Translation of "Probeer" in French

0.019 sec.

Examples of using "Probeer" in a sentence and their french translations:

- Probeer het eens.
- Probeer maar eens.
- Probeer het maar.
- Probeer maar.
- Probeer eens.

Essaie.

- Probeer het!
- Probeer het.

- Essaie.
- Essayez.
- Essaye.

- Probeer maar eens.
- Probeer het.

Essaye.

- Probeer het nog eens.
- Probeer opnieuw.
- Probeer het nog een keer.
- Probeer het opnieuw.

Essaie encore une fois.

- Probeer het nog eens.
- Probeer opnieuw.

- Essaie encore.
- Essayez de nouveau.
- Essaie de nouveau.

- Probeer het nog eens.
- Probeer opnieuw.
- Probeer het nog een keer.

- Fais-le encore une fois.
- Essaie encore.
- Essaie-le encore une fois.
- Essaie-la encore une fois.
- Essaie encore une fois.
- Essaye encore.
- Essaie de nouveau.
- Essaye de nouveau.
- Essaie à nouveau.
- Essaye à nouveau.

Probeer opnieuw.

Essayez de nouveau.

Probeer dit.

- Essaie ceci !
- Essayez ceci !
- Essaye ceci.

Probeer wat.

- Essaies-en !
- Essayez-en !
- Essaie.

Probeer het!

- Tente-le !
- Tentez-le !
- Essaye voir !
- Essayez-le !
- Essaye.

Probeer opnieuw!

- Réessaie !
- Réessayez !

- Probeer het maar gewoon.
- Probeer het eens uit.
- Probeer het gewoon eens.

- Fais-en simplement l'expérience.
- Faites-en simplement l'expérience.
- Essaie-le simplement !
- Essaie-le juste!
- Essayez-le simplement !
- Essayez-le juste!

- Probeer niet te huilen.
- Probeer niet te wenen.

- Essaie de ne pas pleurer !
- Tâche de ne pas pleurer !

- Probeer er alsjeblieft een.
- Probeer er alstublieft een.

- Veuillez en essayer un.
- Veuillez en essayer une.
- Essayez-en un.
- Essayez-en une.

- Probeer je het werkelijk?
- Probeer je het überhaupt?

- Est-ce que tu essaies, au moins ?
- Est-ce que vous essayez, au moins ?
- Est-ce que tu essayes, au moins ?

- Probeer eromheen te gaan!
- Probeer het te omzeilen!

- Essaye de le contourner !
- Essaye de la contourner !

Probeer te zwemmen!

- Essayez de nager !
- Essaie de nager !
- Essaye de nager !

Ik probeer het.

J'essaye.

Probeer dat eens!

Essaie cela !

- Probeer!
- Proef maar!

Essayez !

Probeer het opnieuw.

- Essaie encore.
- Essaie de nouveau.

Probeer het alsjeblieft.

Essaie, s'il te plaît.

Probeer het alstublieft.

- S'il te plait, essaie-le.
- Essaie-la, je te prie.

Probeer het zelf.

Essayez vous-même.

Probeer te kalmeren.

- Essayez de vous calmer !
- Essayez de vous calmer.

- Probeer me tegen te houden.
- Probeer me te stoppen.

Essaie de m'arrêter.

- Probeer het nog eens.
- Probeer het nog een keer.

- Essaie-le encore une fois.
- Essaie encore une fois.
- Essaie de nouveau.

- Ik probeer gewoon te overleven.
- Ik probeer alleen te overleven.

- J'essaie simplement de survivre.
- J'essaie juste de survivre.
- J'essaye juste de survivre.
- J'essaye simplement de survivre.

Kom op, probeer dit.

Allez, on essaie !

Probeer eens deze saus.

Essaie cette sauce.

Probeer jezelf te beheersen.

- Essayez de vous contrôler.
- Essaie de te contrôler.
- Essaye de te contrôler.

Probeer nooit te sterven.

N'essaie jamais de mourir.

Probeer uzelf te overtreffen!

Essayez d'être plus que vous-même !

Probeer het nog eens.

- Fais-le encore une fois.
- Essaie-le encore une fois.
- Essaie-la encore une fois.
- Essaie de nouveau.

Probeer haar te vinden.

Essaie de la trouver.

Ik probeer te vertalen.

J'essaie de traduire.

Probeer hem te vinden.

Essaie de le trouver.

Ik probeer te oefenen.

J'essaye de m'entraîner.

Ik probeer te werken.

J'essaye de travailler.

Probeer jezelf te kalmeren!

Essaie de te calmer !

Probeer uzelf te kalmeren!

Essayez de vous calmer !

Probeer het zelf maar.

- Essayez vous-même.
- Essaie toi-même.

Ik probeer te slapen.

- J'essaie de dormir.
- J'essaye de dormir.

Probeer het maar gewoon.

Essaie juste.

Probeer je het überhaupt?

Est-ce que vous essayez, au moins ?

Probeer eromheen te gaan!

- Essaye de le contourner !
- Essaye de la contourner !

- Ik probeer mijn best.
- Ik probeer m'n best.
- Ik doe m'n best.

Je fais de mon mieux.

Probeer het stil te houden.

- Essaie de ne pas vomir.
- Essayez de ne pas vomir.
- Essaie de le tenir en échec.
- Essayez de le tenir en échec.
- Tâche de ne pas faire trop de bruit.

Probeer me niet te foppen.

N'essaye pas de m’embêter !

Probeer mij niet te intimideren.

N'essaie pas de m'intimider.

Probeer dit alsjeblieft niet thuis.

Je te prie de ne pas tenter cela chez toi.

Ik probeer Frans te leren.

J'essaye d'apprendre le français.

Ik probeer Engels te leren.

- J'essaie d'apprendre l'anglais.
- Je m'efforce à apprendre l'anglais.

Probeer je me te beledigen?

Est-ce que vous essayez de m'insulter ?

Ga maar, probeer het nu.

- Vas-y, essaye maintenant !
- Allez-y, essayez maintenant !

Ik probeer niet te wenen.

J'essaye de ne pas pleurer.

Probeer iedereen lief te hebben.

Essaie d'aimer tout le monde.

- Doe je best.
- Probeer harder.

- Essayez de faire mieux.
- Essaie de faire mieux.

Kom op. Probeer het eens.

Allez. Essaye.

Ik probeer het nog eens.

Je réessaie.

Ik probeer na te denken.

J'essaie de réfléchir.

- Probeer niet twee dingen tegelijk te doen.
- Probeer geen twee dingen tegelijk te doen.
- Probeer niet om twee dingen tegelijk te doen.

- N'essaie pas de faire deux choses à la fois.
- N'essaie pas de faire deux choses en même temps.

- Probeer niet twee dingen tegelijk te doen.
- Probeer geen twee dingen tegelijk te doen.

- N'essaie pas de faire deux choses à la fois.
- N'essaie pas de faire deux choses en même temps.
- N'essayez pas deux choses à la fois.

Wat probeer ik je te vertellen?

Qu’est-ce que j’essaie de vous dire ?

Ik probeer een reddingsvest te maken.

J'essaie de fabriquer un gilet de sauvetage.

Probeer niet naar beneden te kijken.

Il faut éviter de regarder en bas,

Probeer om van iedereen te houden.

Essaie d'aimer tout le monde.

- Probeer!
- Proef maar!
- Proef maar eens!

- Essaie !
- Essayez !

Probeer niet van onderwerp te veranderen.

- N'essaye pas de changer pas de sujet.
- N'essayez pas de changer de sujet.

Probeer een beetje Engels te leren.

- Essaie d'apprendre un peu d'anglais.
- Essayez d'apprendre un peu d'anglais.

...en probeer dan naar beneden te komen.

puis je trouverai un moyen d'y descendre.