Translation of "Teruggaan" in German

0.011 sec.

Examples of using "Teruggaan" in a sentence and their german translations:

Laten we teruggaan.

Lass uns zurückgehen.

Ik moet teruggaan.

- Ich muss zurückgehen.
- Ich muss zurück.

Ik wil niet teruggaan.

Ich will nicht zurückgehen.

Moeten we een paar eeuwen teruggaan.

führe ich Sie einige Jahrhunderte zurück.

Laten we teruggaan en andere aanwijzingen zoeken.

Klettern wir nach unten und suchen stattdessen nach Hinweisen.

Ik kan daar niet alleen naar teruggaan.

- Ich kann nicht allein dahin zurück.
- Ich kann nicht allein dahin zurückgehen.

We kunnen niet teruggaan naar hoe het was.

Wir können nicht dahin zurück, wie die Dinge einmal waren.

Ik ben gisteren aangekomen en zal morgen teruggaan.

Ich bin gestern angekommen und werde morgen zurückfahren.

Moeten we teruggaan voor andere manieren... ...om de beschaving te vinden?

Sollen wir zurückgehen und versuchen, auf anderen Wegen in die Zivilisation zurückzufinden?

Maar wacht even, laten we eens teruggaan naar die R-naught nummers.

Aber warte, lass uns noch einmal zurück zu diesen Nettoreproduktionszahl Nummern zurückkehren.

Moeten we graven? Of moeten we teruggaan voor water om 'm eruit te spoelen?

Sollen wir sie ausgraben? Oder sollen wir zurückgehen, Wasser holen und versuchen, sie herauszuspülen?

- Ik wil niet teruggaan.
- Ik wil daar niet terug naartoe.
- Ik wil niet meer terug.

Ich will nicht zurückgehen.

Ik had het opgegeven en wilde teruggaan naar de kust. Iets deed me een beetje naar links gaan.

Ich hatte aufgegeben und ging wieder ans Ufer. Etwas hat mich nach links gedreht.