Translation of "Vleermuizen" in Russian

0.021 sec.

Examples of using "Vleermuizen" in a sentence and their russian translations:

- Eten katten vleermuizen, of eten vleermuizen katten?
- Eten katten vleermuizen of eten vleermuizen katten?

Кошки едят летучих мышей, или летучие мыши едят кошек?

Ze haatte vleermuizen.

Она ненавидела летучих мышей.

Vleermuizen gebruiken echolocatie.

Летучие мыши используют эхолокацию.

Vleermuizen jagen 's nachts.

Летучие мыши охотятся по ночам.

Ik ben bang voor vleermuizen.

Я боюсь летучих мышей.

Ben je bang voor vleermuizen?

Вы боитесь летучих мышей?

Wat is dat voor geluid? Vleermuizen.

Что это за звук? Летучие мыши!

Vleermuizen zijn zoogdieren, net als wij.

Летучие мыши — млекопитающие, как и мы.

Deze grot zit vol met vleermuizen.

В этой пещере полно летучих мышей.

Vleermuizen zijn geen vogels, het zijn zoogdieren.

Летучие мыши не птицы, а млекопитающие.

Veel mensen denken dat vleermuizen vogels zijn.

Многие думают, что летучие мыши - птицы.

Hoeveel vleermuizen zitten er in deze grot?

Сколько летучих мышей в этой пещере?

Er leven veel vleermuizen in deze grot.

В этой пещере живёт много летучих мышей.

Deze kleine vleermuizen migreren elk jaar honderden kilometers...

Каждый год эти крошечные летучие мыши преодолевают сотни километров,

De exodus van miljoenen vleermuizen gaat uren door.

Массовый отток миллионов летучих мышей продолжается часами.

De vleermuizen vinden hun prooi met hun warmtesensoren rond hun neuzen.

У вампиров тепловые рецепторы на носу, помогающие отыскать жертву.

Deze vleermuizen hebben zich aangepast aan snelle langeafstandsvluchten... ...niet aan luchtacrobatiek.

Эти летучие мыши приспособлены для быстрых, дальних перелетов... ...но не для высшего пилотажа.

We moeten voorzichtig zijn, want vleermuizen kunnen dodelijke virussen overbrengen met één beet.

Надо быть осторожнее, потому что летучие мыши могут передать смертельные вирусы одним укусом.