Translation of "Probeer" in German

0.023 sec.

Examples of using "Probeer" in a sentence and their german translations:

- Probeer het eens.
- Probeer maar eens.
- Probeer het maar.
- Probeer maar.
- Probeer eens.

- Versuch’s doch mal!
- Versuch es doch!
- Versuch’s!
- Probier mal.

- Probeer het!
- Probeer het.

Versuch’s!

- Probeer maar eens.
- Probeer het.

Versuch’s!

- Probeer het nog eens.
- Probeer opnieuw.
- Probeer het nog een keer.
- Probeer het opnieuw.

- Versuche es noch einmal.
- Versuchen Sie es noch einmal.
- Versuch es noch einmal.
- Versuch es noch mal!
- Versucht es noch mal.
- Versuch's noch mal!

- Probeer het nog eens.
- Probeer opnieuw.

- Versuchen Sie es noch einmal.
- Versuch es noch einmal.
- Versucht es noch mal.

- Probeer het nog eens.
- Probeer opnieuw.
- Probeer het nog een keer.

- Versuche es noch einmal.
- Versuch es noch einmal.
- Versuch es noch mal!
- Versuche es noch einmal!
- Versucht es noch mal.
- Probier es noch mal.
- Probiert es noch mal.
- Versuch's noch mal!

Probeer opnieuw.

Versuch es noch einmal.

Probeer dit.

Probier mal!

Probeer wat.

- Probier davon!
- Probier mal.

Probeer het!

Versuch’s!

- Probeer het zelf.
- Probeer het zelf maar.

- Versuch es selbst.
- Versucht es selbst.
- Versuchen Sie es selbst.

- Probeer je te ontspannen.
- Probeer te relaxen.

Versuche, dich zu beruhigen.

- Probeer het maar gewoon.
- Probeer het eens uit.
- Probeer het gewoon eens.

- Probiere es einfach aus!
- Probiere es einfach mal aus!

- Probeer niet te huilen.
- Probeer niet te wenen.

Versuche, nicht zu weinen.

- Probeer er alsjeblieft een.
- Probeer er alstublieft een.

- Bitte, versuchen Sie eines.
- Bitte, versuchen Sie eine.
- Bitte, versuchen Sie einen.

- Probeer je het werkelijk?
- Probeer je het überhaupt?

Versuchst du’s überhaupt?

Ik probeer het.

- Ich versuche es.
- Ich probiere es.

Probeer het alsjeblieft.

Bitte versuche es.

Probeer het opnieuw.

- Versuchen Sie es noch einmal.
- Versuche es noch einmal!
- Probier es noch mal.
- Probiert es noch mal.

Probeer het alstublieft.

Bitte versuche es.

Probeer te kalmeren.

Versuche, dich zu beruhigen.

Probeer het zelf.

Versucht es selbst.

- Probeer het nog eens.
- Probeer het nog een keer.

- Versuche es noch einmal.
- Versuch es noch einmal.
- Versuche es noch einmal!
- Versuch's noch mal!

- Ik probeer gewoon te overleven.
- Ik probeer alleen te overleven.

Ich versuche nur zu überleben.

Kom op, probeer dit.

Okay, versuchen wir es!

Probeer eens deze saus.

- Probiere einmal diese Soße.
- Probiert diese Soße.
- Probieren Sie diese Soße.

Probeer met alle middelen.

Versuchen Sie es mit allen Mitteln.

Probeer jezelf te beheersen.

Versuche dich zu beherrschen.

Probeer nooit te sterven.

Versuche nie, zu sterben.

Probeer dit snoepje eens.

Probiere diese Süßigkeit.

Probeer het nog eens.

Versuche es noch einmal.

Ik probeer te vertalen.

Ich versuche zu übersetzen.

Ik probeer te werken.

Ich versuche zu arbeiten.

Probeer wakker te blijven.

Versuchen Sie, wach zu bleiben.

Probeer het maar eens.

- Versuch es und mach es!
- Versuchen Sie es und machen Sie es!

Probeer het zelf maar.

- Versuch es selbst.
- Versucht es selbst.
- Versuchen Sie es selbst.

Ik probeer te slapen.

Ich versuche zu schlafen.

Probeer het maar eens!

Versuch es doch!

Probeer me niet te foppen.

- Versuch nicht, mich reinzulegen!
- Versucht nicht, mich reinzulegen!
- Versuchen Sie nicht, mich reinzulegen!

Probeer mij niet te intimideren.

- Versuche nicht, mich einzuschüchtern!
- Versuchen Sie nicht, mich einzuschüchtern!

Ik probeer Frans te leren.

Ich versuche, Französisch zu lernen.

Wie probeer je te overtuigen?

Wen versuchst du zu überzeugen?

Ik probeer Engels te leren.

Ich versuche, Englisch zu lernen.

Probeer je me te beledigen?

Versuchst du gerade, mich zu beleidigen?

Probeer tenminste voorzichtig te zijn.

Versuch wenigstens, vorsichtig zu sein.

Wat probeer je te zeggen?

Worauf willst du hinaus?

- Doe je best.
- Probeer harder.

- Streng dich mehr an.
- Strengt euch mehr an.
- Strengen Sie sich mehr an.
- Gib dir mehr Mühe.
- Gib dir größere Mühe.

Ik probeer het nog eens.

Ich versuche es noch mal.

Ik probeer na te denken.

- Ich versuche nachzudenken.
- Ich versuche zu überlegen.

- Probeer me niet te foppen.
- Probeer me niet om de tuin te leiden.

- Versuch nicht, mich anzuschwindeln.
- Versuch nicht, mich hereinzulegen.
- Versuch nicht, mich reinzulegen.

- Probeer niet twee dingen tegelijk te doen.
- Probeer geen twee dingen tegelijk te doen.

- Versuche nicht, zwei Sachen gleichzeitig zu machen.
- Versuch nicht, zwei Sachen gleichzeitig zu machen.

- Vanaf vandaag, probeer op tijd te komen.
- Probeer vanaf vandaag op tijd te komen.

Versuche, von heute an pünktlich zu kommen.

Ik probeer een reddingsvest te maken.

Ich versuche, daraus eine Schwimmweste herzustellen.

Probeer niet naar beneden te kijken.

Ich versuche, nicht hinunterzuschauen.

Probeer om van iedereen te houden.

Versuche, alle zu lieben.

Waarom probeer je weg te lopen?

Warum versuchst du wegzulaufen?

Probeer een beetje Engels te leren.

Versuch, ein bisschen Englisch zu lernen!

- Probeer!
- Proef maar!
- Proef maar eens!

- Versuch's mal!
- Probier mal!
- Probier's aus!

Probeer niet van onderwerp te veranderen.

Versuch nicht, das Thema zu wechseln!

Ik probeer haar hart te veroveren.

Ich versuche ihr Herz zu erobern.

Probeer aan iets anders te denken!

Versuchen Sie, an etwas anderes zu denken!

...en probeer dan naar beneden te komen.

und versuchen, von dort weiter nach unten zu gelangen.

Probeer je naar je leeftijd te gedragen.

Benimm dich deinem Alter entsprechend.

Probeer niet twee dingen tegelijk te doen.

Versuch nicht, zwei Sachen gleichzeitig zu machen.

Probeer zoveel als je kunt te onthouden.

Versuche, so viel zu behalten, wie du kannst.

Ik probeer het probleem op te lossen.

Ich versuche, das Problem zu lösen.

Probeer je indruk op mij te maken?

- Willst du mich beeindrucken?
- Versuchen Sie, mich zu beeindrucken?