Translation of "Regenen" in Spanish

0.016 sec.

Examples of using "Regenen" in a sentence and their spanish translations:

- Het zal misschien regenen.
- Het gaat misschien regenen.
- Misschien gaat het regenen.
- Het kan gaan regenen.

Puede que llueva.

- Het gaat misschien regenen.
- Misschien gaat het regenen.
- Het kan gaan regenen.

Puede que llueva.

- Het gaat misschien regenen.
- Misschien gaat het regenen.

- Es posible que llueva.
- Posiblemente llueva.
- Puede que llueva.
- Tal vez llueva.

- Het gaat vanavond regenen.
- Vanavond gaat het regenen.

- Esta tarde va a llover.
- Esta noche va a llover.

Het gaat regenen.

Va a llover.

Gaat het regenen?

- ¿Va a llover?
- ¿Lloverá?

- Gaat het vandaag regenen?
- Zal het vandaag gaan regenen?

- ¿Lloverá hoy?
- ¿Hoy lloverá?
- ¿Va a llover hoy?

Gaat het morgen regenen?

¿Lloverá mañana?

Het begon te regenen.

- Empezó a llover.
- Comenzó a llover.

Morgen gaat het regenen.

- Mañana va a llover.
- Va a llover mañana.

Het begint te regenen.

Empieza a llover.

Het zal regenen vanmiddag.

- Va a llover esta tarde.
- Esta tarde va a llover.

Het gaat regenen vanmiddag.

Esta tarde va a llover.

Gaat het vanmiddag regenen?

- ¿Lloverá esta tarde?
- ¿Va a llover esta tarde?

Misschien gaat het regenen.

Puede que llueva.

Het gaat vandaag regenen.

Hoy lloverá.

Het gaat misschien regenen.

- Puede que llueva.
- Tal vez llueva.

- Het zal ongetwijfeld gaan regenen.
- Het zal zonder twijfel gaan regenen.

- Seguro que lloverá.
- Va a llover seguramente.

- Het is aan het stoppen met regenen.
- Het houdt op te regenen.

- Está escampando.
- Está amainando.

- Het is weer aan het regenen.
- Het is weer aan het regenen!

Está lloviendo otra vez.

Het dreigt te gaan regenen.

Amenaza lluvia.

Het begon fel te regenen.

Empezó a llover fuerte.

Wanneer begon het te regenen?

¿Cuándo empezó a llover?

Het bleef een week regenen.

Siguió lloviendo por una semana.

Misschien gaat het regenen morgen.

Quizás llueva mañana.

Het kan morgen gaan regenen.

Es posible que llueva mañana.

Zal het regenen, of niet?

¿Lloverá o no?

Het bleef drie dagen regenen.

- Llovió durante tres días seguidos.
- Siguió lloviendo durante tres días.

Opeens begon het te regenen.

De repente se puso a llover.

Het begint weer te regenen.

Está empezando a llover otra vez.

Is het gestopt met regenen?

¿Dejó de llover?

- Volgens de weersvoorspelling gaat het morgenmiddag regenen.
- Volgens het weerbericht gaat het morgenmiddag regenen.

El informe meteorológico dice que lloverá mañana por la tarde.

- Ik vrees dat het zal gaan regenen.
- Ik ben bang dat het gaat regenen.

Me temo que va a llover.

- Het begon fel te regenen.
- Het begon te gieten.
- Het begon pijpestelen te regenen.

Empezó a llover fuerte.

Het zal gauw stoppen te regenen.

- Pronto dejará de llover.
- En breve dejará de llover.

Ja, het zou kunnen gaan regenen.

Sí, parece que va a llover.

Het is weer aan het regenen.

Está lloviendo de nuevo.

Het zal zonder twijfel gaan regenen.

Seguro que lloverá.

Wanneer heeft het gestopt met regenen?

- ¿Cuándo dejó de llover?
- ¿Cuándo paró de llover?
- ¿Cuándo paró la lluvia?
- ¿Cuándo escampó?

Het is weer aan het regenen!

Está lloviendo otra vez.

- Het ziet ernaar uit dat het gaat regenen.
- Het zal waarschijnlijk regenen.
- Waarschijnlijk regent het.

Probablemente llueva.

- Het is weer aan het regenen.
- Het regent weer.
- Het is weer aan het regenen!

- Vuelve a llover.
- Está lloviendo otra vez.

Ik wou dat het ophield met regenen.

Espero que acabe de llover.

Volgens de radio zal het morgen regenen.

Según la radio, mañana lloverá.

- Het regende.
- Het was aan het regenen.

Estaba lloviendo.

Het is aan het regenen sinds dinsdag.

- Llueve desde el martes.
- Está lloviendo desde el martes.

Het bleef de hele dag door regenen.

Siguió lloviendo todo el día.

"Zal het regenen?" "Ik hoop van niet."

"¿Va a llover?" "Espero que no".

Het schijnt dat het morgen zal regenen.

Parece que va a llover mañana.

Ik vrees dat het zal gaan regenen.

Me temo que va a llover.

- Het regent.
- Het is aan het regenen.

- Llueve.
- Está lloviendo.

Volgens de weersvoorspelling gaat het morgenmiddag regenen.

El informe meteorológico dice que lloverá mañana por la tarde.