Translation of "Regenen" in Italian

0.009 sec.

Examples of using "Regenen" in a sentence and their italian translations:

- Het zal misschien regenen.
- Het gaat misschien regenen.
- Misschien gaat het regenen.
- Het kan gaan regenen.

Potrebbe piovere.

- Het gaat misschien regenen.
- Misschien gaat het regenen.
- Het kan gaan regenen.

Potrebbe piovere.

- Het gaat vanavond regenen.
- Vanavond gaat het regenen.

- Pioverà stasera.
- Pioverà questa sera.

Het gaat regenen.

Sta per piovere.

Gaat het regenen?

Pioverà?

- Gaat het vandaag regenen?
- Zal het vandaag gaan regenen?

Pioverà oggi?

Morgen gaat het regenen.

- Domani pioverà.
- Domani piove.

Het begon te regenen.

La pioggia cominciò a cadere.

Gaat het vanmiddag regenen?

- Pioverà oggi pomeriggio?
- Pioverà questo pomeriggio?

Het begint te regenen.

Sta iniziando a piovere.

- Het zal ongetwijfeld gaan regenen.
- Het zal zonder twijfel gaan regenen.

- Pioverà di sicuro.
- Pioverà sicuramente.

- Het is aan het stoppen met regenen.
- Het houdt op te regenen.

La pioggia si sta attenuando.

Misschien gaat het vanmiddag regenen.

Oggi pomeriggio potrebbe piovere.

Het dreigt te gaan regenen.

Minaccia di piovere.

Het begon pijpestelen te regenen.

- Cominciò a diluviare.
- Cominciò a piovere a catinelle.

Misschien gaat het regenen morgen.

Forse pioverà domani.

Het zal waarschijnlijk regenen morgen.

È probabile che piova domani.

Het zal ongetwijfeld gaan regenen.

Pioverà di sicuro.

Waarschijnlijk gaat het vanmiddag regenen.

È probabile che piova questo pomeriggio.

- Ik vrees dat het zal gaan regenen.
- Ik ben bang dat het gaat regenen.

Temo che pioverà.

- Volgens de weersvoorspelling gaat het morgenmiddag regenen.
- Volgens het weerbericht gaat het morgenmiddag regenen.

- Le previsioni del tempo dicono che domani pomeriggio pioverà.
- Le previsioni dicono che domani pomeriggio pioverà.

- Het begon fel te regenen.
- Het begon te gieten.
- Het begon pijpestelen te regenen.

- Cominciò a diluviare.
- Cominciò a piovere a catinelle.

Het zal gauw stoppen te regenen.

Smetterà di piovere a breve.

Het zal zonder twijfel gaan regenen.

- Pioverà di sicuro.
- Pioverà sicuramente.
- Sicuramente pioverà.

Melanie denkt dat het gaat regenen.

Mélanie pensa che si metterà a piovere.

Tom denkt dat het gaat regenen.

Tom pensa che pioverà.

Ja, het zou kunnen gaan regenen.

"Già, sembra che pioverà oggi".

Het is weer aan het regenen.

Sta piovendo di nuovo.

- Het ziet ernaar uit dat het gaat regenen.
- Het zal waarschijnlijk regenen.
- Waarschijnlijk regent het.

Probabilmente pioverà.

- Het is weer aan het regenen.
- Het regent weer.
- Het is weer aan het regenen!

- Sta piovendo di nuovo.
- Sta piovendo ancora.

Ik denk dat het vandaag gaat regenen.

Penso che oggi pioverà.

Volgens de radio zal het morgen regenen.

Secondo la radio pioverà domani.

- Het regende.
- Het was aan het regenen.

- Stava piovendo.
- Pioveva.

Het is aan het regenen sinds dinsdag.

- Piove da martedì.
- Sta piovendo da martedì.

Volgens de televisie zal het morgen regenen.

Stando alla TV, pioverà domani.

"Zal het regenen?" "Ik hoop van niet."

"Pioverà?" "Spero di no."

- Het regent.
- Het is aan het regenen.

Sta piovendo.

Het bleef de hele dag door regenen.

Continuò a piovere tutto il giorno.

Ik vrees dat het zal gaan regenen.

Temo che pioverà.

Ik wou dat het ophield met regenen.

- Vorrei smettesse di piovere.
- Vorrei che smettesse di piovere.
- Io vorrei che smettesse di piovere.
- Vorrei che la smettesse di piovere.
- Io vorrei che la smettesse di piovere.
- Io vorrei smettesse di piovere.

Ik denk dat het weldra gaat regenen.

- Penso che pioverà presto.
- Io penso che pioverà presto.

Ik ben bang dat het gaat regenen.

Temo che pioverà.

Het ziet ernaar uit dat het gaat regenen.

È probabile che piova.

Ik ben bang dat het morgen gaat regenen.

- Temo che domani pioverà.
- Temo che pioverà domani.

Ik denk dat het vanmiddag niet gaat regenen.

- Penso che non pioverà questo pomeriggio.
- Io penso che non pioverà questo pomeriggio.

Laat ons wachten tot het ophoudt met regenen.

Aspettiamo finché non smette di piovere.

- Het houdt juist op met regenen, laat ons dus vertrekken.
- Het is net opgehouden met regenen, dus laten we gaan.
- Het stopte net met regenen, dus laten we gaan.

La pioggia ha appena smesso, quindi partiamo.

Neem je paraplu mee voor wanneer het zou regenen.

Prendi con te l'ombrello nel caso piova.

Het is donker geworden, hè? Zou het gaan regenen?

Si è rabbuiato. Mi chiedo se stia per piovere.

Het ziet ernaar uit dat het vandaag gaat regenen.

Sembra che pioverà oggi.

- Het regent weer!
- Het is weer aan het regenen!

Piove di nuovo!

Juist toen hij het huis uit ging, begon het te regenen.

Non appena è uscito di casa ha cominciato a piovere.

Nu dat het gestopt is met regenen, kunnen we naar huis gaan.

Ora che ha smesso di piovere, possiamo andare a casa.

Ik had de bloemen geen water hoeven geven. Ik was er maar net klaar mee, of het begon te regenen.

Non avrei dovuto annaffiare i fiori. Appena ho finito, ha iniziato a piovere.

- Het regent dat het giet.
- Het hoost.
- De regen valt met bakken naar beneden.
- Het regent keihard.
- Het is hard aan het regenen.
- Het regent enorm.

Sta piovendo duramente.