Translation of "Regenen" in Hungarian

0.014 sec.

Examples of using "Regenen" in a sentence and their hungarian translations:

- Het zal misschien regenen.
- Het gaat misschien regenen.
- Misschien gaat het regenen.
- Het kan gaan regenen.

Lehet, hogy esni fog.

- Het gaat misschien regenen.
- Misschien gaat het regenen.
- Het kan gaan regenen.

Lehet, hogy esik.

- Het gaat misschien regenen.
- Misschien gaat het regenen.

Talán esni fog.

Het gaat regenen.

Esni fog.

Gaat het regenen?

Esni fog?

- Gaat het vandaag regenen?
- Zal het vandaag gaan regenen?

Esni fog ma?

Het begon te regenen.

- Elkezdett esni.
- Rákezdett az eső.

Gaat het morgen regenen?

- Esni fog holnap az eső?
- Holnap lesz eső?

Het begint te regenen.

- Kezd esni.
- Eleredt az eső.

Misschien gaat het regenen.

Talán esik.

Gaat het vanmiddag regenen?

Esni fog ma délután?

Morgen gaat het regenen.

Holnap esni fog.

Opeens begon het te regenen.

Hirtelen esni kezdett az eső.

Wanneer begon het te regenen?

Mikor kezdett el esni az eső?

Zal het regenen, of niet?

Fog esni, vagy nem fog esni?

Misschien gaat het regenen morgen.

Holnap talán esni fog.

Het kan morgen gaan regenen.

Lehet, hogy holnap esni fog.

- Volgens de weersvoorspelling gaat het morgenmiddag regenen.
- Volgens het weerbericht gaat het morgenmiddag regenen.

Az időjárásjelentés azt mondja, hogy holnap délután esni fog.

- Ik vrees dat het zal gaan regenen.
- Ik ben bang dat het gaat regenen.

Attól félek, esni fog.

De barometer zakt. Het gaat regenen.

Süllyed a barométer. Esni fog.

Het is weer aan het regenen!

Már megint esik!

Wanneer heeft het gestopt met regenen?

Mikor állt el az eső?

Het zal zonder twijfel gaan regenen.

Minden bizonnyal esni fog.

- Het is weer aan het regenen.
- Het regent weer.
- Het is weer aan het regenen!

- Megint esik.
- Már megint esik!

Ik denk dat het weldra gaat regenen.

Úgy gondolom, hogy mindjárt elered az eső.

Ik ben bang dat het gaat regenen.

Attól tartok, esni fog.

- Het regent.
- Het is aan het regenen.

- Esik az eső.
- Esik.

- Het regende.
- Het was aan het regenen.

Éppen esett az eső.

We vertrekken zodra het stopt met regenen.

Indulunk, ha eláll.

Ik denk dat het vandaag gaat regenen.

Azt hiszem, esni fog ma.

Het is aan het regenen sinds dinsdag.

- Kedd óta esik.
- Kedd óta esik az eső.

"Zal het regenen?" "Ik hoop van niet."

- Fog esni? - Remélem, hogy nem!

- Het zal waarschijnlijk regenen.
- Waarschijnlijk regent het.

Valószínűleg esni fog.

Ik vrees dat het zal gaan regenen.

- Attól félek, esni fog.
- Attól tartok, eső lesz.

Ik ben bang dat het morgen gaat regenen.

Félek, hogy holnap esni fog.

Het ziet ernaar uit dat het vandaag gaat regenen.

Ma esőre áll.

Neem je paraplu mee voor wanneer het zou regenen.

Vidd magaddal az esernyődet, arra az esetre, ha esne!

- Het regent weer!
- Het is weer aan het regenen!

Már megint esik!

Er is een grote kans dat het morgen gaat regenen.

Nagy a valószínűsége, hogy holnap esni fog.

Laten we gaan wandelen nadat het opgehouden is met regenen.

Sétáljunk, miután elállt az eső.

Juist toen hij het huis uit ging, begon het te regenen.

Mindjárt, hogy elhagyta otthonát, eleredt az eső.

Mocht het onverhoopt gaan regenen, dan gaan we gewoon binnen vieren.

Ha váratlanul elered, majd benn ünneplünk.

- Er waren maar enkele aan de oever, toen het begon te regenen.
- Er waren er niet veel aan de oever toen het begon te regenen.

Nem voltak sokan a parton, amikor elkezdett esni az eső.

Ik was vandaag van plan naar het strand te gaan, maar het begon te regenen.

Úgy terveztem, hogy ma strandra megyek, de esni kezdett az eső.

Ik had de bloemen geen water hoeven geven. Ik was er maar net klaar mee, of het begon te regenen.

Nem kellett volna megöntöznöm a virágokat. Amint végeztem, nekiállt esni.