Translation of "Keihard" in Russian

0.010 sec.

Examples of using "Keihard" in a sentence and their russian translations:

Dit oude brood is keihard.

Этот старый хлеб чёрствый как камень.

- Het was steenhard.
- Het was keihard.
- Het was zo hard als een kei.
- Het was bikkelhard.

Оно было твёрдым как камень.

- Het regent pijpenstelen.
- Het regent dat het giet.
- Het hoost.
- Het giet.
- Het regent keihard.
- Het regent enorm.

- Льёт как из ведра.
- Идёт сильный дождь.
- Дождь льёт как из ведра.

- Het regent dat het giet.
- Het hoost.
- De regen valt met bakken naar beneden.
- Het regent keihard.
- Het is hard aan het regenen.
- Het regent enorm.

- Идёт сильный дождь.
- Льёт ливень.

- Het regent pijpenstelen.
- Het regent dat het giet.
- De regen valt met bakken uit de hemel.
- De regen valt met bakken naar beneden.
- Het regent keihard.

- Льёт как из ведра.
- Дождь льёт как из ведра.