Translation of "Weggaan" in Turkish

0.026 sec.

Examples of using "Weggaan" in a sentence and their turkish translations:

Ik wil weggaan.

Gitmek istiyorum.

Wij willen weggaan.

Gitmek istiyoruz.

Laten we gewoon weggaan.

Sadece çekip gidelim.

Ik zal nooit weggaan.

Asla gitmeyeceğim.

Laten we hier weggaan.

Hadi buradan gidelim.

Tom had vroeger moeten weggaan.

Tom daha erken ayrılmalıydı.

Zal ik blijven of weggaan?

Kalmalı mı yoksa gitmeli miyim?

We moeten hier onmiddellijk weggaan.

Hemen buradan ayrılmak zorundayız.

Ik zag ze samen weggaan.

Onların birlikte çıktığını gördüm.

Je kunt niet zomaar weggaan.

Öylece çekip gidemezsin.

U kunt maar beter weggaan.

Şimdi gitsen iyi olur.

Waarom wil je vandaag weggaan?

Niçin bugün gitmek istiyorsun?

Sluit de deur bij het weggaan.

Dışarı çıkarken kapıyı kapa.

Tom denkt dat Mary zal weggaan.

Tom Mary'nin gideceğini düşünüyor.

Tom zal over een uur weggaan.

Tom bir saat içinde ayrılacak.

- Moet ik weg?
- Moet ik weggaan?

Ben gitmek zorundayım.

Ik zag Andrea van huis weggaan.

Andrea'yı evden ayrılırken gördüm.

In april zal hij uit Japan weggaan.

Nisanda o, Japonya'dan ayrılacak.

- Laten we weggaan.
- Kom op, laten we gaan.

Haydi gidelim.

- Ik wou niet weggaan.
- Ik wou niet vertrekken.

Ayrılmak istemedim.

- Moet je weg?
- Moet je weggaan?
- Moet je gaan?

Gitmen gerekir mi?

Laat ons nu weggaan vooraleer iemand van gedacht verandert.

Herhangi biri fikrini değiştirmeden önce şimdi gidelim.

- Misschien zou je weg moeten gaan.
- Misschien moet je weggaan.

Belki de gitmelisin.

Je kan beter niet weggaan, nadat het donker geworden is.

Hava karardıktan sonra gitmesen iyi olur.

- Sluit de deur bij het weggaan.
- Doe de deur dicht als je weggaat.
- Sluit de deur wanneer je vertrekt.

- Çıkarken kapıyı kapat.
- Giderken kapıyı kapat.

- Als je het niet leuk vindt dan kan je weggaan.
- Als het niet naar je zin is dan kan je opstappen.
- Als het je niet bevalt dan kan je ophoepelen.

Hoşunuza gitmezse o zaman bırakabilirsiniz.