Translation of "Kijken" in Spanish

0.026 sec.

Examples of using "Kijken" in a sentence and their spanish translations:

- Laten we eens kijken...
- Eens kijken...

A ver...

- Niet kijken!
- Niet kijken.
- Kijk niet.

- No miréis.
- No miren.

Eens kijken.

A ver...

Niet kijken!

- ¡No mires!
- ¡No mire!

We kijken.

- Estamos observando.
- Estamos mirando.
- Observamos.
- Miramos.

Eens kijken...

A ver...

- Je kan tv kijken.
- U kunt tv kijken.
- Jullie kunnen tv kijken

Puedes ver televisión.

Kom maar kijken.

Vengan y echen un vistazo.

- Bent u aan het kijken?
- is hij aan het kijken?
- is zij aan het kijken?

¿Está mirando?

Even kijken. Ja, klopt.

A ver. Ah, es verdad.

Het gaat over kijken

sino trata sobre mirar

Kijken wat eronder zit.

Veamos qué hay bajo esta. No.

Laten we gaan kijken.

¡Vamos, miremos!

Kan je ver kijken?

¿Puedes ver lejos?

Laten we tv kijken.

Veamos la televisión.

Laat me even kijken.

Déjame ver.

Ik zal ernaar kijken.

Lo miraré.

Laten we eens kijken!

¡Veamos!

Laat me eens kijken.

Déjame verla.

Wil je ernaar kijken?

¿Quieres verlo?

- Niet kijken!
- Kijk niet.

- No miréis.
- No miren.

We kijken een film.

Estamos viendo una película.

- Blijf zoeken.
- Blijf kijken.

Sigue mirando.

Laten we eens kijken.

Veamos.

Tv-kijken is leuk.

- Es divertido ver la televisión.
- Ver la tele es divertido.

Ik wil binnenin kijken.

Quisiera mirar adentro.

Misschien de moeite waard om te gaan kijken. Laten we gaan kijken.

Me pregunto si vale la pena ir a ver. ¡Echemos un vistazo!

Ik hou van tv-kijken.

- Me gusta ver la tele.
- Me gusta ver televisión.
- Me gusta ver la televisión.

Mag ik nu tv kijken?

¿Ya puedo ver la televisión?

Wij kijken alle dagen tv.

Todos los días miramos televisión.

Hij houdt van tv kijken.

A él le gusta ver televisión.

We willen deze films kijken.

Queremos ver estas películas.

Zij zijn aan het kijken.

Están mirando.

Ik zou graag tv kijken.

- Me gustaría ver la tele.
- Quisiera ver televisión.

Kinderen houden van tv-kijken.

A los niños les gusta ver la televisión.

Zijn jullie aan het kijken?

¿Estáis mirando?

Ben je aan het kijken?

¿Estás mirando?

Ik probeerde niet te kijken.

Trataba de no mirar.

Ik heb niet durven kijken.

No me atreví a mirar.

Is ze aan het kijken?

¿Ella está mirando?

Wilt u een film kijken?

¿Quieres ir a ver una película?

Laten we geen tv kijken.

No miremos televisión.

Iedereen is aan het kijken.

Todo el mundo está mirando.

Naar waar moet ik kijken?

¿Hacia dónde miro?

Ik wil niet tv kijken.

No quiero ver la televisión.

Ik ga een horrorfilm kijken.

Voy a ver una película de terror.

Ga kijken wie het is.

Ve a ver quién es.

- Omdat zij teevee aan het kijken zijn.
- Omdat ze televisie aan het kijken zijn.
- Omdat ze tv aan het kijken zijn.
- Omdat ze naar de televisie zitten te kijken.

- Porque están mirando televisión.
- Porque están viendo la televisión.

Misschien is het de moeite waard om te gaan kijken. Laten we gaan kijken.

Me pregunto si vale la pena ir a ver. ¡Vamos, miremos!

- Tom durfde niet naar Maria te kijken.
- Tom durfde Maria niet aan te kijken.

- Tom no se atrevía a mirar a Mary.
- Tom no se atrevió a mirar a Mary.

Laten we er even naar kijken.

Pues averigüémoslo.

Laten we in de buik kijken.

Vayamos dentro de la panza.

We kijken naar allerlei culturele troep.

Vemos toda la chatarra cultural posible, ¿sí?

Als we naar het dierenrijk kijken

Porque cuando observamos el reino animal,

We kijken eens naar de gegevens,

Pasemos a los datos,

...en kijken hoe dat weekdier reageert.

y ver cómo reacciona ese molusco.

Eens kijken waar deze heen leidt.

Veamos a dónde lleva.

Probeer niet naar beneden te kijken.

...y de no mirar abajo. 

Eens kijken, ik heb nog meer.

Veamos, tengo más para Uds.

Ik zag hem naar mij kijken.

- Le vi mirándome.
- Lo vi mirándome.

Kun jij over seks heen kijken?

¿Puden dejar al sexo de lado?