Translation of "Regenen" in Chinese

0.016 sec.

Examples of using "Regenen" in a sentence and their chinese translations:

- Het gaat misschien regenen.
- Misschien gaat het regenen.
- Het kan gaan regenen.

- 可能会下雨。
- 可能要下雨了。

- Het gaat misschien regenen.
- Het kan gaan regenen.

可能要下雨了。

- Het gaat misschien regenen.
- Misschien gaat het regenen.

可能会下雨。

- Het gaat vanavond regenen.
- Vanavond gaat het regenen.

今天晚上會下雨。

Het gaat regenen.

天快要下雨了。

Gaat het morgen regenen?

明天会下雨吗?

Het begon te regenen.

雨开始往下掉。

Gaat het vanmiddag regenen?

今天下午會下雨嗎?

Morgen gaat het regenen.

明天會下雨。

- Het zal ongetwijfeld gaan regenen.
- Het zal zonder twijfel gaan regenen.

绝对将要下雨。

- Het is weer aan het regenen.
- Het is weer aan het regenen!

又下雨了!

- Het is aan het stoppen met regenen.
- Het houdt op te regenen.

雨变小了。

Wanneer begon het te regenen?

什么时候开始下雨的?

Misschien gaat het regenen morgen.

也許明天會下雨。

Het zal waarschijnlijk regenen morgen.

明天有可能會下雨。

Het zal ongetwijfeld gaan regenen.

绝对将要下雨。

Opeens begon het te regenen.

突然開始下雨。

Het dreigt te gaan regenen.

天快要下雨了。

Het kan morgen gaan regenen.

明天可能会下雨。

- Volgens de weersvoorspelling gaat het morgenmiddag regenen.
- Volgens het weerbericht gaat het morgenmiddag regenen.

天气预报说明天下午会下雨。

De barometer zakt. Het gaat regenen.

气压计下降了 - 要下雨了。

Het zal zonder twijfel gaan regenen.

绝对将要下雨。

Het zal nu vlug gaan regenen.

很快就會下雨了。

- Het regent.
- Het is aan het regenen.

- 下雨了。
- 在下雨。

- Het regende.
- Het was aan het regenen.

下了雨。

Ik wou dat het ophield met regenen.

我希望雨會停。

Het begon al snel zeer hard te regenen.

很快就會開始大雨了。

Laat ons wachten tot het ophoudt met regenen.

我们等雨停吧。

- Het regent weer!
- Het is weer aan het regenen!

又下雨了!

Het is donker geworden, hè? Zou het gaan regenen?

天变暗了。我不知道是不是要下雨。

- Het is weer aan het regenen.
- Het regent weer.

又下雨了!

Er is een grote kans dat het morgen gaat regenen.

明天很有可能下雨。

Laten we gaan wandelen nadat het opgehouden is met regenen.

等雨停了,我们去散步吧。

- Alsof het allemaal nog niet erg genoeg was begon het ook nog eens te regenen.
- Om het allemaal nog wat erger te maken begon het ook nog eens te regenen.
- Tot overmaat van ramp begon het te regenen.

更糟的是天開始下雨了。

Nu dat het gestopt is met regenen, kunnen we naar huis gaan.

既然雨已经停了, 我们可以回家了.

Ik was vandaag van plan naar het strand te gaan, maar het begon te regenen.

我本来预备今天去海滩的,但接着天就开始下雨了。

Het was niet nodig geweest de bloemen water te geven. Net toen ik klaar was, begon het te regenen.

我原本是不需要给花浇水的,我刚浇完就下雨了。