Translation of "Praat" in Italian

0.009 sec.

Examples of using "Praat" in a sentence and their italian translations:

Praat stiller.

- Smettetela di parlare forte.
- La smetta di parlare forte.

- Spreek!
- Praat!

Parla!

Iedereen praat.

- Tutti stanno parlando.
- Stanno parlando tutti.

- Praat nooit met vreemden.
- Praat nooit met onbekenden.

- Non parlare mai con gli estranei.
- Non parlate mai con gli estranei.
- Non parli mai con gli estranei.

- Praat niet tegen mij.
- Praat niet tegen mij!

- Non mi parlare.
- Non mi parlate.
- Non mi parli.
- Non parlarmi.
- Non parlatemi.

- Praat met uw vrienden!
- Praat met jullie vrienden!

- Parlate con i vostri compagni!
- Parli con i suoi compagni!

- Ze praat te veel.
- Zij praat te veel.

- Parla troppo.
- Lei parla troppo.

Ik praat graag.

- Mi piace parlare.
- A me piace parlare.

Praat met Tom.

- Parla con Tom.
- Parlate con Tom.
- Parli con Tom.

Hij praat goed.

- Parla bene.
- Lui parla bene.

Praat met mij!

- Parla con me.
- Parli con me.
- Parlate con me.

Ze praat veel.

- Lei parla molto.
- Parla molto.

Hij praat veel.

- Parla molto.
- Lui parla molto.
- È un chiaccherone.

Praat met hem!

Parlagli!

Je praat veel.

- Parli molto
- Tu parli molto.

Tom praat veel.

Tom parla molto.

Maria praat veel.

Marie parla molto.

Praat met iemand.

- Parla con qualcuno.
- Parli con qualcuno.
- Parlate con qualcuno.

Praat met hen.

- Parla con loro.
- Parli con loro.
- Parlate con loro.

Paul praat veel.

Paul parla molto.

Praat niet zo hard.

- Non parlare così forte.
- Non parlate così forte.
- Non parli così forte.

Mijn oma praat langzaam.

Mia nonna parla lentamente.

Ze praat te veel.

- Parla troppo.
- Lei parla troppo.

- Spreek niet.
- Praat niet.

- Non parlare.
- Non parlate.
- Non parli.

Hij praat te veel.

- Parla troppo.
- Lui parla troppo.

Je praat te veel.

- Parli troppo.
- Tu parli troppo.
- Parlate troppo.
- Voi parlate troppo.
- Parla troppo.
- Lei parla troppo.

- Praat niet.
- Niet praten!

- Non parlare!
- Non parlate!
- Non parli!

Niemand praat met me.

Nessuno parla con me.

Tom praat met zichzelf.

Tom sta parlando da solo.

- Praat erover!
- Vertel erover!

Parlane!

Charles praat tegen je.

- Charles parla con te.
- Carlo parla con te.

Sami praat over islam.

Sami parla dell'Islam.

Hij praat in zijn slaap.

Parla nel sonno.

Praat niet in de leesruimte.

- Non parlare nella sala di lettura.
- Non parlate nella sala di lettura.
- Non parli nella sala di lettura.

Ik praat in mijn slaap.

- Parlo nel sonno.
- Io parlo nel sonno.

Praat niet zo tegen hem.

- Non parlargli così.
- Non parlategli così.
- Non gli parli così.

Het hele land praat erover.

Tutto il paese ne parla.

Hij praat erg goed Japans.

Parla molto bene giapponese.

Hij weet waarover hij praat.

- Sa di cosa parla.
- Lui sa di cosa parla.

Mijn broer praat erg snel.

Mio fratello parla molto velocemente.

- Praat niet zo.
- Zo moet je niet praten.
- Praat niet op die manier.

- Non parlare così.
- Non parlate così.
- Non parli così.

Als ik over mannelijke dingen praat

quando parlo di cose da maschi,

Ik praat er liever niet over.

- Preferisco non parlarne.
- Io preferisco non parlarne.

- Hij spreekt goed.
- Hij praat goed.

- Parla bene.
- Lui parla bene.

- Praat alsjeblieft harder.
- Spreek luider alsjeblieft.

- Parla più forte, per favore.
- Parla più forte, per piacere.
- Parlate più forte, per favore.
- Parlate più forte, per piacere.
- Parli più forte, per favore.
- Parli più forte, per piacere.

Hij praat alsof hij alles weet.

- Lui parla come se sapesse tutto.
- Parla come se conoscesse tutto.
- Lui parla come se conoscesse tutto.

Ik praat met haar op Facebook.

- Sto parlando con lei su Facebook.
- Io sto parlando con lei su Facebook.

Zij praat alsof ze alles weet.

- Parla come se sapesse tutto.
- Lei parla come se sapesse tutto.

- Ik spreek snel.
- Ik praat snel.

- Parlo velocemente.
- Io parlo velocemente.

Praat niet met een volle mond.

- Non parlare con la bocca piena.
- Non parlare a bocca piena.
- Non parlate con la bocca piena.
- Non parlate a bocca piena.
- Non parli a bocca piena.

Kop dicht! Je praat te veel.

- Stai zitto! Stai parlando troppo.
- Stai zitta! Stai parlando troppo.
- Stia zitto! Sta parlando troppo.
- Stia zitta! Sta parlando troppo.
- State zitti! State parlando troppo.
- State zitte! State parlando troppo.

Ken praat alsof hij alles weet.

Ken parla come se sapesse tutto.

- Praat je tegen je hond?
- Praat u tegen uw hond?
- Praten jullie tegen jullie hond?

- Parli con il tuo cane?
- Tu parli con il tuo cane?
- Parla con il suo cane?
- Lei parla con il suo cane?
- Parlate con il vostro cane?
- Voi parlate con il vostro cane?

- Hij praat altijd over geld.
- Hij praat voortdurend over geld.
- Hij heeft het constant over geld.

- Parla sempre di soldi.
- Lui parla sempre di soldi.

- Kijk me aan als ik tegen je praat.
- Kijk me aan als ik tegen je praat!

- Guardami quando ti parlo!
- Guardatemi quando vi parlo!
- Mi guardi quando le parlo!

Je praat alsof je de baas bent.

- Parli come se fossi il capo.
- Tu parli come se fossi il capo.

- Iemand praat.
- Iemand is aan het praten.

Qualcuno sta parlando.

Maria praat iedere dag met Toms moeder.

Mary parla con la madre di Tom ogni giorno.

- Tom is aan het praten.
- Tom praat.

Tom sta parlando.

- Met wie spreek ik?
- Met wie praat ik?

Con chi parlo?

Ik heb de machine aan de praat gekregen.

- Ho messo in moto la macchina.
- Io ho messo in moto la macchina.
- Misi in moto la macchina.
- Io misi in moto la macchina.

Hij is een man die met niemand praat.

- È un uomo che non parla con nessuno.
- Lui è un uomo che non parla con nessuno.

- Praat wat zachter.
- Niet zo hard praten.
- Dimmen.

- Abbassa la voce.
- Abbassi la voce.

- Je praat te veel.
- Je kletst te veel.

- Parli troppo.
- Tu parli troppo.

- Praat niet met hem.
- Spreek hem niet aan.

- Non parlare con lui.
- Non parlate con lui.
- Non parli con lui.

Praat wat harder, ik kan je niet horen.

- Parla più forte. Non riesco a sentirti.
- Parli più forte. Non riesco a sentirla.
- Parlate più forte. Non riesco a sentirvi.

Tom praat niet echt veel over zijn problemen.

Tom non parla molto dei suoi problemi.

Ik praat niet tegen jou, maar tegen de aap.

Non sto parlando con te; sto parlando con la scimmia.

- Zo moet je niet praten.
- Praat niet op die manier.

- Non parlare così.
- Non parlare in questo modo.

- Spreek alsjeblieft niet zo snel.
- Praat niet zo snel, alstublieft.

Per favore, non parlare così veloce.

- Kijk me aan wanneer ik tegen je praat!
- Kijk mij aan als ik tegen je spreek!
- Kijk me aan als ik tegen je praat.

Guardami quando ti parlo!

Praat ik nu over biologie, of heb ik het over geologie?

Ma allora sto parlando di biologia o sto parlando di geologia?

En wanneer je mensen vraagt: "Praat je er wel eens over?"

Poi quando chiedi: "Ne parli mai?"

- Spreek niet met volle mond.
- Praat niet met een volle mond.

Non parlare con la bocca piena.

- „Jij spreekt te veel”, zei hij.
- „Jij praat te veel”, zei hij.

- "Parli troppo", disse.
- "Tu parli troppo", disse.