Translation of "Regenen" in Polish

0.024 sec.

Examples of using "Regenen" in a sentence and their polish translations:

- Het gaat misschien regenen.
- Misschien gaat het regenen.

Chyba będzie padać.

- Het gaat misschien regenen.
- Het kan gaan regenen.

- Może padać.
- Może będzie padać.

Het gaat regenen.

- Będzie padał deszcz.
- Będzie padać deszcz.

Gaat het regenen?

Czy będzie padać?

Het zal regenen vanmiddag.

Dziś po południu będzie padać.

Het begint te regenen.

Zaczyna padać.

Het begon te regenen.

Zaczęło padać.

Misschien gaat het regenen.

Chyba pada deszcz.

Het gaat regenen vanmiddag.

Będzie padać po południu.

Gaat het morgen regenen?

Czy jutro będzie padać?

- Het zal ongetwijfeld gaan regenen.
- Het zal zonder twijfel gaan regenen.

- Na pewno popada.
- Na pewno będzie padać.

Het is aan het regenen.

Deszcz pada.

Opeens begon het te regenen.

Nagle zaczęło padać.

Wanneer begon het te regenen?

Kiedy zaczęło padać?

Waarschijnlijk gaat het vanmiddag regenen.

Prawdopodobnie będzie padać dziś po południu.

Het kan morgen gaan regenen.

Jutro może padać.

Het bleef drie dagen regenen.

Deszcz padał trzy dni.

Is het gestopt met regenen?

Przestało padać?

- Volgens de weersvoorspelling gaat het morgenmiddag regenen.
- Volgens het weerbericht gaat het morgenmiddag regenen.

Prognoza pogody mówi, że jutro po południu będzie padać.

- Het begon fel te regenen.
- Het begon te gieten.
- Het begon pijpestelen te regenen.

Zaczęło lać jak z cebra.

Het zal gauw stoppen te regenen.

Niedługo przestanie padać.

- Het ziet ernaar uit dat het gaat regenen.
- Het zal waarschijnlijk regenen.
- Waarschijnlijk regent het.

Prawdopodobnie będzie padać.

- Het regent.
- Het is aan het regenen.

Pada deszcz.

- Het zal waarschijnlijk regenen.
- Waarschijnlijk regent het.

Nie ma siły, żeby nie padało.

Ik ben bang dat het morgen gaat regenen.

Obawiam się, że jutro będzie padać.

Ik denk dat het vanmiddag niet gaat regenen.

Myślę, że nie będzie padać tego popołudnia.

Laat ons wachten tot het ophoudt met regenen.

Poczekajmy, aż deszcz ustanie.

Ik denk niet dat het zal gaan regenen vanmiddag.

Nie sądzę, żeby miało padać dziś po południu.

Het ziet ernaar uit dat het vanavond gaat regenen.

Wieczorem może padać.

Het begon te regenen om 4 uur 's morgens.

Zaczęło padać o 4 rano.

Ik vrees dat het in de namiddag zal regenen.

Obawiam się, że po południu może padać.

- Het is weer aan het regenen.
- Het regent weer.

- Znowu pada.
- Znów pada deszcz.

Ik had de bloemen geen water hoeven geven. Ik was er maar net klaar mee, of het begon te regenen.

Trzeba było nie podlewać kwiatów. Kiedy tylko skończyłem, zaczęło padać.