Translation of "Kijken" in Turkish

0.026 sec.

Examples of using "Kijken" in a sentence and their turkish translations:

- Laten we eens kijken...
- Eens kijken...

Görelim bakalım...

Eens kijken.

Bakalım.

We kijken.

İzliyoruz.

- Je kan tv kijken.
- U kunt tv kijken.
- Jullie kunnen tv kijken

Televizyon izleyebilirsiniz.

Kom maar kijken.

Gelip şuraya bakın.

Kijken jullie tv?

TV izler misin?

Wij kijken tv.

Televizyon izleriz

- Je bent aan het kijken.
- Jullie zijn aan het kijken.
- U bent aan het kijken.

İzlemektesin.

- Bent u aan het kijken?
- is hij aan het kijken?
- is zij aan het kijken?

O bakıyor mu?

Even kijken. Ja, klopt.

Bir bakalım. Evet, doğru.

Het gaat over kijken

Bakmakla ilgili

Kijken wat eronder zit.

Bakalım altında ne var? Yok.

Laten we gaan kijken.

Hadi, bir göz atalım!

Laat me even kijken.

Bir göz atayım.

Laten we eens kijken!

Haydi görelim!

Ik wil tv kijken.

Televizyon izlemek istiyorum.

Wil je ernaar kijken?

Buna bakmak ister misin?

- Niet kijken!
- Kijk niet.

Bakma.

We kijken een film.

Film izliyoruz.

Ik zal ernaar kijken.

Bir göz atacağım.

- Blijf zoeken.
- Blijf kijken.

Bakmaya devam edin.

Kan je ver kijken?

Uzağı görebilir misin?

Laten we eens kijken.

Bir görelim.

Waar kijken jullie naar?

Siz çocuklar neye bakıyorsunuz?

Tv-kijken is leuk.

TV seyretmek eğlencelidir.

Laten we tv kijken.

- Haydi TV izleyelim.
- TV izleyelim.

Misschien de moeite waard om te gaan kijken. Laten we gaan kijken.

Acaba buna bakmaya değer mi? Hadi, bir göz atalım!

Wij kijken alle dagen tv.

- Biz her gün TV izleriz.
- Her gün televizyon seyrederiz.

Zij zijn aan het kijken.

Onlar izliyor.

Ik zou graag tv kijken.

TV izlemek istiyorum.

Kinderen houden van tv-kijken.

Çocuklar TV izlemeyi sever.

Ben je aan het kijken?

Bakıyor musun?

Ik hou van tv-kijken.

Televizyon izlemeyi severim.

Ik probeerde niet te kijken.

- Bakmamaya çalıştım.
- Bakmamayı denedim.

Is ze aan het kijken?

O bakıyor mu?

Wilt u een film kijken?

- Bir film izlemek ister misin?
- Film izlemek ister misin?

Laten we geen tv kijken.

TV izlemeyelim.

Ik wil niet tv kijken.

TV izlemek istemiyorum.

Iedereen is aan het kijken.

Herkes izliyor.

Ik ga een horrorfilm kijken.

Bir korku filmi izleyeceğim.

- Tom en Maria kijken tv.
- Tom en Maria zijn tv aan het kijken.

Tom and Mary televizyon izliyor.

- Omdat zij teevee aan het kijken zijn.
- Omdat ze televisie aan het kijken zijn.
- Omdat ze tv aan het kijken zijn.
- Omdat ze naar de televisie zitten te kijken.

Çünkü televizyon izliyorlar.

Misschien is het de moeite waard om te gaan kijken. Laten we gaan kijken.

Acaba gidip buna bakmaya değer mi? Hadi, bir göz atalım!

- Tom durfde niet naar Maria te kijken.
- Tom durfde Maria niet aan te kijken.

Tom Mary'ye bakmaya cesaret edemedi.

Laten we er even naar kijken.

Bir göz atalım.

We kijken naar allerlei culturele troep.

Popüler olan her saçmalığı izliyoruz tamam mı?

Als we naar het dierenrijk kijken

Çünkü, hayvanlar alemine baktığımızda

We kijken eens naar de gegevens,

Verilere bakalım,

...en kijken hoe dat weekdier reageert.

ve nasıl tepki verdiklerini izliyor.

Eens kijken waar deze heen leidt.

Bakalım bu nereye çıkıyor.

Probeer niet naar beneden te kijken.

Aşağı bakmamaya çalışın.

Eens kijken, ik heb nog meer.

Bakalım, sizin için çok şey var.

Ik zag hem naar mij kijken.

Onun bana baktığını gördüm.

- Kijk je tv?
- Kijken jullie tv?

TV izler misin?

Tom was tv aan het kijken.

- Tom televizyon seyrediyordu.
- Tom televizyon izliyordu.

Laten we daar eerst naar kijken.

Önce ona bakalım.

Mijn grootmoeder houdt van tv kijken.

- Büyükannem televizyon izlemeyi seviyor.
- Anneannem televizyona bakmayı sever.
- Babaannem TV izlemeyi sever.

We zijn tv aan het kijken.

Biz televizyon izliyoruz.

Ik kan er niet naar kijken.

Ben ona bakamam.

Waar zijn jullie naar gaan kijken?

Siz beyler ne görmeye gittiniz?

Mijn kinderen mogen geen televisie kijken.

Çocuklarımın televizyon izlemelerine izin vermiyorum.

Laten we daar later naar kijken.

Onu daha sonra kontrol edelim.

De meeste mensen kijken graag televisie.

Çoğu insan TV izlemeyi sever.

Ik ga naar een griezelfilm kijken.

Korku filmi izleyeceğim.

- Omdat zij teevee aan het kijken zijn.
- Omdat ze naar de televisie zitten te kijken.

Çünkü televizyon izliyorlar.

Als we vandaag om ons heen kijken,

bugün çevremize bakınca

Laten we in een paar gaten kijken.

Şu deliklerden aşağı bakalım.

Tom en Maria kijken allebei liever comedies.

- Tom ve Mary her ikisi de komedileri izlemeyi tercih ediyor.
- Hem Tom hem de Mary komedi izlemeyi tercih ediyor.

Wil je echt een Franse film kijken?

Gerçekten bir Fransız filmi izlemek istiyor musun?

Ik kan hier niet meer naar kijken.

Artık buna bakamam.

Laten we eens dichter bij gaan kijken.

Daha yakından bakalım.

Laten we eens kijken hoe dit werkt.

Bunun nasıl çalıştığını görelim.

Ik ben alleen maar aan het kijken.

Sadece bakıyorum.

Ik beloof dat ik niet zal kijken.

Bakmayacağıma söz veriyorum.

Ik was een documentaire aan het kijken.

Bir belgesel izliyordum.

Stop met tv kijken en ga studeren!

TV izlemeyi kes ve ders çalışmaya başla!

Omdat zij teevee aan het kijken zijn.

Çünkü şimdi televizyon izliyorlar.

Ben je de wedstrijd aan het kijken?

Oyunu izliyor musun?

Je kunt er maar beter naar kijken.

Ona baksan iyi olur.

Ga eens even kijken wie het is.

Lütfen git ve onun kim olduğunu gör.

Dienen deze instrumenten om naar de toekomst kijken.

zaman çizelgesinde ileriye bakmak için var.