Translation of "Aangekomen" in German

0.008 sec.

Examples of using "Aangekomen" in a sentence and their german translations:

Veilig aangekomen?

Heil angekommen?

- Wanneer zijt ge aangekomen?
- Wanneer ben je aangekomen?

- Wann bist du angekommen?
- Wann seid ihr angekommen?
- Wann sind Sie angekommen?

Ik ben aangekomen.

Ich bin angekommen.

Hij is aangekomen.

- Er hat zugenommen.
- Er hat Gewicht zugelegt.

We zijn aangekomen.

Wir sind angekommen.

Tom is aangekomen.

Tom ist angekommen.

Maria is aangekomen.

Maria hat zugenommen.

Is het aangekomen?

- Ist es angekommen?
- Ist er angekommen?
- Ist sie angekommen?

Ze is aangekomen.

Sie ist angekommen.

Het is aangekomen.

Es ist angekommen.

Is hij al aangekomen?

- Ist er schon gekommen?
- Ist er schon angekommen?

Tom is net aangekomen.

Tom ist gerade angekommen.

Ze zijn zojuist aangekomen.

Sie sind gerade angekommen.

Ik ben net aangekomen.

Ich bin gerade angekommen.

Tom is gisteren aangekomen.

- Tom ist gestern angekommen.
- Tom kam gestern an.

Tom is nooit aangekomen.

Tom ist nie angekommen.

Wanneer ben je aangekomen?

- Wann bist du angekommen?
- Wann seid ihr angekommen?
- Wann sind Sie angekommen?

Het eten is aangekomen.

Das Essen ist da.

- Ik ben sinds Kerstmis veel aangekomen.
- Ik ben sinds kerst veel aangekomen.

Seit Weihnachten bin ich ganz schön dick geworden.

Ken is in Kioto aangekomen.

Ken ist in Kyoto angekommen.

Tom is als laatste aangekomen.

Tom kam als Letzter an.

Ik ben vanmorgen veilig aangekomen.

Ich bin heil angekommen heute Morgen.

Ik ben te laat aangekomen.

Ich bin sehr spät angekommen.

Tom is nog niet aangekomen.

- Tom ist noch nicht da.
- Tom ist immer noch nicht angekommen.

Ik ben drie kilo aangekomen.

Ich habe drei Kilo zugenommen.

Ik ben hier net aangekomen.

- Ich bin hier gerade angekommen.
- Ich bin gerade hier angekommen.

Is hij nog niet aangekomen?

Ist er noch nicht angekommen?

Ik ben een beetje aangekomen.

Ich habe ein bisschen zugenommen.

We zijn op de klif aangekomen.

Wir haben es an die Spitze der Klippe geschafft.

Je lijkt wat te zijn aangekomen.

Du scheinst etwas zugenommen zu haben.

Hij is zaterdag aangekomen in Kyoto.

- Er ist am Samstag in Kyoto angekommen.
- Er ist am Sonnabend in Kyoto angekommen.

Zijn er brieven voor mij aangekomen?

Sind irgendwelche Briefe für mich angekommen?

Ik ben gisteren in Tokio aangekomen.

Ich bin gestern in Tokio angekommen.

Ik ben voor de anderen aangekomen.

Ich bin vor den anderen angekommen.

We zijn hier snel aangekomen, niet?

Wir sind hier doch schnell angekommen, oder?

Ik ben de laatste tijd aangekomen.

Ich habe in letzter Zeit zugenommen.

Ik ben eergisteren in Narita aangekomen.

- Ich bin vorgestern in Narita angekommen.
- Ich kam vorgestern in Narita an.

Wanneer bent u in Japan aangekomen?

Wann sind Sie in Japan angekommen?

Ik ben later dan gebruikelijk aangekomen.

Ich bin später als gewöhnlich angekommen.

We zijn hier 's avonds aangekomen.

Wir sind hier abends angekommen.

- Samantha is aangekomen.
- Samantha is er.

Samantha ist angekommen.

- Tom is er.
- Tom is aangekomen.

Tom ist angekommen.

We zijn eergisteren in Australië aangekomen.

Wir sind vorgestern in Australien angekommen.

Is Kate nog altijd niet aangekomen?

Ist Kate immer noch nicht angekommen?

Deze zomer ben ik twee kilo aangekomen.

Diesen Sommer habe ich zwei Kilogramm zugenommen.

- Hij is dikker geworden.
- Hij is aangekomen.

Er hat zugenommen.

Ik ben pas aangekomen in het station.

- Ich kam gerade am Bahnhof an.
- Ich bin gerade am Bahnhof angekommen.

Tom is de laatste tijd veel aangekomen.

Tom hat in letzter Zeit viel zugenommen.

- Je bent aangekomen.
- Je bent dikker geworden.

- Sie haben zugenommen.
- Ihr habt zugenommen.
- Du hast zugenommen.

Zonder moeilijkheden was ik in Italië aangekomen.

Ohne Schwierigkeiten bin ich in Italien angekommen.

Bel me op als je aangekomen bent.

Ruf mich an, wenn du angekommen bist.

- Tom is aangekomen.
- Tom is dikker geworden.

- Tom hat zugenommen.
- Tom ist fett geworden.
- Tom hat zugelegt.
- Tom ist dicker geworden.

Ze zijn net aangekomen op hun bestemming.

Sie haben Ihr Ziel nun erreicht.

Hij is hier tien minuten geleden aangekomen.

Er kam hier vor zehn Minuten an.

Onze lang verwachte gasten zijn eindelijk aangekomen.

Unsere lang erwarteten Gäste sind endlich da.

Ik ben rond half drie in Kobe aangekomen.

Ich bin etwa um halb drei in Kōbe angekommen.

- Ik ben gisteren aangekomen.
- Ik kwam gisteren aan.

Ich bin gestern angekommen.

Mijn ouders zijn net op het station aangekomen.

Meine Eltern sind gerade am Bahnhof angekommen.