Translation of "Nagels" in Hungarian

0.013 sec.

Examples of using "Nagels" in a sentence and their hungarian translations:

Knip jouw nagels.

Vágd le a körmöd!

Haar nagels zijn rood.

Pirosak a körmei.

Tom bijt op zijn nagels.

Tom rágja a körmét.

Bijt niet op je nagels.

Ne rágd a körmödet!

Maria heeft altijd heel goed verzorgde nagels.

Máriának mindig nagyon ápoltak a körmei.

Ze heeft de gewoonte om op haar nagels te bijten.

- Szokása rágni a körmét.
- Megvan a rossz szokása, hogy rágja a körmeit.
- Rágni szokta a körmeit.

Ik kan niet tegelijk mijn nagels knippen en de strijk doen!

Nem tudok egyszerre körmöt vágni és vasalni!