Translation of "Terug" in Hungarian

0.032 sec.

Examples of using "Terug" in a sentence and their hungarian translations:

- Schiet terug.
- Terugschieten!
- Vuur terug.

Viszonozzuk a tüzet.

Welkom terug!

Üdv újra!

Stap terug.

- Lépj vissza!
- Lépj hátra!

Ga terug.

Menj vissza.

Kom terug.

- Gyere vissza!
- Gyertek vissza!
- Térj vissza!
- Jöjjön vissza!

- Ik ben zo terug.
- Ik kom terug.

Visszajövök.

- Wanneer komt ge terug?
- Wanneer ben je terug?

Mikor jössz vissza?

- Wanneer keer je terug?
- Wanneer kom je terug?

Mikor térsz vissza?

Kom snel terug.

- Ne maradj el sokáig!
- Ne légy el sokáig!

Ik ga terug.

Visszamegyek.

Kijk niet terug.

Ne nézzen vissza!

Ik moet terug.

Vissza kell mennem.

Kom hier terug.

Gyere ide vissza!

Bel me terug.

Hívj vissza!

Kom onmiddellijk terug.

- Add vissza azonnal!
- Hozd vissza azonnal!

Ik kom terug.

Visszajövök.

Ik kwam terug.

Visszatértem.

Symptomen komen vaak terug en je bent terug bij af.

A tünetek gyakran visszatérnek, és nincs javulás.

- Achteruit, alsjeblieft.
- Achteruit, alstublieft.
- Stap alsjeblieft terug.
- Stap alstublieft terug.

Kérlek, lépj hátra!

- Ik ben zo terug.
- In twee tellen ben ik terug.

Rögtön visszajövök!

Perlman belde me terug.

Perlman is visszahívott.

Terug naar mijn vader.

Szóval, vissza Apámhoz.

Betaalden hun leningen terug

visszafizették a hiteleiket,

Het mannetje is terug.

A hím megint megjelenik.

Kom zo meteen terug.

Siess vissza!

Ik ben zo terug.

Rögtön visszajövök!

De ambassadeur keerde terug.

A nagykövet visszatért.

Wanneer komt hij terug?

Mikor jön vissza?

Ik kom morgen terug.

Holnap visszajövök.

Ga terug naar buiten.

Menj ki újra.

Ze willen het terug.

Vissza akarják kapni.

Ga terug naar huis.

Menj haza!

Wanneer kom je terug?

- Mikor jössz vissza?
- Mikor fogsz visszajönni?

Geef mijn fles terug.

Add vissza a palackomat!

Wanneer ben je terug?

Mikor jössz vissza?

Wanneer komt ge terug?

- Mikor jössz vissza?
- Mikor jöttök vissza?

Hij komt morgen terug.

Holnap visszajön.

Ik neem alles terug.

Elfogadom a helyreigazítást.

Kom je morgen terug?

- Visszajössz holnap?
- Visszajön holnap?

Hij komt weldra terug.

Nemsokára visszajön.

Tom wilde niet terug.

Tamás nem akart visszamenni.

- Wanneer ga je terug naar Japan?
- Wanneer gaan jullie terug naar Japan?
- Wanneer gaat u terug naar Japan?

Mikor mész vissza Japánba?

Even terug naar de Mesaboog,

Menjünk vissza a Mesa Archhoz,

Politici vechten nog harder terug

A politikusok még erősebben elutasítják,

En terug naar zijn hoekje.

és visszamegy a sarokba.

Ney's korps trok zich terug.

Ney hadtestje visszavonult.

...keert een groene schildpad terug...

egy zöld teknős visszatér...

En dan... Terug voor meer.

Aztán vissza... tovább gyűjteni.

...keert nu het licht terug.

úgy tér most vissza a fény.

Heen en terug? Enkele reis.

Oda-vissza? Csak oda.

Bill komt volgende week terug.

Bill a jövő héten jön vissza.

Lincoln keerde terug naar Washington.

Lincoln visszatért Washingtonba.

Geef me de afstandsbediening terug!

Add vissza nekem a távirányítót!

Ze keerde terug naar Japan.

Visszatért Japánba.

Ga terug aan het werk.

Menj vissza dolgozni!

Kom hier nooit meer terug!

- Soha ne gyere ide vissza!
- Soha többet ne gyere ide!
- Soha ne lássalak meg itt többször.

We gaan niet weer terug.

Nem fordulunk vissza.

Geef me mijn geld terug!

Add vissza a pénzem!

We zijn terug uit Australië.

Visszatértünk Ausztráliából.

Geef me dat boek terug!

Add vissza azt a könyvet!

Hij kwam terug uit Amerika.

Visszajött Amerikából.

De krijgsgevangenen kwamen nooit terug.

A hadifoglyok sohasem tértek vissza.

Geef me mijn boek terug.

Add vissza a könyvemet!

Ik ga terug naar Amerika.

Visszamegyek Amerikába.

Ik bel je later terug.

Később visszahívlak.

Ik keerde naar Japan terug.

Visszamentem Japánba.

- Hij zal over tien minuten terug zijn.
- Hij is over tien minuten terug.

Tíz perc múlva visszajön.

- Hij kwam twee dagen later terug.
- Hij kwam twee dagen later weer terug.

Két nap múlva tért vissza.

Nu de volle maan terug is...

A telihold visszatértével...

Wanneer dien ik terug te komen?

Mikor kell újra jönnöm?

Over twintig minuten bel ik terug.

- Húsz perc múlva újra hívlak.
- Vissza foglak hívni húsz perc múlva.
- Én újra felhívlak húsz perc múlva.

Wanneer gaan jullie terug naar Japan?

Mikor mentek vissza Japánba?

Ik ben binnen twee uur terug.

Két óra múlva visszajövök.

Ik ben net terug uit Zweden.

Épp most jöttem vissza Svédországból.

Om zes uur ben ik terug.

Hatra visszajövök.

Ik kom over enkele minuten terug.

Pár percen belül visszajövök.

- Tom deinsde terug.
- Tom heeft teruggedeinsd.

Tom meghökkent.

Ik kom terug voor zes uur.

Hatra visszajövök.