Translation of "Weggaan" in Chinese

0.021 sec.

Examples of using "Weggaan" in a sentence and their chinese translations:

Laten we weggaan.

走吧。

Ok, ik zal weggaan.

好了,我要走了。

Waarom wil je vandaag weggaan?

你们为什么想今天走?

Sluit de deur bij het weggaan.

出去的时候把门关上。

Ik zag Andrea van huis weggaan.

我看到安德烈離開家。

- Laten we weggaan.
- Kom op, laten we gaan.

来吧,我们一起去。

Ik kan niet weggaan, en dat wil ik ook niet.

我去不了,也不想去。

- Ge moogt weggaan, op voorwaarde dat ge tegen vijf uur terug zijt.
- Je mag weggaan op voorwaarde dat je om vijf uur terug bent.

你可以去, 但條件是你要在五點前回來。

- Ik wil deze namiddag niet buiten gaan.
- Ik wil vanmiddag niet weggaan.

我今天下午不想出外。

- Sluit de deur bij het weggaan.
- Doe de deur dicht als je weggaat.
- Sluit de deur wanneer je vertrekt.

出去的时候把门关上。