Translation of "Verklappen" in French

0.002 sec.

Examples of using "Verklappen" in a sentence and their french translations:

- Niets verraden!
- Niets verklappen!

- Ne dis rien !
- N'en dis rien !

- Niets verklappen!
- Geen spoilers!

- Pas de spoilers !
- Pas de révélations !

Ik heb hem beloofd dat ik dat aan niemand zou verklappen.

- Je lui ai promis de ne le dire à personne.
- Je lui ai promis que je ne le dirais à personne.