Translation of "Kom" in Chinese

0.022 sec.

Examples of using "Kom" in a sentence and their chinese translations:

- Kom snel!
- Kom onmiddellijk.
- Kom vlug!
- Kom snel.
- Kom spoedig.

快来吧!

- Kom snel!
- Kom vlug!
- Kom snel.
- Kom spoedig.

快来吧!

- Kom mee!
- Kom op!
- Kom!
- Vooruit!

来吧!

- Kom binnen!
- Kom binnen.

请进!

- Kom mee!
- Kom mee.

来吧。

- Kom snel!
- Kom vlug!

快来吧!

- Kom naar hier!
- Kom hier!
- Kom eens hier!

- 來一下!
- 過來!

- Ik kom.
- Ik kom al.
- Ik kom eraan.

- 我來了。
- 我来了。

Kom!

来吧!

- Kom naar hier!
- Kom hier!

過來!

- Ik kom.
- Ik kom eraan.

我來了。

- Kom met me mee.
- Kom mee.

来吧。

- Kom binnen alstublieft.
- Kom alstublieft binnen.

請進來。

Kom mee.

来吧。

Ik kom.

- 我来啦。
- 來了。

Kom hier!

過來!

Kom overmorgen.

後天來。

Kom alsjeblieft.

请来吧。

Kom binnen.

进来。

Kom terug.

请回来!

Kom binnen!

- 请进!
- 进来!
- 进来吧。

Kom je?

你会来吗?

Kom snel!

快来吧!

Kom hier.

到这里来。

- Ik kom graag.
- Ik kom met plezier.

我很乐意去。

- Kom en help ons.
- Kom ons helpen.

过来帮我们。

- Kom als ge kunt.
- Kom als je kunt.

- 你能来就来!
- 如果你能就來吧。

- Kom naar beneden!
- Kom naar beneden.
- Bukken!
- Op de grond!
- Ga liggen!
- Omlaag!
- Neer!
- Kom beneden.
- Kom ervan af!

趴下!

Ik kom terug.

我要回来了。

Kom naar huis.

来我家吧。

Ja, ik kom.

是, 我來了。

Kom snel terug.

快点回来吧。

Kom snel hierheen.

快來這裡。

Kom naar beneden!

你给我下来!

Kom onmiddellijk terug.

马上回来。

Kom binnen alstublieft.

請進來。

Ik kom onmiddellijk.

- 我馬上就来。
- 我來了。

Kom op, opschieten.

来吧,快一点。

Ik kom graag.

我很乐意去。

Kom naar binnen!

進來吧!

Kom niet binnen.

不要进来。

- Wanneer kom je thuis?
- Wanneer kom je naar huis?

你什麼時候回家?

- Kom op, vertrouw me.
- Kom op, vertrouw me maar.

来吧,相信我。

Kom zo meteen terug.

- 早點回來吧。
- 快点回来吧。

Ik kom uit Singapore.

我是从新加坡来的。

Ik kom uit Zambia.

我來自贊比亞。

Waar kom je vandaan?

你從哪裡來?

Ik kom uit Engeland.

我來自英國。

Ik kom uit Colombia.

我來自哥倫比亞。

Kom eens langs alstublieft.

请一定要来。

Ik kom uit Australië.

我来自澳大利亚。

Kom naast me zitten.

坐我旁边。

Ik kom uit Japan.

我来自日本。

Ik kom uit China.

我来自中国。

Ik kom uit Frankrijk.

我來自法國.

Ik kom uit Portugal.

我来自葡萄牙。

Ik kom uit Rome.

我是从罗马来的。

Kom met me dansen!

过来和我跳舞啊!

Ik kom uit Taipei.

我來自台北.

Ik kom uit Tokio.

我来自东京。

Ik kom uit Kyoto.

我是从京都来的。