Translation of "Slaap" in Chinese

0.012 sec.

Examples of using "Slaap" in a sentence and their chinese translations:

- Slaap wel.
- Slaap lekker!

好好睡!

- Goedenacht.
- Slaap wel.
- Welterusten.
- Slaap lekker!

晚上好。

Slaap wel.

晚安!

Slaap je?

你睡觉吗?

Heb je slaap?

你困吗?

- Goedenacht.
- Slaap wel.

晚安。

Slaap lekker, Timmy.

睡好,迪米。

Ik heb veel slaap.

我非常困。

- Goedenacht.
- Slaap wel.
- Goedenacht!

- 晚安!
- 晚安。

Ik slaap niet goed.

我睡不好。

Tom viel in slaap.

汤姆睡着了。

- Ik mag niet in slaap vallen.
- Ik kan niet in slaap vallen.

我睡不着觉。

Ik vocht tegen de slaap.

我在對抗睡魔。

- Slaap lekker, Timmy.
- Slaapwel, Timmy.

睡好,迪米。

Tom is in slaap gevallen.

汤姆睡着了。

- Slaap lekker!
- Droom zacht!
- Zoete dromen!

祝你好梦。

Ik kon niet in slaap raken.

我無法入睡。

Hoeveel uur slaap heb jij nodig?

你需要多少小时的睡眠?

Ik heb een beetje slaap nodig.

我必須睡一下覺。

Kinderen hebben een hoop slaap nodig.

- 孩子需要很多睡眠。
- 孩子們需要大量的睡眠。

Tijdens zijn slaap snurkte hij luid.

他睡着的时候,打呼声很响。

- Slaap lekker, Timmy.
- Welterusten, Timmy.
- Slaapwel, Timmy.

晚安,蒂米。

- Ik slaap.
- Ik ben aan het slapen.

我在睡觉。

Tom viel in slaap in de bioscoop.

湯姆在電影院睡著了。

Tom is met zijn kleren aan in slaap gevallen.

汤姆穿着衣服睡着了。

Doe het licht uit. Ik kan niet in slaap komen.

把灯关了。我睡不着。

Ik was zo opgewonden dat ik niet in slaap kon vallen.

我興奮得睡不著覺。

Ondanks het belang is het nut van de slaap een mysterie.

尽管睡眠很重要,它的好处是个谜团。

- Waarom slaap je zo laat nog niet?
- Waarom ben je zo laat nog op?

是什么让你那么晚还醒着?

Toen ik gisternacht in bed lag te lezen, ben ik in slaap gevallen met het licht aan.

我昨晚在床上看书的时候点着灯就睡了。