Translation of "Klagen" in Chinese

0.003 sec.

Examples of using "Klagen" in a sentence and their chinese translations:

Ze klagen altijd.

他們總是抱怨。

Klagen zal niets veranderen.

抱怨不會改變任何東西。

Ik heb niets te klagen.

我沒有什麼可抱怨的。

- Stop met zeuren.
- Stop met klagen.

别再埋怨了。

- Stop met zeuren.
- Hou op met klagen.

别再埋怨了。

Veel huisvrouwen klagen dat de prijzen zeer hoog zijn.

許多家庭主婦抱怨物價非常高。

Als je iets doms doet, moet je de gevolgen dragen liefst zonder klagen.

如果你做了愚蠢的事,你就必須無怨尤接受痛苦懲罰。

- Als je geen zonnebrandcrème wilt opdoen, is dat jouw probleem, maar kom niet klagen als je zonnebrand krijgt.
- Of je zonnebrandcrème op wilt smeren of niet, dat is je eigen zaak, maar kom niet klagen als je zonnebrand krijgt.

你不想涂防晒霜是你的问题,但是晒黑了不要来抱怨。

- Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten.
- Als je iets doms doet, moet je de gevolgen dragen liefst zonder klagen.

屁股著火的人必須坐在水泡上。