Translation of "Meisje" in English

0.074 sec.

Examples of using "Meisje" in a sentence and their english translations:

- Schiet op, meisje!
- Haast je, meisje!

- Hurry up, child!
- Hurry up, girl!

- Kent u dat meisje?
- Ken je dat meisje?
- Kennen jullie dat meisje?

Do you know that girl?

- Het meisje is knap.
- Het meisje is mooi.

- The girl is pretty.
- The girl is beautiful.

Het meisje springt.

The girl is jumping.

- Het meisje leest.
- Het meisje is aan het lezen.

The girl is reading.

- Dit meisje komt van Japan.
- Dit meisje komt uit Japan.

This girl comes from Japan.

- Het meisje zag het ook.
- Ook het meisje zag het.

The girl saw it as well.

Wie is dat meisje?

Who's that girl?

Het meisje drinkt thee.

The girl is drinking tea.

Hoe heet dat meisje?

- What is this girl's name?
- What do they call this girl?

Dat meisje is knap.

That girl is good-looking.

Het meisje is eenzaam.

The girl is lonely.

Ik zie het meisje.

I see the girl.

Het meisje is lelijk.

The girl is ugly.

Het meisje is mooi.

The girl is beautiful.

Ik ben een meisje.

- I am a girl.
- I'm a girl.

Het meisje eet brood.

The girl is eating bread.

Het meisje drinkt sinaasappelsap.

The girl drinks orange juice.

Het meisje is Iers.

The girl is Irish.

Het meisje is knap.

The girl is pretty.

Dat meisje is Mary.

That girl is Mary.

Kent u dat meisje?

Do you know that girl?

Ik zie een meisje.

I see a girl.

Sami herkende dat meisje.

Sami recognized that girl.

Het meisje heet Anne.

The girl's name is Anne.

- Het meisje hielp de jongen.
- Het meisje heeft de jongen geholpen.

The girl helped the boy.

- De jongen hielp het meisje.
- De jongen heeft het meisje geholpen.

The boy helped the girl.

- Het meisje heeft schrik van honden.
- Dit meisje is bang voor honden.

This girl is afraid of dogs.

- Ze is moedig voor een meisje.
- Voor een meisje is ze moedig.

She is brave for a girl.

- Het meisje heeft schrik van honden.
- Het meisje is bang voor honden.

The girl is afraid of dogs.

- Ben je in dat meisje geïnteresseerd?
- Interesseer je je voor dat meisje?

Are you interested in that girl?

Maar reeds als jong meisje

But ever since I was a young girl,

Het arme meisje werd blind.

The poor girl went blind.

Een jongen of een meisje?

Is it a boy or a girl?

Het jonge meisje lachte zorgeloos.

The young girl laughed carelessly.

Een meisje verscheen voor me.

A girl appeared before me.

Het meisje knuffelde haar pop.

The girl hugged her doll.

Een meisje belde me op.

A girl phoned me.

Ze is nog een meisje.

She is still a girl.

Ze is een aardig meisje.

She is a kind girl.

Wat voor een stout meisje!

What a bad girl!

Wat wil het meisje weten?

What does the girl want to know?

Het meisje brak het venster.

The girl broke the window.

Je bent een grappig meisje.

- You're a funny girl.
- You're a funny gal.

Ik ontmoette een Amerikaans meisje.

I met an American girl.

Ze adopteerden het kleine meisje.

They adopted the little girl.

Dat meisje kan niet fietsen.

That girl can't ride a bicycle.

Wie is dit mooie meisje?

Who is this pretty girl?

Kom hier, meisje, ga zitten!

Come here, little girl, sit down!

Vind je dit meisje leuk?

Do you like this girl?

Dat meisje is heel knap.

That girl is very beautiful.

Ze is een welgemanierd meisje.

She is a well-mannered girl.

Anna is een klein meisje.

Ann is a little girl.

Wat voor meisje ben je?

What kind of girl are you?

Het meisje zag het ook.

The girl saw it, too.

Het meisje opende haar paraplu.

The girl opened her umbrella.

Ze is een knap meisje.

She's a good-looking girl.