Translation of "Lezen" in Hungarian

0.034 sec.

Examples of using "Lezen" in a sentence and their hungarian translations:

- Kan je lezen?
- Kunnen jullie lezen?
- Kunt u lezen?

- Tudsz olvasni?
- Tudtok olvasni?

Wij lezen.

Olvasunk.

Kinderen leren lezen?

Megtanítani a gyermekeket írni, olvasni?

Stop met lezen.

- Hagyd abba az olvasást.
- Ne olvasd tovább!

Ik kan lezen.

Tudok olvasni.

Hij kan lezen.

Tud olvasni.

Kan je lezen?

Tudsz olvasni?

Kunnen jullie lezen?

Tudtok olvasni?

- Ik zit nu te lezen.
- Ik ben nu aan het lezen.
- Ik lig nu te lezen.
- Nu ben ik aan het lezen.
- Nu zit ik te lezen.
- Nu lig ik te lezen.

Most olvasok.

- Wat ben je aan het lezen?
- Wat bent u aan het lezen?
- Wat zijn jullie aan het lezen?
- Wat lezen jullie?

- Mit olvasol?
- Mit olvasol most?
- Mit olvastok?
- Ön mit olvas?

- Ik kan zonder bril lezen.
- Ik kan lezen zonder bril.

Tudok szemüveg nélkül olvasni.

Hij kan nauwelijks lezen.

Alig tud olvasni.

Tom kan niet lezen.

Tom nem tud olvasni.

Kan je Arabisch lezen?

- Tudsz arabul olvasni?
- Tudsz arab írást olvasni?

Hij kan goed lezen.

Jól tud olvasni.

Tom begon te lezen.

Tom elkezdett olvasni.

- Tom had niks om te lezen.
- Tom had niets om te lezen.

Tomnak semmi olvasnivalója nincs.

- Tom heeft me geleerd om te lezen.
- Tom heeft me leren lezen.

Engem Tomi tanított meg olvasni.

Hij kan lezen en schrijven.

Tud írni és olvasni.

Ik ging door met lezen.

Tovább olvastam.

Ik wil dat boek lezen.

Ezt a könyvet akarom olvasni.

Ik kan dit niet lezen.

Ezt nem tudom elolvasni.

Ik zal het boek lezen.

El fogom olvasni a könyvet.

Tom kan lezen noch schrijven.

- Tom olvasni és írni sem tud.
- Tom sem olvasni, sem írni nem tud.

Kinderen lezen geen boeken meer.

A gyerekek már nem olvasnak könyveket.

Tom kan Egyptische hiërogliefen lezen.

Tomi el tudja olvasni az egyiptomi hieroglifákat.

Tom heeft me leren lezen.

Tom tanított meg olvasni.

- Wat ben je aan het lezen?
- Wat lees je?
- Wat bent u aan het lezen?
- Wat lezen jullie?
- Wat leest u?

Mit olvasol?

- Het loont dat boek te lezen.
- Het loont de moeite het boek te lezen.
- Dat boek is de moeite waard om te lezen.

Megéri elolvasni a könyvet.

Waren er die nooit leerde lezen.

akik sohasem tanultak meg olvasni.

Hij probeert een boek te lezen,

aki olvasni próbál,

Elke dag lezen we over schietpartijen,

Naponta olvasunk lövöldözésről,

De vrouw is aan het lezen.

A nő olvas.

Ik dacht dat hij zou lezen.

Azt hittem, olvas.

Ze kan niet lezen of schrijven.

Nem tud sem írni, sem olvasni.

Ik kon tussen de regels lezen.

Tudtam olvasni a sorok között.

Je moet tussen de lijnen lezen.

Olvasnod kell a sorok között.

Ik had de gebruiksaanwijzing moeten lezen.

El kellett volna olvasnom a használati utasítást.

Ik wil iets om te lezen.

Szeretnék valamit olvasni.

Heb je boeken om te lezen?

- Vannak olvasni való könyveid?
- Vannak önnek olvasni való könyvei?

Zelfs kinderen kunnen dit boek lezen.

- Még gyerekek is el tudják olvasni ezt a könyvet.
- Még gyerekek is olvashatják ezt a könyvet.

Wat zijn jullie aan het lezen?

Mit olvasol most?

- Ik kan Frans lezen noch spreken.
- Ik kan geen Frans lezen, en ook niet spreken.

Sem olvasni, sem beszélni nem tudok franciául.

- Het meest van al houdt ze van lezen.
- Lezen is wat ze het liefste doet.

Leginkább olvasni szeret.

Ik heb geen tijd om te lezen.

- Nincs időm olvasni.
- Nem érek rá olvasni.
- Nincs időm az olvasásra.

Al haar studenten lezen echt graag boeken.

Minden diákja nagyon szeret könyvet olvasni.

- Ik kan niet lezen.
- Ik ben analfabeet.

Nem tudok olvasni.

- Tom leest.
- Tom is aan het lezen.

Tom olvas.

- Ik hou van lezen.
- Ik lees graag.

Szeretek olvasni.

Ik ben de krant aan het lezen.

Épp újságot olvasok.

- Hij leest.
- Hij is aan het lezen.

Ő olvas.

Hij was een krant aan het lezen.

Újságot olvasott éppen.

Hij wil een boek om te lezen.

Szeretne egy olvasni való könyvet.

Ik kan je dat niet laten lezen.

Nem hagyhatom, hogy elolvasd azt.

Soms lezen we om de toekomst te begrijpen.

Néha azért olvasunk, hogy megértsük a jövőt.

Soms lezen we om het verleden te begrijpen.

Máskor pedig, hogy megértsük a múltat.

En gingen ze in ons kantoor luidop lezen

beültünk az irodánkba és hangosan felolvastuk őket,

Ik heb geen tijd om boeken te lezen.

Nincs időm, hogy könyveket olvassak.

Dit is het boek dat ik wil lezen.

Ez az a könyv, amit el akarok olvasni.

De roman kan je in vijf talen lezen.

A regény öt nyelven olvasható.

- Ik lees graag.
- Ik hou erg van lezen.

Szeretek olvasni.

Hij heeft meer boeken dan hij kan lezen.

- Több könyve van, mint amennyit valaha is el tud olvasni.
- Több könyve van, mint amennyit el tud olvasni.

Tom was een oud manuscript aan het lezen.

Tomi egy ősi kézírást olvasott.

Lezen in een donkere kamer is niet goed.

Nem jó sötét szobában olvasni.

Het is verboden te lezen in deze bibliotheek.

Ebben a könyvtárban tilos olvasni.

Waarom wil de regering mijn e-mail lezen?

Miért akarja a kormány elolvasni az elektronikus leveleimet?

Bij hun gloed zou je een boek kunnen lezen.

Fényüknél akár olvasni is lehet.

Ik heb geen tijd om dit boek te lezen.

- Nincs időm elolvasni ezt a könyvet.
- Nincs rá időm, hogy elolvassam ezt a könyvet.

- Wie leest er?
- Wie is er aan het lezen?

Ki olvas?

Ik ben de New York Times aan het lezen.

Olvasom a New York Timest.

Tom vroeg Mary om het hem voor te lezen.

Tomi megkérte Marit, hogy olvassa azt föl neki.

Tom had geen tijd om het rapport te lezen.

Tominak nem volt ideje elolvasni a jelentést.

Ik wil iets te lezen voor in de trein.

Keresek valami olvasnivalót a vonatra.