Translation of "Hand" in Spanish

0.028 sec.

Examples of using "Hand" in a sentence and their spanish translations:

Ze liepen hand in hand.

- Ellos iban de la mano.
- Ellos iban tomados de la mano.

Ze stonden daar hand in hand

Estando juntas, se tomaron de las manos

John en Mary lopen altijd hand in hand.

John y Mary siempre caminan de la mano.

- Steek je hand op.
- Steek uw hand op.

Levanta la mano.

Pak mijn hand.

- Agarra mi mano.
- Agarre mi mano.

Schud mijn hand.

Dame la mano.

- Geef elkaar de hand, alsjeblieft.
- Geef elkaar de hand, alstublieft.

Por favor, dense las manos.

Steek je hand op --

Levanten la mano.

Ze nam mijn hand.

Ella cogió mi mano.

Tom kuste Mary’s hand.

Tom le besó la mano a María.

Niets aan de hand.

- No tiene importancia.
- Nada grave.
- ¡No es para tanto!
- No es muy importante.

- Wat hebt ge in uw hand?
- Wat hebt u in uw hand?
- Wat heb je in je hand?

¿Qué tienes en la mano?

- Wat hebt u in uw hand?
- Wat heb je in je hand?

¿Qué tienes en la mano?

Mijn hand in hun handen,

mi mano en sus manos,

En bedekte mijn hele hand.

Y luego cubrió toda mi mano.

Ik heb mijn hand nog.

Todavía tengo mi mano.

Steek je hand maar op.

Levantad la mano

Laat mijn hand niet los.

- No sueltes mi mano.
- No me sueltes la mano.

Mag ik jouw hand vasthouden?

¿Te puedo tomar la mano?

Tom stak zijn hand uit.

Tom extendió su mano.

- Ze heeft bloemen in haar hand.
- Zij heeft een bloem in haar hand.

- Tiene una flor en la mano.
- Ella tiene una flor en su mano.
- Ella tiene flores en la mano.
- Ella tiene flores en su mano.

- Zij heeft een bloem in haar hand.
- Ze heeft een bloem in haar hand.

- Tiene una flor en la mano.
- Ella tiene una flor en su mano.

Het ligt erg voor de hand.

No hace falta tener un máster, ¿no?

Wat is er aan de hand?

Pensé: "Cielos, ¿qué pasa?".

Hij stak zijn hand niet op.

Él no levantó la mano.

Haal het zwaard uit je hand!

¡Toma la espada en tus manos!

Geef geen hand aan een leeuw.

No le des la mano a un león.

De hond beet in mijn hand.

El perro me mordió la mano.

Wat is dat in je hand?

¿Qué es eso en tu mano?

Mijn hand is in warm water.

Mi mano está en agua caliente.

De hand van Jan is rein.

La mano de Juan está limpia.

Wat heeft ze in haar hand?

¿Qué tiene ella en la mano?

Wat heb je in je hand?

¿Qué tienes en la mano?

Ze heeft bloemen in haar hand.

- Ella tiene flores en la mano.
- Ella tiene flores en su mano.

Hij nam me bij de hand.

- Él me cogió de la mano.
- Él me tomó de la mano.

Maria woog het in haar hand.

María lo sopesó con su mano.

De situatie loopt uit de hand.

La situación está fuera de control.

Hoe heb je je hand bezeerd?

¿Cómo te heriste la mano?

- Niets lijkt me tederder dan een oud koppel dat hand in hand door de straat wandelt.
- Voor mij is er niets zo hartverwarmend als een oud echtpaar dat hand in hand over straat loopt.

Nada me resulta tan tierno como una pareja vieja caminando por la calle mano en mano.

Met de hand gesneden uit zeldzaam hout,

tallado a mano en una madera poco común,

Is je verbeelding de vrije hand geven.

es dejar volar la imaginación.

Precies op de rand van mijn hand.

Justo en el borde de la mano.

Heb je dit met de hand genaaid?

¿Lo cosiste a mano?

Ik heb een boek in mijn hand.

Tengo un libro en la mano.

Hij heeft een gat in zijn hand.

Él gasta demasiado dinero.

Bijt nooit de hand die je voedt.

- Nunca hay que morder la mano que os da de comer.
- Nunca muerdas la mano que te da de comer.

Tom liet de hand van Mary los.

Tom soltó la mano de Mary.

Hij rukte de brief uit mijn hand.

Me arrebató la carta de la mano.

Ze had een bloem in haar hand.

- Ella tenía una flor en la mano.
- Ella tenía una flor en su mano.

Ik heb een woordenboek in mijn hand.

Tengo un diccionario en la mano.

Ze heeft een bloem in haar hand.

- Tiene una flor en la mano.
- Ella tiene una flor en su mano.

Ligt het antwoord niet voor de hand?

¿No es obvia la respuesta?

De brief was met de hand geschreven.

La carta estaba escrita a mano.

Hij maakte een gebaar met zijn hand.

Hizo un ademán con la mano.

Liisa legde haar hand op Markku's schouder.

Liisa le puso la mano en el hombro a Markku.

Zij heeft een bloem in haar hand.

Tiene una flor en la mano.

Steek je hand niet uit het raam.

No saques la mano por la ventana.

Hij legde zijn hand op mijn schouder.

Él puso su mano sobre mi hombro.

Ik wil niet om je hand vragen!

¡No quiero pedir tu mano!

Ik was de kleren met de hand.

Lavo la ropa a mano.