Translation of "Start" in Finnish

0.010 sec.

Examples of using "Start" in a sentence and their finnish translations:

Start, verdomme!

Helvetti, käynnisty!

Start de auto.

Käynnistä auto.

Klaar voor de start...

Paikoillanne, valmiit,

Klaar voor de start, later.

Paikoillanne, valmiit, nähdään!

De start van de winter.

Talven alku.

Klaar voor de start... ...later.

Paikoillanne, valmiit, nähdään!

De school start de volgende maandag.

Koulu alkaa ensi maanantaina.

Hij werd gediskwalificeerd na een valse start.

Hänet diskattiin varaslähdön jälkeen.

- Laten we beginnen.
- Laten we van start gaan.

Aloitetaan!

Het opslagbestand is beschadigd en kan niet worden gebruikt. Beëindig de game, verwijder de opslagdata en start de game opnieuw op.

Tallennettu peli näyttäisi olevan vahingoittunut eikä sitä voida käyttää. Pelin päättyttyä poista tallennetut tiedot ja aloita sitten uudestaan.