Translation of "Así" in Finnish

0.057 sec.

Examples of using "Así" in a sentence and their finnish translations:

- ¿Acaso es así?
- ¿Es así?

- Ihanko niin?
- Ai niinkö?
- Niinkö?
- Aijaa?

¿O así?

Vai tältä?

Un poquito, así. Con la pala. Así. Eso.

Tällä lapiolla. Näettekö? Anna se.

- La vida es así.
- Así es la vida.

Sellaista elämä on.

¿Tal vez, así?

Vai kenties tältä?

¿No es así?

Eikö niin?

- No puedo vivir así.
- No puedo vivir una vida así.

En voi elää sellaista elämää.

- Si yo pudiera ser así...
- Si yo pudiese ser así...

Jos voisin olla kuin tuo...

Así que estaba blanca.

Se oli samean valkoinen.

Así bajaré más rápido.

Pääsisin siten alas nopeasti.

¿Su apariencia es así?

Näyttääkö se tältä?

Tom no piensa así.

Tomi ei ole sitä mieltä.

No puedo vivir así.

En voi elää sellaista elämää.

¿Tú no piensas así?

Etkö sinäkin ole sitä mieltä?

No me mires así.

Älä katso minua tuolla tavalla.

Así ha sido siempre.

Näin on aina ollut.

Comúnmente no sudo así.

En tavallisesti hikoile näin.

No siempre fue así.

Se ei tarkoita, että asiat olisivat aina olleet näin.

No necesariamente es así.

- Se ei ole välttämättä niin.
- Asia ei ole välttämättä siten.

¡No me asustes así!

Älä säikyttele minua tuolla tavalla!

Deja de mirarme así.

Lakkaa tuijottamasta minua noin.

- No quiero que pase algo así.
- No quiero que suceda algo así.

En halua jotain tämän kaltaista tapahtuvan.

- Jamás había visto un juego así.
- Jamás había visto un partido así.

- En ole koskaan nähnyt tällaista ottelua.
- En ole ikinä nähnyt tällaista peliä.

Aun así, la masacre continúa.

Siitäkin huolimatta verenvuodatus jatkuu.

Así que mejor decidan rápido.

Päätä siis nopeasti.

Así que tendremos mucho cuidado.

Käännetään ne varovasti.

Y, así, sujetarle la cabeza.

Painamme sillä käärmeen päätä.

Y se puede comer así.

Sen voi syödä sellaisenaan.

Y, así, reponer estos antídotos.

jotta saamme lisää vastamyrkkyä.

Así puedo decir, por ejemplo,

Niinpä sanon vaikkapa, että

Así le sujetamos la cabeza.

Painamme sillä käärmeen päätä.

Pero el asunto fue así,

Mutta muuta ei tarvittu.

Yo jamás diría algo así.

En koskaan sanoisi jotain tuollaista.

¿Así comías en tu casa?

Söitkö siis kotona?

No puedo imaginarme viviendo así.

- En voi kuvitella tuollaista elämää.
- En voi kuvitella elää noin.

Algunas personas no piensan así.

Jotkut ihmiset eivät ole sitä mieltä.

Así que llegue le avisaré.

Annan sinun tietää heti kun pääsen sinne.

¿Quién haría una estupidez así?

Kuka tekisi sellaisen typeryyden?

Siempre lo hemos hecho así.

Olemme aina tehneet sen tällä tavoin.

¿Puedes parar de llamarme así?

- Voitko lopettaa minun kutsumiseni tuolla nimellä?
- Voitko lakata nimittämästä minua noin?

Así que eso es Tatoeba.

Se Tatoeba siis on.

Pero así es como ves las diferencias sutiles. Y así conoces la naturaleza.

Siellä näkee hienovaraiset erot. Silloin oppii tuntemaan luonnon.

- No escribas de esa manera. Escribí así.
- No escribas de esa manera. Escribe así.

Älä kirjoita niin. Kirjoita näin.

- Según tu siembras, así deberás recoger.
- Según lo que siembras, así será la cosecha.

- Niin makaa kuin petaa.
- Sitä saa mitä tilaa.
- Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan.
- Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää.
- Sen edestään löytää mitä taakseen jättää.

- Todos piensan así.
- Todo el mundo piensa de esa forma.
- Todos lo creen así.

- Kaikki ovat sitä mieltä.
- Kaikki luulevat niin.

Así que este es otro indicio.

Tämä on toinen merkki.

Así que hay que ser ingenioso.

Siksi on oltava kekseliäs.

¿Así que prefieren usar la corteza?

Haluat siis käyttää koivun tuohta.

Así que cuando había grandes tormentas,

Kun isot myrskyt iskivät,

Así que, durante millones de años,

Miljoonien vuosien aikana sen piti -

Así que comencé un nuevo proceso

joten aloitin uuden vaiheen -

Así que no muevan un pelo.

Ei pidä hievahtaakaan.

Así que vamos a la cueva...

Joko menemme luolaan -

Así que debemos ir con cautela.

Pitää edetä varovasti.

Así se comunica en lo profundo.

Se on niiden tapa kommunikoida syvyyksissä.

No te suenes la nariz así.

- Älä niistä nenääsi tuolla tavalla.
- Älä niistä nenääsi noin.

Ya no puedo seguir viviendo así.

En voi enää elää näin.

Él no se merecía algo así.

Sellaista hän ei ansainnut.

Eso quieres hacer, ¿no es así?

Haluat tehdä niin, vai kuinka?

Odio cuando el tiempo está así.

- Minä vihaan tätä säätä.
- Minä inhoan tätä keliä.

Eso te aterra, ¿no es así?

Tuo pelottaa sinua, eikö vain?

No sabía que existía algo así.

En tiennyt, että tällainen asia on olemassa.

En la Biblia está escrito así.

- Raamatussa se on sanottu näin.
- Raamatussa se on kirjoitettu näin.

¿Por qué querrías hacer algo así?

- Miksi haluaisit tehdä jotain sellaista?
- Miksi haluat tehdä jotain tällaista?

Algo así podría arruinar tu carrera.

Jokin tällainen voisi pilata urasi.

Deja de ser así de llorón.

Älä ole tuollainen itkupilli.

¿Puede volver a pasar algo así?

Voiko sellaista sattua uudestaan?

¿Cómo te atreves a hablar así?

Miten sinä julkenet puhua tuollatavoin?

Nunca había visto una cosa así.

En ole koskaan nähnyt tällaista.

Nadie me ha hablado nunca así.

- Minulle ei koskaan ole puhuttu tuolla tavalla.
- Kanssani ei ole koskaan puhuttu noin.

Eso es cierto, ¿no es así?

Hei, eikös se ole niin?

- Hazlo así.
- Hazlo de esta manera.

- Tee se näin.
- Tee se tällä tavalla.

¿Cómo te atreves a hablarme así?

Kuinka sinä uskallat puhua minulle tuolla tavalla?

Así que si les ofrecen dinero por hacer algo así, aprovecharán la oportunidad que tengan.

Kun heille sitten tarjotaan rahaa tällaisesta, he ottavat vastaan sen, mitä voivat saada.

Así que en este cuadro de Magritte,

Kun huomioi, että tässä Magritten maalauksessa

Así que esta travesía no será fácil.

Matkasta ei siis tule helppo.

Y así, la roca se aleja lentamente.

liikuttaen kiveä poispäin.

Así que decidió interactuar con el humano.

ja alkoi olla vuorovaikutuksessa kanssani.

Un pueblo así sería un buen lugar

Tällainen kaupunki on hyvä paikka -

¿Así que quieren que baje a rapel?

Valitsit siis laskeutumisen.

Así que me siento impotente al respecto.

joten tunnen avuttomuutta.