Translation of "Regenen" in Turkish

0.069 sec.

Examples of using "Regenen" in a sentence and their turkish translations:

- Het zal misschien regenen.
- Het gaat misschien regenen.
- Misschien gaat het regenen.
- Het kan gaan regenen.

Yağmur yağabilir.

- Het gaat misschien regenen.
- Misschien gaat het regenen.
- Het kan gaan regenen.

Yağmur yağabilir.

- Het gaat vanavond regenen.
- Vanavond gaat het regenen.

Bu akşam yağmur yağacak.

Het gaat regenen.

Yağmur yağacak.

- Gaat het vandaag regenen?
- Zal het vandaag gaan regenen?

Bugün yağmur yağacak mı?

Gaat het morgen regenen?

Yarın yağmur yağacak mı?

Het begon te regenen.

Yağmur yağmaya başladı.

Morgen gaat het regenen.

Yarın yağmur yağacak.

Het zal regenen vanmiddag.

Bu öğleden sonra yağmur yağacak.

Het gaat regenen vanmiddag.

Öğleden sonra yağmur yağacak.

Gaat het vanmiddag regenen?

Bu öğleden sonra yağmur yağacak mı?

Het begint te regenen.

Yağmur yağmaya başlıyor.

Het gaat misschien regenen.

Yağmur yağabilir.

- Het zal ongetwijfeld gaan regenen.
- Het zal zonder twijfel gaan regenen.

- Yağmur kesin yağacak.
- Yağmur kesinlikle yağacak.

- Het is aan het stoppen met regenen.
- Het houdt op te regenen.

Yağmur diniyor.

Het begon fel te regenen.

Yoğun yağış başlamıştı.

Wanneer begon het te regenen?

Ne zaman yağmur başladı?

Het begon pijpestelen te regenen.

- Bardaktan boşanırcasına yağmur yağmaya başladı.
- Şiddetli bir yağmur yağmaya başladı.

Het bleef een week regenen.

Bir hafta boyunca yağmur yağmaya devam etti.

Misschien gaat het regenen morgen.

Belki yarın yağmur yağacak.

Het zal waarschijnlijk regenen morgen.

Yarın muhtemelen yağmur yağacak.

Het bleef drie dagen regenen.

Üç gündür yağmur yağmaya devam ediyor.

Waarschijnlijk gaat het vanmiddag regenen.

Bu öğleden sonra muhtemelen yağmur yağacak.

Opeens begon het te regenen.

Aniden yağmur yağmaya başladı.

Het kan morgen gaan regenen.

Yarın yağmur yağabilir.

- Ik vrees dat het zal gaan regenen.
- Ik ben bang dat het gaat regenen.

Korkarım ki yağmur yağacak.

- Volgens de weersvoorspelling gaat het morgenmiddag regenen.
- Volgens het weerbericht gaat het morgenmiddag regenen.

Hava raporu yarın öğleden sonra yağmur yağacağını söylüyor.

Het zal gauw stoppen te regenen.

Çok geçmeden yağmur duracak.

Het houdt niet op met regenen.

Yağmur durmuyor.

Melanie denkt dat het gaat regenen.

Melanie yağmur yağacağını düşünüyor.

Tom denkt dat het gaat regenen.

Tom yağmur yağacağını düşünüyor.

Het zou vannacht moeten gaan regenen.

Bu gece yağmur yağması bekleniyor.

Ja, het zou kunnen gaan regenen.

Evet, bugün hava yağmurlu gibi.

Wanneer heeft het gestopt met regenen?

Yağmur ne zaman durdu?

Het zal zonder twijfel gaan regenen.

Yağmur kesinlikle yağacak.

Hij zei dat het zal regenen.

Yağmur yağacağını söyledi.

- Het ziet ernaar uit dat het gaat regenen.
- Het zal waarschijnlijk regenen.
- Waarschijnlijk regent het.

Muhtemelen yağmur yağacak.

- Het is weer aan het regenen.
- Het regent weer.
- Het is weer aan het regenen!

Yeniden yağmur yağıyor.

- Gaat het nog steeds regenen vandaag?
- Regent het vandaag nog?
- Gaat het vandaag nog regenen?

- Bugün hala yağmur yağacak mı?
- Bugün hâlâ yağmur yağacak mı?

Ik denk dat het vandaag gaat regenen.

Bugün yağmur yağacağını düşünüyorum.

Het is aan het regenen sinds dinsdag.

Salı gününden beri yağmur yağıyor.

Het bleef de hele dag door regenen.

Yağmur bütün gün devam etti.

Volgens de televisie zal het morgen regenen.

TV'ye göre, yarın yağmur yağacak.

"Zal het regenen?" "Ik hoop van niet."

"Yağmur yağacak mı?" " Sanırım yağmaz."

Het schijnt dat het morgen zal regenen.

- Yarın yağmur yağacak gibi görünüyor.
- Yarın yağmur yağacağa benziyor.

- Het dreigt te regenen.
- Er dreigt regen.

Yağmur yağacağa benziyor.

- Het regent.
- Het is aan het regenen.

- Hava yağmurlu.
- Yağmur yağıyor.

- Het regende.
- Het was aan het regenen.

Yağmur yağıyordu.

Ik denk dat het straks gaat regenen.

Tahminim yakında yağmur yağacak olmasıdır.

Elk moment kan het beginnen te regenen.

Her an yağmur yağabilir.

Volgens de radio zal het morgen regenen.

Radyoya göre yarın yağmur yağacak.

- Het zal waarschijnlijk regenen.
- Waarschijnlijk regent het.

Muhtemelen yağmur yağacak.

We vertrekken zodra het stopt met regenen.

Yağmur durur durmaz gideceğiz.

Ik wou dat het ophield met regenen.

Keşke yağmur yağışı dursa.

Ik denk dat het weldra gaat regenen.

Yakında yağmur yağacağını düşünüyorum.

Ik ben bang dat het gaat regenen.

Maalesef yağmur yağacak.

Het ziet ernaar uit dat het gaat regenen.

Muhtemelen yağmur yağacak.

Het begon al snel zeer hard te regenen.

Kısa sürede yağmur şiddetli yağmaya başladı.

Ik ben bang dat het morgen gaat regenen.

- Korkarım ki yarın yağmur yağacak.
- Maalesef yarın yağmur yağacak.

Ik denk dat het vanmiddag niet gaat regenen.

Bu öğleden sonra yağmur yağmayacağını sanıyorum.

Zodra we er aankwamen, begon het te regenen.

Oraya varır varmaz, yağmur yağmaya başladı.

Laat ons wachten tot het ophoudt met regenen.

Yağmur duruncaya kadar bekleyelim.

Ik veronderstel dat het morgen niet zal regenen.

Bence yarın yağmur yağmayacak.

Het gaat regenen. We moeten snel naar huis.

Yağmur yağacak. Çabuk eve gitmemiz lazım.

Ik dacht dat het vandaag niet zou regenen.

Bugün yağmur yağmayacağını düşündüm.

- Het houdt juist op met regenen, laat ons dus vertrekken.
- Het is net opgehouden met regenen, dus laten we gaan.
- Het stopte net met regenen, dus laten we gaan.

Yağmur henüz durdu, bu yüzden gidelim.

- Het regent weer!
- Het is weer aan het regenen!

Yine yağmur yağıyor!

Neem je paraplu mee voor wanneer het zou regenen.

- Yağmur ihtimaline karşı şemsiyeni yanına al.
- Yağmur yağması ihtimaline karşı şemsiyeni yanına al.

Het ziet ernaar uit dat het vandaag gaat regenen.

Bugün yağmur yağacak gibi görünüyor.

Laten we wachten tot het gedaan is met regenen.

Yağmurun durmasını bekleyelim.

Ik ga de was binnenhalen voordat het gaat regenen.

Yağmur yağmadan önce çamaşırı içeri alacağım.

Er is een grote kans dat het morgen gaat regenen.

Yarın yağmur yağacağına dair yüksek bir olasılık var.

Tom zei dat hij niet dacht dat het zou gaan regenen.

Tom yağmur yağacağını düşünmediğini söyledi.

- Hopelijk regent het vanavond niet.
- Hopelijk zal het vanavond niet regenen.

Umarım, bu akşam yağmur yağmaz.

- Alsof het allemaal nog niet erg genoeg was begon het ook nog eens te regenen.
- Om het allemaal nog wat erger te maken begon het ook nog eens te regenen.
- Tot overmaat van ramp begon het te regenen.

Daha da kötüsü, yağmur yağmaya başladı.

- Het regent misschien vandaag.
- Het is mogelijk dat het vandaag zal regenen.

Bugün yağmur yağabilir.

Neem een paraplu met je mee in het geval dat het gaat regenen.

Yağmur yağma ihtimaline karşın yanına bir şemsiye al.

Het begon te regenen. Daarom ben ik maar onder mijn vriends paraplu gekropen.

Yağmur yağmaya başladı bu yüzden arkadaşımın şemsiyesinin altına geçtim.

Het gaat waarschijnlijk regenen vandaag, dus je kunt maar beter je paraplu meenemen.

Bugün muhtemelen yağmur yağacak, bu yüzden şemsiyeni alsan iyi olur.

Ik had de bloemen geen water hoeven geven. Ik was er maar net klaar mee, of het begon te regenen.

Çiçekleri sulamama gerek yoktu. Bitirdikten hemen sonra yağmur yağmaya başladı.

- Het regent dat het giet.
- Het hoost.
- De regen valt met bakken naar beneden.
- Het regent keihard.
- Het is hard aan het regenen.
- Het regent enorm.

Şiddetli yağmur yağıyor.