Translation of "Bent" in Chinese

0.011 sec.

Examples of using "Bent" in a sentence and their chinese translations:

- U bent ziek!
- Je bent ziek!

你有病!

- Jij bent professor.
- U bent professor.

你是教授。

- U bent hier.
- Je bent hier.

你在这里。

- Je bent dom.
- Jij bent stom.

- 你很愚蠢。
- 你很笨。
- 你二了。

- Je bent te vertrouwen.
- Je bent betrouwbaar.

你很可靠。

- Jij bent aan de beurt.
- Jij bent.

轮到你了。

- Je bent vast moe.
- Je bent moe, niet?
- Je bent moe, nietwaar?

你累了,不是吗?

- U bent erg moedig.
- Je bent heel moedig.

- 您非常勇敢。
- 你非常勇敢。

- Je bent een vrouw.
- U bent een vrouw.

你是个女人。

- Je bent moe, niet?
- Je bent moe, nietwaar?

你累了,不是吗?

- U bent mijn held.
- Je bent mijn held.

你是我的英雄。

Je bent kletsnat.

你浸湿了。

Bent u verdwaald?

- 您迷路了吗?
- 你迷路了吗?

Bent u getrouwd?

您成家了吗?

Je bent goed.

你很好。

Jij bent gay.

你是同志。

Je bent onweerstaanbaar.

你令人难以抗拒。

Je bent dom.

你二了。

Bent u journalist?

你是记者吗?

Je bent teruggekomen?

- 你回来了吗?
- 您回来了吗?
- 你们回来了吗?
- 妳回來了嗎?

U bent ziek!

你有病!

Wie bent u?

- 你是谁?
- 你是誰?

Je bent mooi.

你是漂亮的。

Je bent ongeduldig.

你缺乏耐心。

Bent u Japans?

- 你是日本人吗?
- 你是日本人嗎?

Jij bent groot.

你是一個大人.

Je bent dronken!

你喝醉了!

Jij bent vegetariër.

你是素食者。

Je bent hier.

你在这里。

Jij bent dood!

您死了。

Bent u moe?

你累了嗎?

Je bent bang.

你们害怕。

Je bent dronken.

你喝醉了!

- Je bent zo een domkop!
- Je bent zo'n domkop!

你真是個傻瓜!

- Je bent dronken.
- U bent dronken.
- Jullie zijn dronken.

你喝醉了!

- Je bent teruggekomen.
- U bent teruggekomen.
- Jullie zijn teruggekomen.

你回来了。

- Ge zijt mooi.
- Jij bent mooi.
- Je bent mooi.

你是漂亮的。

- Je bent helemaal niet verkeerd.
- U bent helemaal niet verkeerd.

你并不完全错误。

- Jij bent.
- Je bent aan zet.
- Het is jouw beurt.

- 輪到您了。
- 輪到你了。

- Je bent niet echt dom.
- Je bent echt niet dom.

你真的不笨。

- U bent langer dan ik.
- Jij bent groter dan ik.

你比我高。

Jij bent de grootste.

你是最高的。

Jij bent een idioot.

- 你是一個笨蛋。
- 你傻啊!
- 你个呆瓜!
- 你个傻子!

Je bent een mens.

你是人。

Je bent erg sexy.

你狠性感。

Je bent te vertrouwen.

你很可靠。

Je bent mijn held.

你是我的英雄。

Je bent een engel!

你真是个天使!

Je bent aan zet.

該你走了。

Je bent mijn vriend.

你是我的朋友。

Jij bent geen dokter.

您不是医生。

Je bent heel moedig.

你膽子很大。

Je bent mijn dochter.

你是我的女儿。

Jij bent geen man.

你不是一個男人。

Hoe lang bent u?

你多高?

Jij bent geen vrouw.

你不是一個女人。

Jij bent van mij.

你是我的。

Jij bent de eerste.

你是第一。

Je bent moe, nietwaar?

- 你累了,不是吗?
- 你累了,对吧?

U bent geen Japanner.

你不是日本人。

Je bent muzikaal begaafd.

你有音樂的天份。

U bent erg moedig.

您非常勇敢。

Bent u vanavond vrij?

你今晚有空嗎?

Bent u van Urumqi?

您是乌鲁木齐人吗?

Je bent heel mooi.

你非常美丽。

Jij bent erg slim.

你真狡猾。

Bent u een filatelist?

您是集邮家吗?

Bent u niet moe?

你们不累吗?

Bent u momenteel bezig?

現在您忙嗎?

Hoe oud bent u?

你几岁了?

Jij bent niet Japans.

你不是日本人。

Bent u graag alleen?

你喜歡一個人嗎?

- Jij bent aan de beurt.
- Jij bent.
- Het is jouw beurt.

- 輪到你了。
- 轮到你了。

- Je bent mijn vriend niet meer.
- U bent mijn vriendin niet meer.
- U bent mijn vriend niet meer.

你不是我的朋友了。

- Je bent ziek, je moet rusten.
- U bent ziek. U moet rusten.
- Je bent ziek, je moet uitrusten.

你病了,该休息了。

- Ik weet dat je een leerkracht bent.
- Ik weet dat je leraar bent.
- Ik weet dat u leraar bent.

我知道你是老师。