Luistert gij eigenlijk wel naar mij?

Figyelsz te rám egyáltalán?

Iedereen kan wel een foutje maken.

Mindenki hibázhat.

Dank je wel voor de aanbeveling.

Köszönöm az ajánlást.

Dat moet wel een grap zijn!

Ez csak valami vicc lehet!

Je kan niet dansen, of wel?

- Ön nem tud táncolni, nem igaz?
- Te nem tudsz táncolni, nem igaz?

- Ze zullen overleven.
- Ze overleven wel.

Túl fogják élni.

We kunnen wel wat hulp gebruiken.

Ránk férne egy kis segítség.

Men kan altijd wel tijd vinden.

Az ember mindig talál időt.

Je bent niet getrouwd, of wel?

Nem házas ön, így van?

Dank je wel voor de pizza!

Köszi a pizzát!

Ik doe het werk morgen wel.

Holnap elvégzem a munkát.

- We zullen winnen.
- We winnen wel.

- Győzni fogunk.
- Győzni fogunk!

Ik kan Tom zelf wel aan.

Én biztos meg tudom verni Tomot.

- Goedenacht.
- Slaap wel.
- Welterusten.
- Slaap lekker!

Jó éjszakát!

- We zullen wachten.
- We wachten wel.

Várni fogunk.

Ik kom vanavond wel even langs.

Ma este betérek.

- Ik zal erover nadenken.
- Ik denk er wel over na.
- Ik zal er wel over nadenken.

Gondolkozom rajta.

- Dank je wel dat je het geprobeerd hebt.
- Dank u wel dat u het geprobeerd hebt.

Köszönöm, hogy megpróbáltad.

- Heeft u wel eens met een luchtballon gevlogen?
- Hebben jullie wel eens met een luchtballon gevlogen?

Utazott már léghajón?

Dit soort voedselproductie staat ook wel bekend

Ezt a fajta növénytermesztési eljárást

...is het culturele vraagstuk misschien wel belangrijker...

a kultúra ugyanolyan fontos, ha nem fontosabb,

Wel, los van de grappen en grollen,

Nem azért, mert "csak",

Waarom deed ik dat deze keer wel?

Akkor most miért nem ezt tettem?

Al zou een operatie wel verdedigbaar zijn.

de a műtét is indokolható lenne.

wel behoefte aan een reeks onwaarschijnlijke gebeurtenissen.

valószínűtlen események láncolata vezethetett.

Nu was professor Pangloss wel een pessimist.

Pangloss mester történetesen pesszimista volt.